Güvenlikle İlgili Hususlar
Önceki Sözdizimi Belirtimleri için Arttırımlı BNF: ABNF Sonraki
Güvenlikle İlgili Hususlar
Güvenliğin bu belgeyle gerçekten de bir ilgisi yoktur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ABNF'nin ABNF Tanımı Başlangıç A. NÜVE
Bir Linux Kitaplığı Sayfası