Adres Belirtimi
Önceki Sözdizimi Sonraki
Adres Belirtimi
Adresler, çeşitli ileti başlık alanlarında iletilerin alıcılarını ve göndericilerini belirtmek için kullanılır. Bir adres tek bir posta kutusunu belirtebileceği gibi bir posta kutusu grubunu da belirtebilir.
adres         =  posta-kutusu / grup

posta-kutusu  =  ad-adres / adres-belirtimi

ad-adres      =  [görünen-isim] açılı-adres

açılı-adres   =  [AKBOŞ] "<" adres-belirtimi ">" [AKBOŞ] /
                 atıl-açılı-adres

grup          =  görünen-isim ":" [pk-listesi / AKBOŞ] ";" [AKBOŞ]

görünen-isim  =  deyim

pk-listesi    =  (posta-kutusu *("," posta-kutusu)) / atıl-pk-listesi

adres-listesi =  (adres *("," adres)) / atıl-adres-listesi
Bir posta kutusu posta alır. Dosya depolamakla ilgili olması gerekmeyen kavramsal bir öğedir. Örneğin, bazı sanalyöreler postayı bir yazıcıya gönderip çıktısını alıcının masamına teslim etmeyi tercih edebilirler. Normalde bir posta-kutusu iki parçadan oluşur: (1) bir posta uygulamasının kullanıcısına göstermek için kullanacağı, alıcının isminden (şahıs veya sistem) oluşan görünen-isim ki, varlığı isteğe bağlıdır; (2) açılı ayraçlarla ("<" ve ">") kuşatılmış bir adres-belirtimi. Bir de posta-kutusu olarak alıcı ismini ve açılı ayraçları içermeyip sadece adres-belirtimini içeren basit bir biçim vardır. Genel Ağ adres-belirtimi adres-belirtimi'nin belirtimi bölümünde açıklanmıştır.
Not
Eski uygulamaların taşıyıcısı olan bazı gerçeklenimlerde kullanılan basit biçimde adres-belirtimi açılı ayraçlar olmaksızın kullanılırken alıcı ismi adres-belirtiminden sonra bir açıklama olarak parantez içinde içerilir. Bir açıklama içindeki bilginin anlamı belirsiz olduğundan gerçeklenimler bir posta-kutusu ile ilgili alıcı ismini belirtirken eski biçim yerine posta-kutusunun tam ad-adres biçimini kullanmalıdırlar *ÖNERİ*. Ayrıca, eski uygulamaların taşıyıcısı olan bazı gerçeklenimler açıklamaları da yorumladığından, böyle gerçeklenimlerde karışıklığa yol açmamak için açıklamalar adres başlıklarında kullanılmamalıdır *ÖNERİ*.
Çok sayıda posta-kutusunun tek bir birim olarak ele alınması istendiği durumlarda (örn, dağıtım listeleri) grup oluşumu kullanılabilir. grup oluşumu göndericinin bir isimli alıcı grubu belirtmesine imkan verir. Bunun için, grubun görünen isminden sonra bir iki nokta imi konur ve posta kutuları, noktalı virgül ile sonlandırılmış virgül ayraçlı bir liste (0 ve 1 öğe dahil) olarak verilir. Posta kutuları listesi boş olabileceğinden, grup oluşumunun kullanımı, iletinin gönderildiği alıcıların tek tek posta kutusu adresleri gerçekte sağlanmaksızın bir veya daha fazla alıcı kümesiyle iletişim için basit bir yöntem sunar.
adres-belirtimi'nin belirtimi
Bir adres-belirtimi Genel Ağ'a özgü bir belirteçtir ve yerel olarak yorumlanan bir dizgeyi izleyen de-imi karakterinden ("@", ASCII değeri: 64)[148] sonra gelen bir Genel Ağ alanından oluşur. Yerel olarak yorumlanan dizge ya bir tırnaklı-dizge ya da bir nokta-atomdur. Eğer dizge bir nokta-atom olarak sunulabiliyorsa (yani adizge karakterleri dışında karakter içermiyorsa ya da adizge karakterleriyle kuşatılmış "." varsa), nokta-atom biçimi kullanılmalı *ÖNERİ*, tırnaklı-dizge biçimi kullanılmamalıdır *ÖNERİ*. adres-belirtiminde de-imi karakterini kuşatacak şekilde açıklamalar ve katlanan boşluklar bulunmamalıdır *ÖNERİ*.
adres-belirtimi =  yerel-kısım "@" alan

yerel-kısım     =  nokta-atom / tırnaklı-dizge / atıl-yerel-kısım

alan            =  nokta-atom / alan-sabiti / atıl-alan

alan-sabiti     =  [AKBOŞ] "[" *([KBOŞ] dmetni) [KBOŞ] "]" [AKBOŞ]

dmetni          =  ddizgesi / öteli-çift

ddizgesi        =  SSSBsiz-DNT /  ; Boşluksuz denetimler

                   %d33-90 /       ; "[", "]" ve "\" hariç US-ASCII
                   %d94-126        ; karakterlerin kalanı
Belirtimin alan kısmı postanın teslim yerini belirtir. nokta-atom biçiminde olduğunda, [STD3, STD13, STD14]'te belirtildiği gibi bir Genel Ağ alanadı (bir konak ya da posta aktarımcısının adı) olarak yorumlanır. alan-sabiti biçiminde olduğunda, alan belli bir konağın Genel Ağ adres sabiti olarak yorumlanır. Her iki durumda da adreslemenin nasıl kullanılacağı ve iletinin belli bir konağa nasıl aktarılacağı posta aktarım belgesinde [RFC2821] açıklanmıştır. Bu mekanizmalar bu belirtimin kapsamı dışındadır.
Belirtimin yerel-kısım parçası alana bağımlı bir dizgedir. Adreslerde basitçe belli bir konaktaki belli bir posta kutusunun ismi olarak yorumlanır.


[148] Ç.N.: Dikkatinizi çekti mi, de-imi ("@"), küçük d harfinin üst çizgisi uzatılıp kıvrılarak karakterin bütününün bir e harfine benzetilmesiyle oluşturulmuş bir karakter gibi de yazılabilmektedir. :-)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tarih ve Saat Belirtimi Başlangıç Tümden Gelerek İleti Sözdizimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası