Durum Kodlarının Yapısı
Önceki Gelişkin Posta Sistemi Durum Kodları Sonraki
Durum Kodlarının Yapısı
Bu belge, posta sistemindeki durumları raporlamak için yeni durum kodları ailesi tanımlar. Bu durum kodları ortam ve dilden bağımsız durum raporlaması için kullanılır. Sisteme özgü tanılar koymak amacıyla tasarlanmamışlardır.
Yeni durum kodları söz dizimi şöyle tanımlanmıştır:
  durum-kodu = sınıf "." konu "." ayrıntı

       sınıf = "2"/"4"/"5"

        konu = 1*3RAKAM

     ayrıntı = 1*3RAKAM
Bir durum-kodu içinde KBOŞ ve açıklama bulunmasına izin verilmez. Durum-kodu içindeki her sayısal alt kod önüne sıfırlar getirilmeksizin ifade edilmelidir *ZORUNLU*.
Durum kodları "." ile ayrılmış üç sayısal alandan oluşur. İlk alt-kod teslimat çabasının başarılı olup olmadığını belirler. İkinci alt-kod bir teslimat bozukluğunun olası kaynağını belirler. Üçünçü alt-kod ise titiz hata durumunu belirtir.
Örnek: 2.1.23
Tanımlanan kod alanının sadece standartlaşma aşamalarına girmiş belgelerle genişletilmesi öngörülmüştür. Posta sistemine özgü durum kodları olabildiğince standart durum kodlarına yakın eşlenmelidir. Sunucuların sadece kayıtlı-kuyutlu durum kodlarını göndermeleri gerekir. Sisteme özgü hatalar ve tanılar durum kodlarından farklı bir şekilde taşınmalıdır.
Zamanla yeni konu ve ayrıntı kodları eklenecektir. Numaralama uzayının büyüklüğünden dolayı, yayınlanmış durum kodlarının yeniden tanımlanacağı veya iptal edileceği öngörülmemiştir. İstemciler, genel hataları, ayrıntılar belirginleştirilemediğinde konu alt kodlarında açıklamalarıyla raporlayarak kod alanının genişletilebilirliğini korumalıdırlar.
Sınıf alt kodu kapsamlı bir durum sınıflaması sağlar. Sınıflar şöyle numaralanmıştır:
2.XXX.XXX Başarılı
DSN'nin olumlu bir teslimat eylemi raporladığını belirten başarı yanıtı. Ayrıntı alt kodları teslimat için gerekli dönüşüm bildirimini sağlayabilir.
4.XXX.XXX Geçici Başarısızlık
Bir kısa süre kalıcı başarısızlık ileti gönderiminin geçerli olduğu ama bazı geçici durumların varlığı nedeniyle ileti gönderme işleminin geciktiği ya da sürdürülemediği anlamına gelir. Eğer bu kodu içeren bir bir teslimat başarısızlık raporu varsa, gelecekte yapılacak bir gönderme işlemi başarılı olabilir.
5.XXX.XXX Kalıcı Başarısızlık
İletinin mevcut haliyle yeniden gönderilmesinin sorunu çözmeyeceği bir başarısızlık belirtir. Başarılı bir teslimat için hedefte veya iletide bazı değişiklikler yapılmalıdır.
Bir istemci sonraki konu alt kodlarını tanımasa bile sınıf alt kodlarını tanımalı ve raporlamalıdır.
Konu alt kodu durumu sınıflandırır. Bu değer sınıflamanın her birine uygulanır. Konu alt kodu, eğer tanınıyorsa, ek ayrıntılar tanınmayan ayrıntı alt kodu tarafından sağlansa bile raporlanmalıdır Konu alt kodu için numaralı değerler:
X.0.XXX Diğer veya Tanımsız Durum
Bu konuda bir bilgi yok.
X.1.XXX Adresleme Durumu
Adres durumu oluşturucu veya hedef adresi hakkında rapor verir. Adres sözdizimini ve geçerliliğini içerebilir. Bu hatalar genel olarak gönderici tarafından doğrulanabilir ve gönderim yeniden denenebilir.
X.2.XXX Posta Kutusu Durumu
Posta kutusu durumu bu DSN'ye sebep olan posta kutusu ile yapılmak zorunda olunan bazı şeyleri belirtir. Posta kutusunu ilgilendiren şeylerin alıcının genel denetimi altında olduğu varsayılır.
X.3.XXX Posta Sistemi Durumu
Posta sistemi durumu bu DSN'ye sebep olan hedef sistem ile yapılmak zorunda olunan bazı şeyleri belirtir. Sistemi ilgilendiren şeylerin hedef sistemin yöneticisinin genel denetimi altında olduğu varsayılır.
X.4.XXX Ağ ve Rota Durumu
Ağ ve yönlendirme kodları teslimat sisteminin kendisiyle ilgili durumu raporlar. Bu sistem bileşenleri, dizin ve yönlendirme hizmetleri gibi her türlü gerekli altyapıyı içerir. Ağ ile ilgili konuların hedef veya aracı sistemin yöneticisinin denetimi altında olduğu varsayılır.
X.5.XXX Posta Teslimat Protokolü Durumu
Posta teslimat protokolü durum kodları ileti teslimat protokolünün karıştığı başarısızlıkları raporlar. Bu başarısızlıklar gerçeklenim hatalarından güvensiz bağlantıya kadar geniş bir aralıktaki sebeplerden kaynaklanan sorunları içerir.
X.6.XXX İleti İçeriği veya Ortam Durumu
İleti içeriği veya ortam durumu kodları, ileti içeriğinin karıştığı başarısızlıkları raporlar. Bu kodlar çeviriden, dönüşümden veya bir şekilde desteklenmeyen ileti ortamından kaynaklanan başarısızlıkları raporlar. İleti içeriği veya ortam ile ilgili konular, aynı içerik türleri kümesini desteklemesi gereken gönderici ve alıcının her ikisinin birden denetimi altındadır.
X.7.XXX Güvenlik veya Politika Durumu
Güvenlik veya politika durumu kodları, alıcıya göre veya konak filtrelemeye ve şifreli işlemlere göre işlem yapmak gibi politikalardan kaynaklanan başarısızlıklardır. Güvenlik veya politika durumu ile ilgili konular hem göndericinin hem de alıcının denetimi altında olduğu varsayılır. Gönderici ve alıcının ikisi de ileti değişimine izin vermeli ve şifreli işlemler için gerekli anahtarların ve sertifikaların değişimini yönetebilmelidir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Numaralı Durum Kodları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası