/var dosya sistemi
Önceki Dizin Yapısına Genel Bakış Sonraki
/var dosya sistemi
Sürekli değişen sistem bilgileri burada saklanır. Her sistem için özeldir. İstisnalar dışında diğer sistemler ile paylaşılmaz.
/var/cache/man
İsteğe göre düzenlenmiş kılavuz sayfalar için önbellekleme alanı. Bazı kılavuz sayfaları ön-biçemli gelebilir. Bunlar /usr/share/man/cat* dizinlerinde bulunabilir, biçemlendikten sonra /var/cache/man altında saklanır. Genellikle kılavuz sayfaları /usr/share/man/man?/ (? = kılavuz sayfalarının bölüm numarası - bilgi için man7 dizininde bulunan man kılavuz sayfasına bakınız) altında depolanır.
/var/games
/usr altındaki oyunlara ait her türlü bilgi burada saklanır. Böylece /usr ile salt okunur bağlantı sağlanır.
/var/lib
Sistemin normal çalışması esnasında değişen dosyalar ve bilgiler burada tutulur.
/var/local
/usr/local altında kurulmuş çeşitli programlara ait bilgiler burada bulunur (Örneğin; sistem yöneticileri tarafından kurulmuş programlar). Şayet ayarlanmış veya yönlendirilmiş iseler yerel olarak kurulmuş bile olsalar bu programlar, /var dizini altındaki diğer bölgeleri de kullanırlar.
/var/lock
Kilit (lock) dosyaları. Pek çok program belirli aygıt ya da dosyaları kullandıklarını göstermek için /var/lock dizini altında bir kilit dosyası yaratır. Diğer programlar buraya dikkat ederler ve böylece aygıt ya da dosya çakışması olması önlenir.
/var/log
Sistem yöneticisini ilgilendiren günlük kayıtları burada tutulur. Syslog (tüm çekirdek ve sistem programlarının mesajları /var/log/messages dosyasında saklanır) ve login (sisteme kullanıcı giriş ve çıkışları /var/log/wtmp dosyasında saklanır) programlarının kayıtları burada tutulur.
/var/mail
FHS tarafından onaylanan, kullanıcı eposta kutularının bulunduğu dosyalardır. Bazı dağıtımlarda /var/spool/mail içinde tutulurlar.
/var/run
Bir sonraki açılışa kadar geçerli olan sistem hakkında bilgi içeren dosyalar burada tutulur. Örneğin /var/run/utmp sisteme bağlı durumdaki kişiler hakkında bilgi içerir.
/var/spool
Haberler, yazıcı kuyrukları ve diğer kuyruktaki işler hakkında bilgi içeren dizindir. Her biri için ayrı bir alt dizin mevcuttur. /var/spool/news gibi.. Bazı dağıtımlarda eposta kutularını içeren dosyalarda /var/spool/mail dizini altındadır.
/var/tmp
Çok büyük veya çok uzun bir zamandır var olan /tmp dizini içerisindeki geçici dosyaları içerir. Sistem yöneticisi /var/tmp içerisinde çok eski dosyalara müsaade etmeyebilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
/usr dosya sistemi Başlangıç /proc dosya sistemi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası