Giriş
Önceki Gelişkin Posta Sistemi Durum Kodları Sonraki
Giriş
Posta sistemi hatalarını raporlamak için ve posta iletilerinde sisteme özgü metinsel açıklamalar göndermek için SMTP tarafından sunulan sınırlı mekanizmadan daha zengin bir standart mekanizma ihtiyacı vardır. Teslimat Durum Bildirimlerinde [DSN] kullanmak için daha zengin ve insan dilinden bağımsız makineler tarafından okunabilen durum kodu basma ihtiyacı vardır. Bu belge bu amaç için yeni bir durum kodları kümesi önerir.
Posta sistemi hatalarını raporlamak için en başından beri SMTP [SMTP] hata kodları kullanılagelmiştir. SMTP kodunun tasarımındaki sınırlamalardan dolayı bunlar teslimat durum bildirimlerinde kullanılmaya elverişli değillerdir. SMTP, teslimat raporları için 12 civarında elverişli kod sağlar. Kodların ekserisi, SMTP DATA komutununa verilen 354 yanıtı gibi protokole özgü yanıt kodlarıdır. 12 elverişli kodun her biri çeşitli hata durumlarını belirtmek için aşırı derecede yüklüdürler. SMTP geçmişindeki bazı yaraların acılarını taşır ("acıların çocuğu"); yaraların çoğu, denetimsiz kullanımdan dolayı yanıt kodu eklenti mekanizmasındaki dikkat çekici biçimde talihsiz bozulmalardır. Bu öneri belgesi, sunucuların yeni yanıt kodlarını kaydettirme gereksinimi yanında, istemcinin bilinmeyen hata kodlarını kod teorisine göre yorumlama gereksinimine bağlı olarak kodların ileride genişletebilmesini kolaylaştırır
SMTP yanıt kodları teorisi, kalan kullanılabilir kodlara alan ihtiyacı ortaya çıkarmayacak şekilde bölümlenmiş bir numaralama uzayına sahiptir. En yaşamsal örnek, posta sistemi hataları için sadece 5 kalan kodun varlığıdır. Posta sistemi sınıflandırması konak ve posta kutusu hata durumlarının ikisini de içerir. Kalan 3. rakam alanı, MIME ve ortam dönüşüm hataları ile güvenlik sistemi hatalarını belirtme ihtiyacından dolayı tamamen tüketilmiştir.
SMTP yanıt kodları teorisinde hata kodlarını numara uzayında daha iyi dağıtmak için yapılacak bir elden geçirme ister istemez SMTP ile uyumsuz olmayı gerektirecektir. Dahası, teslimat bildirimini raporlamak için yanıt kodları numaralama uzayının kalanının tüketimi yeni ESMTP eklentileri için kullanılabilecek kodları azaltacaktır.
Aşağıdaki durum kodu kümesi SMTP yanıt kodları teorisine dayanır. İlk değerin anlamsallığı başarı, kalıcı hata ve geçici hataya, ikincisinin ki de ilgili açıklama ve sınıflandırmaya ayrılmıştır. Bu öneri belgesi, örneğin konak hatalarını posta kutularının hatalarından ayırmak gibi, hata durumlarını daha iyi dağıtmak amacıyla sınıflandırmayı yeniden yapar.
Terminoloji
Bu belgenin İngilizce aslında kullanılan "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY" ve "OPTIONAL" anahtar sözcükleri yerine çeviride *ZORUNLU*, *ÖNERİ* ve *SEÇİMLİK* imleri kullanılmış olup bunların (hem İngilizce'lerinin hem de Türkçe'lerinin) nasıl yorumlanmaları gerektiği [RFC2119]'da açıklanmıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Gelişkin Posta Sistemi Durum Kodları Başlangıç Durum Kodlarının Yapısı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası