A. NÜVE
Önceki Sözdizimi Belirtimleri için Arttırımlı BNF: ABNF Sonraki
A. NÜVE
Bu bölüm ABNF'nin kendine özgü dilbilgisinin çekirdeğini oluşturan kural tanımlarını içerir. Bu tanımlar çekirdek kural kümesi olarak kullanılabilir. (Buradaki kurallar RFC çevirilerinde kullanılmak üzere Türkçe'ye uyarlanmıştır; İngilizce RFC'lerle ilgili kural tanımları için bu belgenin İngilizce aslına bakınız.)
Çekirdek Kurallar
Belli başlı temel kurallar büyük harflidirler; BOŞ, YSEK, SSSB, RAKAM, HARF gibi.
    HARF           =  %x41-5A / %x61-7A   ; A-Z / a-z

    BIT            =  "0" / "1"

    KRK            =  %x01-7F
                            ; Hiçlik (\0) karakteri hariç
                            ; 7 bitlik bir US-ASCII karakteri

    CR             =  %x0D
                            ; satırbaşı karakteri

    CRLF           =  CR LF
                            ; Genel Ağ standardı olarak satırsonu

    DNT            =  %x00-1F / %x7F
                            ; Denetim karakterleri

    RAKAM          =  %x30-39
                            ; 0-9

    ÇTIRNAK        =  %x22
                            ; " (Çift tırnak)

    RAKAM16        =  RAKAM / "A" / "B" / "C" / "D" / "E" / "F"

    YSEK           =  %x09
                            ; yatay sekme karakteri

    LF             =  %x0A
                            ; satırsonu karakteri

    SÜRBOŞ         =  *(BOŞLUK / CRLF BOŞLUK)
                            ; sürekli (satırsonunu aşan) boşluk

    SEKİZLİ        =  %x00-FF
                            ; 8 bitlik veri

    BOŞKRK         =  %x20
                            ; boşluk karakteri

    GÖRKRK         =  %x21-7E
                            ; görünür (basılabilir) karakterler

    BOŞLUK         =  BOŞKRK / YSEK
                            ; boşluklar
Ortak Kodlama
Harici olarak, veri, yüksek sekizinci biti sıfırlanmış sekiz bitlik alanda yedi bitlik US-ASCII olarak tanımlanan ve "ağa göre ASCII" denilen biçimde sunulur. Değer dizgesi, ağa önce gönderilen yüksek değerli baytların solda olduğu "ağ bayt sıralaması"na göre dizilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Güvenlikle İlgili Hususlar Başlangıç B. Teşekkür
Bir Linux Kitaplığı Sayfası