Uyarılar ve Kayıt Tutma
Önceki Genel Ağ Standartlarının Standartlaşma Süreci -- 3. Düzeltme Sonraki
Uyarılar ve Kayıt Tutma
Genel Ağ Standartlarının geliştirim ve onayına katılan her örgüt kamuya duyurulur ve bunun ve taahhüt ettiği her etkinliğin, hatta Genel Ağ Standartları Sürecinin bir kısmının takibatını ifade eden etkinliğin bile kamuya açık bir kaydı sağlanır. Bu bölümün amaçlarına uygun olarak, IETF, IESG, IAB, tüm IETF Çalışma Grupları ve Genel Ağ Derneği Yönetim Kurulu Genel Ağ Standartlarının geliştirim ve onayına katılan örgütler arasında sayılır.
IETF ve Çalışma Grubu toplantılarının duyuruları IETF Duyuruları eposta listesinde yapılır ve ilgilenen tüm tarafların etkin katılımını mümkün kılacak şekilde etkinliğin önünde yeterince zaman bırakılır. Duyuruda ilgilenen bireylerin katılımını desteklemek için gerekli tüm bilgi verilir (veya nerede bulacakları belirtilir). Bir toplantı durumunda, örneğin, standartlarla ilgili konuların tartışılacağını belirtilen bir duyuru bir gündem içerecektir.
Bir örgütün standartlarla ilgili etkinliğinin kaydı biçimsel olarak şunları içerir:
  • Örgütün izin belgesi (veya buna eşdeğer olarak tanımlanmış bir belge);
  • Toplantının eksiksiz ve doğru zabıtları;
  • Çalışma Grubu eposta listelerinin arşivleri;
  • Örgütün standartlarla ilgili etkinliğinin katılımcılarından yazılı olarak tüm katkılar.
Bir uygulama konusu olarak, tüm Genel Ağ Standartları Süreci etkinliklerinin biçimsel kayıtları IETF Sekreterliği tarafından tutulur ve bu iş, IETF Çalışma Grubunun eposta listelerinin arşivlerinin sağlanması dışında Sekreterliğin sorumluluğundadır. Çalışma Grubu kendi eposta listesinin arşivini kendi sağlamalı ve tüm trafiğin yakalandığından ve arşive konulduğundan emin olunmasını sağlamak için gereken çabayı harcamalıdır. Ayrıca, Çalışma Grubu başkanlığı tüm Çalışma Grubu toplantılarının doğru ve eksiksiz zabıtlarının sağlanmasından IETF Sekreterliğine karşı sorumludur. Internet-Drafts dizininden (herhangi bir sebeple) kaldırılan Genel Ağ Taslakları Genel Ağ standartları etkinliğinin tarihsel bir kaydının korunması adına IETF Sekreterliği tarafından arşivlenir; böylece özel durumlar haricinde tekrar ele geçirilemez.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Harici Standartlar ve Belirtimler Başlangıç Sürecin Değiştirilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası