ABNF'nin ABNF Tanımı
Önceki Sözdizimi Belirtimleri için Arttırımlı BNF: ABNF Sonraki
ABNF'nin ABNF Tanımı
Bu sözdizimi NÜVE bölümündeki kuralları kullanır.
    kurallistesi   =  1*( kural / (*d-boşluk s-st) )

    kural          =  kuralismi tanımı-gibi elemanlar s-st
                            ; sonraki satır boşluklarla başlıyorsa
                            ; Sonraki SaTırda devam eder

    kuralismi      =  HARF *(HARF / RAKAM / "-")

    tanımı-gibi    =  *d-boşluk ("=" / "=/") *d-boşluk
                            ; temel kural tanımı ve
                            ; ikame eklemeleri

    elemanlar      =  ikame *d-boşluk

    d-boşluk       =  BOŞLUK / (s-st BOŞLUK)

    s-st           =  açıklama / CRLF
                            ; açıklama veya satırsonu

    açıklama       =  ";" *(BOŞLUK / GÖRKRK) CRLF

    ikame          =  ulama
                      *(*d-boşluk "/" *d-boşluk ulama)

    ulama          =  yineleme *(1*d-boşluk yineleme)

    yineleme       =  [tekrarsayısı] eleman

    tekrarsayısı   =  1*RAKAM / (*RAKAM "*" *RAKAM)

    eleman         =  kuralismi / grup / seçenek /
                      krk-dğr / say-dğr / düz-dğr

    grup           =  "(" *d-boşluk ikame *d-boşluk ")"

    seçenek        =  "[" *d-boşluk ikame *d-boşluk "]"

    krk-dğr        =  ÇTIRNAK *(%x20-21 / %x23-7E) ÇTIRNAK
                            ; ÇTIRNAK içermeksizin ÇTIRNAK içine
                              alınmış BOŞKRK ve GÖRKRK dizgeleri

    say-dğr        =  "%" (ikil-dğr / on-dğr / onaltı-dğr)

    ikil-dğr       =  "b" 1*BIT
                      [ 1*("." 1*BIT) / ("-" 1*BIT) ]
                            ; peşpeşe bit değerleri
                            ; veya tek başına birler aralığı

    on-dğr         =  "d" 1*RAKAM
                      [ 1*("." 1*RAKAM) / ("-" 1*RAKAM) ]

    onaltı-dğr     =  "x" 1*RAKAM16
                      [ 1*("." 1*RAKAM16) / ("-" 1*RAKAM16) ]

    düz-dğr        =  "<" *(%x20-3D / %x3F-7E) ">"
                            ; açılı ayraçları içermeksizin açılı
                            ; ayraçlar içine alınmış BOŞKRK ve
                            ; GÖRKRK dizgeleri

                            ; son çare olarak düzyazı açıklama
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İşleçler Başlangıç Güvenlikle İlgili Hususlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası