Genel Ağ Standartları ile İlgili Yayımlar
Önceki Genel Ağ Standartlarının Standartlaşma Süreci -- 3. Düzeltme Sonraki
Genel Ağ Standartları ile İlgili Yayımlar
Açıklama İstekleri (RFC'ler)
Genel Ağ standartlarıyla ilgili bir belirtimin belirgin her sürümü "Açıklama İsteği" (RFC - Request for Comments) belgelerinden biri olarak yayınlanır. Bu arşivsel belgeler Genel Ağ standartları belgeleri ile IESG, IAB ve Genel Ağ toplumunun diğer yayımları için resmi yayım kanalıdır. Açıklama İstekleri FTP, gopher, www ve benzeri Genel Ağ belge temin sistemlerini kullanarak çeşitli Genel Ağ konaklarından temin edilebilir.
Açıklama İsteklerine, özgün ARPA yaygın ağ oluşturma (ARPANET) projesinin bir parçası olarak 1969'da ağ oluşturma belgeleri olarak başlandı (Kısaltmaların listesi için Kısaltmalar ekine bakınız). Açıklama İstekleri Genel Ağ Standartlarına ek olarak yeni araştırmaların ön tartışmalarından Genel Ağ hakkında durum açıklamalarına kadar çeşitli konulardaki belgeleri kapsar. Açıklama İsteklerinin yayınlanması IAB'nin yönetimi altında doğrudan doğruya RFC Editor'ün sorumluluğundadır.
Bir Açıklama İsteğinin biçimlenmesi ve teslimi ile ilgili kurallar [5] içinde tanımlanmıştır. Her RFC ASCII metin olarak mevcuttur. Bazıları ayrıca başka metin biçimlerinde de bulunabilmektedir. ASCII sürümüyle sunulamayan içeriğe (şekiller, şemalar gibi) sahip RFC'lerin başka sürümleri olabilir ve bunlar farklı biçimlenebilir.
Önemli
Standartlaşma aşamalarındaki belirtimlere daha kesin gereksinimler uygulanır: ASCII metin sürümü tanımsal başvuru belgesidir ve bu nedenle gerekli tüm şemaları ve açıklayıcı örnekleri de içererek standardın doğru ve eksiksiz belirtimidir.
Genel Ağ hizmet ve protokol belirtimleri düzenli olarak güncellenerek "Internet Official Protocol Standards" [1] (Genel Ağ Resmi Protokol Standartları) isimli bir RFC'de özetlenir. Bu RFC her Genel Ağ hizmet ve protokol belirtimi için olgunluk düzeyi yanında yardımcı bazı bilgiler içerir (Genel Ağ Standardı Belirtimleri bölümüne bakınız).
Bazı Açıklama İstekleri Genel Ağ Standartlarıdır. Bunlar RFC serisinin 'STD' altserisini oluştururlar [4]. Bir belirtim bir Genel Ağ Standardı olarak kabul edildiğinde ona "STDxxx" şeklinde ek bir isim verilir, fakat RFC serisindeki yeri ve RFC numarası korunur. (Genel Ağ Standardı bölümüne bakınız.)
Bazı Açıklama İstekleri bir IETF süreç işlevini veya bir işlemi yerine getirmenin en iyi yolunun ne olduğu hakkındaki karar veya prensip beyanı hakkında toplumun ayrıntılı tartışmalarının sonuçlarını standartlaştırır. Bunlara "Şu Anki En İyi Uygulama" (Best Current Practice) denir ve RFC serisinin 'BCP' altserisini oluştururlar. Bir belirtim "Şu Anki En İyi Uygulama" olarak kabul edildiğinde ona "BCPxxx" şeklinde ek bir isim verilir, fakat RFC serisindeki yeri ve RFC numarası korunur. (Şu anki En İyi Uygulama (BCP) RFC'leri bölümüne bakınız.)
Genel Ağ ile ilgili her belirtim bir hizmet ya da prototol belirtimi veya bir Genel Ağ Standardı ya da bir BCP olacak diye bir kural yoktur. Bu tür standart olmayan belirtimler Genel Ağ standartlaşım kurallarına konu olmazlar. Standart olmayan belirtimler IESG'ye danışarak RFC Editor'ün gözetiminde doğrudan doğruya "Deneysel" (Experimental) veya "Bilgilendirici" (Informational) Açıklama İstekleri olarak yayınlanır (Standartdışı Aşamaların Olgunluk Seviyeleri bölümüne bakınız).
Önemli
Bütün RFC'ler standartlaşma aşamalarına alınmadığından başka standartlaşma aşamalarında bulunan belirtimlerin hepsinin de Genel Ağ Standardı seviyesine ulaşamadığını unutmamak önemlidir. Aynı şekilde, her en iyi uygulamayı açıklayan her RFC de gözden geçirilip onaylanarak BCP haline gelmez. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için RFC-1796'ya [6] bakınız.
Genel Ağ Taslakları
Bir belirtimin geliştirilmesi sırasında, belgenin taslak biçimleri bilgilendirici gözden geçirme ve yorumlama için çeşitli Genel Ağ konaklarında IETF'nin "Internet-Drafts" dizinine yerleştirilerek herkesin erişimine sunulur. Bu, gözden geçirme ve değişiklik sürecini kolaylaştırarak, gelişen bir çalışma belgesinin kolayca geniş bir kitleye ulaşmasını mümkün kılar.
Bir RFC olarak yayınlanmış veya IESG tarafından bir RFC olarak yayınlanması için önerilmeksizin altı aydan fazla Internet-Drafts dizininde değişmeden bekleyen bir Genel Ağ Taslağı Internet-Drafts dizininden kaldırılır. Bu süre zarfında bir Genel Ağ Taslağı aynı belirtimin daha yeni bir sürümü ile değiştirildiğinde bu altı aylık süre yeniden başlatılır.
Bir Genel Ağ Taslağı bir belirtimin "yayınlanması" anlamına gelmez; belirtimler önceki bölümde açıklanmış olan RFC mekanizmasına göre yayınlanır. Genel Ağ Taslaklarının açık ve kesin bir durumları yoktur, her an değiştirilebilir ya da kaldırılabilirler.
Önemli
Bir Genel Ağ Taslağına herhangi bir belgeden, rapordan veya Teklif-için-İstek'ten ne bir başvuru yapılmalı ne de bir Genel Ağ Taslağına dayanarak bir firma bir hak iddia etmelidir.
Not
Bir Genel Ağ Taslağına atıf yapmaksızın "Çalışma Sürüyor" (Work in Progress) cümlesini kullanarak bir RFC olarak yayınlanacağının umulmasının makul olduğu, standartlaşma aşamalarındaki bir belirtime atıfta bulunulması olağan kabul edilebilir.
This may also be done in a standards track document itself as long as the specification in which the reference is made would stand as a complete and understandable document with or without the reference to the "Work in Progress".
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Genel Ağ Standardı Belirtimleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası