B. Veri Aktarım Sırası
Önceki Genel Ağ Protokolü (IP) Sonraki
B. Veri Aktarım Sırası
Bu belgede açıklanan başlığın ve verinin aktarım sırası sekizli seviyesinde çözümlenmiştir. Bir sekizli grubunu bir şema olarak gösterdiğimizde, bu sekizlilerin aktarım sırası Türkçe'de okundukları normal sıraya göredir. Örneğin, aşağıdaki şemadaki sekizliler numaralandıkları sırayla aktarılırlar.
Şekil 2.10. Sekizlilerin Aktarım Sırası
    0                   1                   2                   3
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |       1       |       2       |       3       |       4       |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |       5       |       6       |       7       |       8       |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |       9       |      10       |      11       |      12       |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                      Sekizlilerin Aktarım Sırası
Bir sekizli bir sayısal büyüklüğü gösterdiğinde şekilde en soldaki bit, yüksek bit veya en önemli bittir. Yani, 0 etiketli bit en önemli bittir. Örneğin, aşağıdaki şekilde (onluk tabanda) 170 değeri gösterilmiştir.
Şekil 2.11. Bitlerin Önemleri
    0 1 2 3 4 5 6 7
    +-+-+-+-+-+-+-+-+
    |1 0 1 0 1 0 1 0|
    +-+-+-+-+-+-+-+-+

    Bitlerin Önemleri
Benzer şekilde, bir çok sekizli alan bir sayısal büyüklüğü ifade ettiğinde, tüm alanların en solundaki bit en önemli bittir. Birden fazla sekizliden oluşan bir büyüklük aktarılırken en önemli bit önce gönderilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
A. Örnekler ve Senaryolar Başlangıç Dağarcık
Bir Linux Kitaplığı Sayfası