/etc dizini
Önceki Dizin Yapısına Genel Bakış Sonraki
/etc dizini
/etc dizini pek çok dosyayı ihtiva eder. Bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Diğerlerinin hangi programlara ait olduğuna siz karar vermeli ve onlara ait kılavuz sayfalarını okumalısınız. Ağ ile ilgili pek çok yapılandırma dosyası bu dizin altında bulunmaktadır. Bunlar Ağ Yöneticilerinin Kılavuzunda (Network Administrator's Guide) ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır.
/etc/rc veya /etc/rc.d veya /etc/rc?.d
Açılışta veya çalışma seviyesi değiştiği zaman çalışacak betikler ve betik dizinleri burada bulunur. init bölümünde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
/etc/passwd
Her kullanıcı hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu, kullanıcı veritabanı olarak da düşünebileceğimiz yerdir. Burada kullanıcıların gerçek ismi, kullanıcı isimleri, şifrelenmiş parolaları, ev dizinleri gibi bilgiler yer almaktadır. Dosya biçemi hakkında ayrıntılı bilgi almak için passwd kılavuz sayfasına bakınız. Bu günlerde şifrelenmiş parolalar genel olarak /etc/shadow dizininde saklanmaktadır. Bu, kullanıcı hakkında parola hariç bütün bilgilerin passwd dosyası içerisinde saklanmakta olduğu anlamına gelir.
/etc/fdprm
Floppy disk parametreleri burada saklanır. Hangi tür disket biçemlerinin neye benzediği burada tanımlanmıştır. setfdprm tarafından kullanılır. setfdprm hakkında kılavuz sayfalarında ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.
/etc/fstab
Açılış esnasında mount -a (/etc/rc ya da buna benzer bir başlangıç dosyası aracılığı ile) komutu ile otomatik olarak bağlanılan dosya sistemleri hakkında bilgi verir. Ayrıca Linux'de swapon -a komutu ile otomatik olarak kullanılan takas alanları hakkında bilgi de içerir. Daha fazla bilgi için Dosya sistemlerinin bağlanması ve ayrılması bölümüne ve mount kılavuz sayfasına bakınız. Ayrıca fstab dosyası için kılavuz sayfalarının 5. bölümünde kendine ait bir kılavuz sayfası bulunmaktadır.
/etc/group
/etc/passwd dosyasına benzer ama kullanıcılar yerine grupları tanımlar. Ayrıntılı bilgi kılavuz sayfalarının beşinci bölümünde bulunabilir.
/etc/inittab
init için yapılandırma dosyasıdır.
/etc/issue
Login isteminden önceki getty çıktıları burada tutulur. Genellikle sistem yöneticileri tarafından hazırlanan açılış ve hoş geldin mesajları yer alır. Sistem yöneticisinin isteğine göre düzenlenir.
/etc/magic
file komutu için yapılandırma dosyasıdır. Hangi tür dosya biçeminin neye göre saptandığı burada yer alır. file ve magic kılavuz sayfalarında ayrıntılı bilgi mevcuttur.
/etc/motd
Her başarılı girişten sonra görüntülenen günün mesajı burada bulunur. Kullanıcıları günlük işler hakkında uyarmak amacıyla kullanılır.
/etc/mtab
Bağlı dosya sistemlerinin tam listesini verir. Açılış betikleri tarafından kurulur ve mount komutu ile otomatik olarak güncellenir. Bağlı dosya sistemlerinin listesine ihtiyaç olduğu zaman kullanılır. Örneğin; df komutu gibi.
/etc/shadow
Shadow parola yazılımları kurulu sistemlerdeki shadow parola dosyaları burada yer alır. Shadow parolaları /etc/passwd'deki şifrelenmiş parolaları /etc/shadow'a taşır. /etc/shadow içeriğini root kullanıcıdan başkası okuyamaz. Bu parolaların kırılmasını zorlaştırır. Şayet elinizdeki Linux dağıtımı size bu seçeneği sunuyorsa, ki pek çok dağıtım bu seçeneği sunar, bu seçeneğin etkin olması şiddetle tavsiye edilir.
/etc/login.defs
login komutu için yapılandırma dosyasıdır. login.defs dosyasının kılavuz sayfasını, kılavuz sayfalarının 5. bölümünde bulabilirsiniz.
/etc/printcap
/etc/termcap'a benzer ama yazıcı ayarları içindir. Daha farklı bir sözdizimi kullanır. /etc/termcap dosyasının kılavuz sayfasını, kılavuz sayfalarının 5. bölümünde bulabilirsiniz.
/etc/profile, /etc/csh.login, /etc/csh.cshrc
Sisteme giriş ve başlatma sırasında Bourne veya C kabukları tarafından yürütülen dosyalardır. Bu sistem yöneticisine, bütün kullanıcılar için aynı kuralları koyma şansı verir.
/etc/securetty
Güvenli uçbirimleri ayarlar. Örneğin root kullanıcının hangi uçbirimden bağlanacağı gibi. Genel olarak sadece sanal uçbirimler listelenir. Böylece ağ veya bir modem üzerinden yapılan izinsiz girişlerde kötü niyetli kişilerin süper kullanıcı haklarını elde etmesi imkansızlaşır (en kötü ihtimal ile çok zorlaşmış olur). Bir ağ üzerinden root kullanıcı bağlantısına izin vermeyin. Normal bir kullanıcı gibi bağlanın ve su veya sudo komutlarını root haklarını kazanmak için kullanın.
/etc/shells
Güvenli kabukların listesidir. chsh komutu kullanıcılara bu listede bulunan kabuklar arasından istediklerini seçme hakkı verir. Kullanıcı giriş sonrası seçtiği kabuğa düşer. ftpd, bir makine için FTP servisi veren sunucu işlemleri, bağlanan kullanıcının kabuğunun /etc/shells içerisinde listelenmiş olup olmadığını kontrol eder ve listeli değil ise bağlantıya izin vermez.
/etc/termcap
Uçbirim yetenekleri veritabanıdır. Ne çeşit önceleme dizgelerinin hangi uçbirimlerce kullanılacağını tanımlar. Dışarıya doğru yapılan çıkışların sadece belirli cins uçbirimler üzerinden yapılmasını sağlar ve bunu kontrol eder. Pek çok program pek çok çeşit uçbirim ile çalışabilir. Daha fazla bilgi için termcap, curs_termcap ve terminfo kılavuz sayfalarına bakınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kök Dosya Sistemi Başlangıç /dev dizini
Bir Linux Kitaplığı Sayfası