Giriş
Önceki Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) Sonraki
Giriş
Basit Posta İletim Protokolü'nün (SMTP - Simple Mail Transfer Protocol) amacı, postanın verimli ve güvenli bir şekilde aktarımıdır.
SMTP, bellibaşlı aktarım altsistemlerinden bağımsız olup sadece düzenli çalışan bir veri akımı kanalı gerektirir. Bu belge aktarım için TCP'den bahsederse de diğer aktarım yöntemleri de mümkündür. Eklerdeki RFC 821 ile ilgili bölümde bunların bazılarından bahsedilmiştir.
SMTP’nin önemli bir özelliği, çoğunlukla “SMTP posta rölelemesi” denilen yöntemle (bkz. Postanın Ağgeçitlerinden Geçirilmesi) ağ üzerinden posta aktarımı yapma yeteneğidir. Bir ağ Genel Ağ'da karşılıklı olarak TCP üzerinden erişilebilen konaklardan oluşabileceği gibi bir güvenlik duvarı ile yalıtılmış bir TCP/IP ağında karşılıklı olarak TCP üzerinden erişilebilen konaklardan veya başka bir geniş veya yerel ağ ortamında TCP-dışı bir aktarım protokolü kullanan konaklardan da oluşabilir. SMTP kullanarak, bir süreç aynı ağ içindeki başka bir sürece posta aktarabileceği gibi aynı ağ veya başka bir ağdaki başka bir sürece de aynı anda bir röle veya ağgeçidi üzerinden posta aktarılabilir.
Bir posta iletisi göndericisinden nihai alıcısına giderken yolu bazı röle veya ağgeçidi konaklardan geçebilir. Alan adı sisteminin posta aktarımcı (MX) mekanizmaları [22, 27] (ve bu belgenin Adres Çözümleme ve Posta Yönetimi bölümü) bir iletinin aktarılacağı sonraki en uygun sıçrama noktasını tayin etmekte kullanılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) Başlangıç SMTP Modeli
Bir Linux Kitaplığı Sayfası