Tarih ve Saat Belirtimi
Önceki Sözdizimi Sonraki
Tarih ve Saat Belirtimi
Tarih ve saat çeşitli başlık alanlarında görülür. Bu bölümde tam tarih ve saat belirtimi için sözdizimi belirtilmiştir. tarih-saat belirtimi boyunca katlanan boşluklara izin verildiğinden KBOŞ görünen her yerde (gerekli veya seçimlik oluşuna bağlı olarak) tek bir boşluk kullanılması önerilir *ÖNERİ*; bazı eski gerçeklenimler katlanan boşlukların diğer oluşumlarını düzgün olarak yorumlayamayabilirler.
tarih-saat   =       [ hafta-günü "," ] tarih KBOŞ saat [AKBOŞ]

hafta-günü   =       ([KBOŞ] gün-ismi) / atıl-hafta-günü

gün-ismi     =       "Mon" / "Tue" / "Wed" / "Thu" /
                     "Fri" / "Sat" / "Sun"

tarih        =       gün ay sene

sene         =       4*RAKAM / atıl-sene

ay           =       (KBOŞ ay-ismi KBOŞ) / atıl-ay

ay-ismi      =       "Jan" / "Feb" / "Mar" / "Apr" /
                     "May" / "Jun" / "Jul" / "Aug" /
                     "Sep" / "Oct" / "Nov" / "Dec"

gün          =       ([KBOŞ] 1*2RAKAM) / atıl-gün

saat         =       günün-saati KBOŞ zdilimi

günün-saati  =       saat ":" dakika [ ":" saniye ]

saat         =       2RAKAM / atıl-saat

dakika       =       2RAKAM / atıl-dakika

saniye       =       2RAKAM / atıl-saniye

zdilimi      =       (( "+" / "-" ) 4RAKAM) / atıl-zdilimi
gün, ayın sayısal günüdür. sene ise 1900'den başlayarak herhangi bir sayısal değerdir.
günün-saati, belirtilen tarihin geceyarısından itibaren geçen saat, dakika ve isteğe bağlı olarak saniye sayısı olarak belirtilir.
tarih ve günün-saati yerel zamanı ifade etmelidir *ÖNERİ*.
zdilimi, tarih ve günün-saati ile birlikte Koordinatlı Evrensel Zamana (Greenwich saati olarak da bilinen UTC) göre saat farkı olarak belirtilir. "+" ve "-" imleri günün-saatinin Evrensel Zamana göre ileri mi (doğuda mı) yoksa geri mi (batıda mı) olduğunu belirtir. İlk iki rakam evrensel zamandan saat olarak farkı, son iki rakam ise dakika olarak farkı belirtir. (Dolayısıyla, +hhmm = +(hh * 60 + mm) dakika, -hhmm = -(hh * 60 + mm) dakika demektir.) "+0000" biçimi Evrensel Zamandaki bir zdilimini belirtmekte kullanılmalıdır *ÖNERİ*. "-0000" biçimi de evrensel zamanı gösterirse de, yerel zamanı evrensel zamandan farklı olabilen bir sistem üzerinde üretilen saati belirtmekte kullanılır ve bu bakımdan belirtilen tarih-saatin yerel zdilimi hakkında hiçbir bilgi içermediğini belirtir.
Bir tarih-saat belirtimi anlambilimsel olara geçerli olmalıdır *ZORUNLU*. Yani, hafta-günü belirtilen tarihin gerektirdiği gün olmalı *ZORUNLU*, sayısal ayın-günü 1 ve belirtilen ay (ve sene) için mümkün gün sayısı arasında olmalı *ZORUNLU*, günün-saati ise 00:00:00'dan 23:59:60'a kadar bir aralık içinde olmalı *ZORUNLU* (saniye sayısı artık saniyeye izin vermelidir; bkz,[STD12]) ve zdilimi -9959 ile +9959 arasında olmalıdır *ZORUNLU*.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sözdizimsel Dizgecikler Başlangıç Adres Belirtimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası