/usr dosya sistemi
Önceki Dizin Yapısına Genel Bakış Sonraki
/usr dosya sistemi
Bütün programlar buraya yüklendiği için bu dizin oldukça geniştir. /usr içindeki bütün dosyalar bir Linux dağıtımı ile gelir. Yerel kullanıcılar tarafından yüklenen diğer programlar /usr/local altına gider. Bu sayede aynı dağıtımdan güncelleme veya başka bir dağıtımdan kurulum yapmak mümkün olur. Bu olaylar sırasında yerel dosyalarda bir kayıp söz konusu olmaz. Ve bütün dosyaları yeniden yüklemek gerekmez. /usr dosya sisteminin bazı alt dizinleri aşağıda belirtilmiştir.
/usr/X11R6
X Pencere Sistemi dosyalarını içerir. X'in yüklenmesi ve geliştirilmesi için X dosyaları sisteme entegre değildir. /usr/X11R6 dizinin içeriği /usr dizininkine benzer.
/usr/bin
Hemen hemen bütün kullanıcı komutları burada yer alır. Bazı komutlar /bin veya /usr/local/bin altındadır.
/usr/sbin
Kök dosya sisteminde ihtiyaç duyulmayan sistem yöneticisi komutları burada bulunur. Örneğin pek çok sunucu programı burada bulunur.
/usr/share/man, /usr/share/info, /usr/share/doc
Kılavuz sayfaları, GNU bilgi sayfaları, SSS ve çeşitli diğer belgeler.
/usr/include
C programlama dili başlık dosyaları bulunur. Geleneksel olarak /usr/lib altında olması gerekirken, ezici bir çoğunluk bu ismi desteklemektedir.
/usr/lib
Programlar ve alt sistemler için değişmeyen veri dosyaları burada bulunur. lib kısaltması library (kütüphane) den gelir. Genel program kütüphaneleri buradadır.
/usr/local
Yerel kullanıcılar tarafından yüklenmiş programlar burada bulunur. Dağıtımlar buraya hiçbir şey yüklemez. Burası tamamen yerel yöneticinin kullanımına tahsis edilmiştir. Herhangi bir güncelleme veya yükseltme durumunda buradaki programlar üzerine kesinlikle hiçbir şey yazılmayacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
/dev dizini Başlangıç /var dosya sistemi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası