Kök Dosya Sistemi
Önceki Dizin Yapısına Genel Bakış Sonraki
Kök Dosya Sistemi
Kök dosya sistemi çok önemli ve nadiren değişen bilgileri içerdiği için, bozulma riskine karşın küçük tutulmalıdır. Bozulmuş bir kök dosya sistemi bütün sistemin çökmesi anlamına gelir (disket ile sistemi açmak haricinde) ki bu da oldukça büyük bir risktir.
Kök dizini genellikle boot.image(vmlinuz) dosyası haricinde başka bir dosya içermez ve sadece dizinleri ihtiva eder:
/bin
Açılış sonrası normal kullanıcılar tarafından kullanılacak komutları içerir.
/sbin
/bin dizinine benzer ama buradaki komutlar, normal kullanıcıların kullanabilmesi için ayrıca tanımlanmadıkça sadece root kullanıcı içindir.
/etc
Makineye özel yapılandırma dosyaları bulunur.
/root
root kullanıcısı için ev dizini. Diğer kullanıcılar genellikle buraya erişemezler.
/lib
Kök dosya sistemindeki programlar tarafından ihtiyaç duyulan paylaşımlı kütüphaneler.
/lib/modules
Genellikle sistemin açılışı sırasında sorunların önlenilmesi için ihtiyaç duyulan yüklenebilir çekirdek modüllerini içerir.
/dev
Aygıt dosyaları bulunur. Bazı çok kullanılan aygıt dosyaları Aygıt Dosyaları bölümünde incelenmiştir.
/tmp
Geçici dosyalar bulunur. Açılış sonrası çalışan programlar genelde daha fazla yer olmasından dolayı /var/tmp dizinini kullanırlar. Sıklıkla /tmp dizininden /var/tmp dizinine sembolik bir bağ verilmiştir.
/boot
LILO ve benzeri programların dosyaları burada bulunur. Genellikle önyükleme kaydının dosyası kök dizin yerine burada saklanır. Eğer birden çok çekirdek imajı sistemde mevcut ise bu dizin çok fazla büyür. Bu nedenle, böyle durumlarda ayrı bir dosya sistemi açmak daha iyi olur. Veya /boot dizini IDE disk üzerinde ilk 1024 silindir içinde olduğundan emin olmak için ayrı bir dosya sistemi açılabilir. [117]
/mnt
Sistem yöneticileri tarafından geçici dosya sistemi bağlama işlemlerinin yapıldığı yerdir. Dosya sistemi bağlama işlemleri bu dizine yönlendirilir. Bazı durumlarda bu dizin de alt dizinlere ayrılabilir. Msdos ve ext2 dosya sistemlerine ait aygıtları ayrı ayrı bağlamak için ayrım yapılabilir. Bazı dağıtımlarda /mnt/cdrom ve /mnt/floppy dizinleri ön tanımlı olarak gelir.
/proc, /usr, /var, /home
Diğer dosya sistemleri için bağlama noktalarıdır. [118]


[117] günümüzdeki BIOS'larda bu sınırlama söz konusu değildir. LBA ile 1024 silindir sınırı aşılmıştır. Daha fazla bilgi içim lilo kılavuz sayfasına bakınız.
[118] /proc dizini gerçekte disk üzerinde bulunmaz. /proc hakkında /proc dosya sistemi bölümünde daha ayrıntılı bilgi verilmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Arkaplan Başlangıç /etc dizini
Bir Linux Kitaplığı Sayfası