Dağarcık
Önceki Genel Ağ Protokolü (IP) Sonraki
Dağarcık
1822
BBN Report 1822, "The Specification of the Interconnection of a Host and an IMP". ARPANET ile bir konak arasındaki arayüzün belirtimi.
ARPANET iletisi
ARPANET'te bir konak ile IMP arasındaki aktarım birimi. Azami boyutu yaklaşık 1012 sekizlidir (8096 bit).
ARPANET lideri
Konak/IMP arayüzünde bir ARPANET iletisi üzerindeki denetim bilgisi.
ARPANET paketi
ARPANET'te IMP'ler arasında dahili olarak kullanılan bir aktarım birimi. Azami boyutu yaklaşık 126 sekizlidir (1008 bit).
başlık
Bir iletinin, veridiliminin, verikatarının, paketin veya veri blokunun başlangıcındaki denetim bilgisi.
Bayraklar
Çeşitli denetim bayraklarını taşıyan bir Genel Ağ başlığı alanı.
Betimleme
Bir verikatarının veridilimlerini birleştirmeye yardımcı olmak için gönderici tarafından atanan betimleyici değeri taşıyan bir Genel Ağ başlığı alanı.
DBS
Bir Genel Ağ veridiliminin veri kısmındaki Dilim Bloklarının Sayısı. Yani, veri kısmının 8 sekizli cinsinden ölçülen uzunluğu.
Dolgu
Genel Ağ başlığında verinin 32 bitlik sözcük sınırında başlamasını temin için kullanılan Dolgu alanı. Dolgu sıfırlardan oluşur.
DY
Seçenekler alanında taşınan Dilimlenmeyecek biti.
GGP
Gateway to Gateway Protocol. Ağgeçitleri arası protokol, birincil olarak ağgeçitleri arasında rotayı ve diğer ağgeçidi işlevlerini denetlemekte kullanılan protokol.
Hedef
Bir Genel Ağ başlığı alanı: hedef adresi The destination address, an Genel Ağ header field.
Hizmet Türü
Genel Ağ verikatarı için hizmet kalitesini belirten bir Genel Ağ başlığı alanı.
HT
Hizmet Türü
ICMP
Internet Control Message Protocol. Genel Ağ denetim iletisi protokolü; Genel Ağ modülünde gerçeklenir; ICMP ağgeçitlerinden konaklara ve konaklar arasında hataları raporlamakta ve yönlendirme önerileri yapmakta kullanılır.
IMP
Interface Message Processor. Arayüz ileti işlemci, ARPANET'in paket anahtarlaması.
İBU
Genel Ağ Başlığı Uzunluğu, Genel Ağ başlığının 32 bitlik sözcükler cinsinden ölçülen uzunluğunu taşıyan bir Genel Ağ başlığı alanıdır.
Genel Ağ Adresi
Bir Ağ alanı ve bir Yerel Adres alanından ve dört sekizliden (32 bit) oluşan kaynak ve hedef adresi.
Genel Ağ veridilimi
Bir Genel Ağ başlığı ile bir Genel Ağ verikatarının verisinin bir kısmını içeren bir veri değiştokuş birimi.
Genel Ağ verikatarı
Bir Genel Ağ modül çifti arasındaki bir veri değiştokuş birimi (Genel Ağ başlığını içerir).
Kalan
Bir Genel Ağ Adresinin yerel adres kısmı.
Kalan Veridilimleri bayrağı
Bulunduğu veridiliminin bir Genel Ağ verikatarının sonunu içerip içermediğini belirten ve Genel Ağ başlığının Bayraklar alanında taşınan bir bayrak.
Kaynak
Kalnak adresi. Bir Genel Ağ başlığı alanı.
KD
Genel Ağ başlığının bayraklar alanında taşınan Kalan Veridilimleri bayrağı.
Kullanıcı
Genel Ağ protokolünün kullanıcısı. Bu daha yüksek seviyeden bir protokol modülü, bir uygulama programı veya bir ağgeçidi programı olabilir.
modül
Bir gerçeklenim, genellikle yazılım olarak; bir protokolün veya başka bir yordamın gerçeklenimi.
Protokol
Bu belgede, Genel Ağ başlığında bir alanın ismi olup sonraki daha yüksek seviyeli protokolün betimleyicisini içerir.
Seçenekler
Çeşitli seçenekler içeren Genel Ağ başlığının Seçenekler alanı. Her seçenek bir veya birkaç sekizli uzunlukta olabilir.
sekizli
Bir sekiz bitlik bayt.
Sürüm
Genel Ağ başlığının biçimini belirten Sürüm alanı.
TCP
Transmission Control Protocol. Aktarım denetim protokolü: Genel Ağ ortamlarında güvenilir iletişim için konaklar arası protokol.
TCP Veribölütü
TCP modülleri arasında veri değiştokuş birimi (TCP başlığını içerir).
TFTP
Trivial File Transfer Protocol: UDP üzerine inşa edilmiş basit bir dosya aktarım protokolü.
Toplam Uzunluk
Genel Ağ başlığı alanı olarak Toplam Uzunluk, Genel Ağ başlığı ve veri dahil sekizli cinsinden verikatarının uzunluğudur.
TTL
Time to Live. Yaşam Süresi.
UDP
User Datagram Protocol. Kullanıcı Verikatarı Protokolü: Aktarım amaçlı uygulamalar için kullanıcı seviyesinde bir protokol.
Veridilimi Başlangıcı
Bir veridiliminin bir Genel Ağ verikatarındaki yerini gösteren bir Genel Ağ başlığı alanı.
Yaşam Süresi
Genel Ağ verikatarının Genel Ağ'da ne kadar süre kalabileceğinin bir üst sınırını içeren bir Genel Ağ başlık alanı.
Yerel Adres
Bir ağdaki bir konağın adresi. Bir ağdaki konak adresleri üzerine bir Genel Ağ yerel adresinin asıl eşlemi çoktan bire eşleşmeyi mümkün kılmasıyla oldukça geneldir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
B. Veri Aktarım Sırası Başlangıç Kaynakça
Bir Linux Kitaplığı Sayfası