Harici Standartlar ve Belirtimler
Önceki Genel Ağ Standartlarının Standartlaşma Süreci -- 3. Düzeltme Sonraki
Harici Standartlar ve Belirtimler
IETF'den başka bir çok standart grubu ağ protokolleri ve hizmetleri için standart belgeleri oluşturmakta ve yayınlamaktadır. Bu harici belirtimler Genel Ağ'da önemli bir rol oynamaya başladığında bunların kullanımı üzerinde ortak bir mutabakat sağlanması istenebilir -- bu harici belirtimlerle ilgili Genel Ağ standartlarının tesisi gibi.
Harici belirtimler iki kategoriye ayrılır:
Açık Standartlar
ANSI, ISO, IEEE ve ITU-T gibi çeşitli ulusal ve uluslararası standart kurulları burada tanımlanan Teknik Belirtimlere benzer çeşitli protokol ve hizmet standartları geliştirmektedir. Ulusal ve uluslararası gruplar ayrıca standartlarının pratik uygulaması ile ilgili gerçeklenime özgü ayrıntıları kapsayan ve Uygulanabilirlik Bildirgesini andıran bir "gerçeklenimcilerin mutabakatı" belgesi yayınlar. Tüm bunlar Genel Ağ Standartları Sürecinin amaçlarına uygun olarak "açık harici standartlar" olarak ele alınır.
Diğer Belirtimler
Genel Ağ'da genişçe kullanılmaya başlanan diğer sahipli belirtimler Genel Ağ topluluğu tarafından bir "standart" gibi ele alınabilir. Genelde kamuya açık olarak geliştirilmeyen böyle bir belirtim belirgin biçimde sahiplidir ve onu üreten kurum, üreticiler veya üretici tarafından denetlenir.
Harici Belirtimlerin Kullanımı
Bir belirtimin rakip sürümleri arasında uyuşmazlıktan kaçınmak için Genel Ağ topluluğu mevcut bir harici belirtimin basitçe bir "Genel Ağ sürümü" olan bir belirtimi açıkça işbirliğini ortaya koyan bir anlaşma yapılmadıkça standartlaştırmayacaktır. Yine de, Genel Ağ'ın gelişimi ve/veya işlemesi için önemli olan bir harici belirtimin Genel Ağ kullanımı için onaylanabilmesinin çeşitli yolları vardır.
Bir Açık Standardın Bağlaşımı
Bir Genel Ağ Standardı Teknik Belirtimi veya Uygulanabilirlik Bildirgesi bir açık standarda atıf yaparak onunla bağlaşabilir. Örneğin, coğu Genel Ağ Standardı ANSI standart karakter kümesine "ASCII" [2] atıf yapar. Her ne zaman mümkün olursa, atıf yapılan belirtim çevrimiçi erişilebilir olacaktır.
Diğer Belirtimlerin Bağlaşımı
Belirtimlerin sahipleri Fikri Mülkiyet Hakları bölümündeki gereksinimleri sağladıkları sürece diğer sahipli belirtimlerle bir standarttan atıf yaparak bağlaşabilir. Eğer diğer sahipli belirtim geniş çapta ve kolayca erişilebilir değilse IESG onun bir Bilgilendirici RFC olarak yayınlanmasını isteyebilir.
IESG genelde belli bir sahipli belirtimi "gerekli" veya "önerilen" bağlaşık üretici belirtimi yaparak teknik olarak eşdeğer ve rakip belirtimlere üstün kılmayacaktır.
Üstlenim
Bir IETF Çalışma Grubu bir harici belirtimle başlayıp onu Genel Ağ belirtimi olarak geliştirebilir. Bu,
  • belirtim Çalışma Grubuna Fikri Mülkiyet Hakları bölümündeki gereksinimlerle uyumlu olarak sağlanmışsa ve
  • belirtimin veya özgün belirtimden türemiş belirtimlerin değişiklik denetimi belirtimin özgün geliştiricilerinden IETF'ye devredilmişse
kabul edilebilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Genel Ağ Standartları Süreci Başlangıç Uyarılar ve Kayıt Tutma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası