/proc dosya sistemi
Önceki Dizin Yapısına Genel Bakış Sonraki
/proc dosya sistemi
Sanal dosya sistemidir. Disk üzerinde yer kaplamaz. Çekirdek /proc dizinini bellekte yaratır. Sistem hakkında bilgiler burada saklanır (süreçler ve isimleri ,vb..). /proc dosya sistemi ayrıntılı olarak kılavuz sayfasında açıklanmıştır. Bazı çok önemli dosya ve dizinler:
/proc/1
1 numaralı süreç hakkında bilgi içerir. Her sürecin kendi numarası ile anılan bir dizini vardır.
/proc/cpuinfo
İşlemci hakkında türü, üreticisi, modeli gibi bilgileri içerir.
/proc/devices
Çekirdekte o an için çalışan aygıt sürücülerinin listesini verir.
/proc/dma
O anda kullanılan DMA kanallarını gösterir.
/proc/filesystems
Çekirdekte tanımlanmış olan dosya sistemlerini gösterir.
/proc/interrupts
Hangi kesmelerin kullanıldığını ve hangilerinin halihazırda beklediğini gösterir.
/proc/ioports
Hangi giriş/çıkış portlarının kullanıldığını gösterir.
/proc/kcore
Sistemdeki fiziksel belleğin bir görüntüsü. Fiziksel bellek ile aynı boyuttadır. Çalışan programlar için yaratılmıştır ama gerçek bir bellek değildir. Siz herhangi bir yere kopyalamadıkça /proc altındaki bilgiler diske yazılmaz.
/proc/kmsg
Çekirdek mesajları. Ayrıca syslog'a yollanır.
/proc/ksyms
Çekirdek sembol tablosu.
/proc/loadavg
Sistemin ortalama yükü. Üç adet anlamsız gösterge sistemin o an ne kadar çalıştığını gösterir.
/proc/meminfo
Hem fiziksel bellek hem de takas hakkında bilgi verir.
/proc/modules
O an yüklü çekirdek modüllerini gösterir.
/proc/net
Ağ protokolleri hakkında durum bilgisi verir.
/proc/self
O an /proc'a göz atan programın süreç dizinine sembolik bağ. Eğer iki süreç söz konusu ise ikisi de ayrı bağ alır. Böylece programların süreç dizinlerine ulaşmaları daha uygun hale getirilmiş olur.
/proc/stat
Sistem hakkında çeşitli istatistikler bulunur. Örneğin sistem açılışından beri meydana gelen hataların sayfa sayısı gibi.
/proc/uptime
Sistemin açık kaldığı süreyi verir.
/proc/version
Çekirdek sürüm bilgilerini içerir.
Yukarıda adı geçen dosyaların pek çoğu kolayca okunabilecek şekilde metin dosyaları halindedir. Fakat bazılarının düzenlenmesi gerekebilir. Bunları okumaktansa içeriklerini gösteren komutları kullanmak daha kolaydır. Örneğin free programı /proc/meminfo'yu okur ve bayt olan değerleri kB'a çevirerek gösterir (ve biraz daha fazla bilgi verir).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
/var dosya sistemi Başlangıç Aygıt Dosyaları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası