Aksiyom
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - A Sonraki
Aksiyom
Bakınız:
       Türkçe: Belit
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Axiom
       Almanca: Axiom
       Fransızca: Axiom
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Aksaklık Başlangıç Alan
Bir Linux Kitaplığı Sayfası