Şu anki En İyi Uygulama (BCP) RFC'leri
Önceki Genel Ağ Standartlarının Standartlaşma Süreci -- 3. Düzeltme Sonraki
Şu anki En İyi Uygulama (BCP) RFC'leri
RFC'lerin BCP altserileri, uygulamaların ve topluluğun münazara sonuçlarının standartlaştırılmasının bir yolu olarak tasarlanmıştır. Bir BCP belgesi, standartlaşma aşamalarındaki belgelere uygulananlarla aynı yöntemlere konu edilir ve böylece IETF topluluğu, topluluğun bir prensip beyanı üzerine o anki en iyi düşüncesini veya bazı işlemleri uygulamanın veya IETF süreci işlevinin en iyi yolu olarak hasıl olan kanaati tanımlayabilir ve onaylayabilir.
Tarihsel olarak Genel Ağ standartları birbirlerine bağlı ağlar arasındaki bilgisayar iletişimi için gereken yazılım ve donanımla ilgili teknik belirtimlerle ilgilenmiştir. Bununla birlikte, Genel Ağ'ın kendisi çok çeşitli örgütlerce farklı amaçlar ve kurallarla işletilen ağlardan oluştuğundan, iyi kullanıcı hizmeti Genel Ağ yöneticilerinin ve işleticilerinin bazı kurallar ve işlemlerle ilgili ortak kılavuzları izlemelerini gerektirir. Bu kılavuzlar kapsam ve tarz bakımından protokol standartlarından genelde farklı oldukları halde ortaya çıkmaları için fikir birliği sağlamak adına benzer bir süreçten geçmeleri gerekir.
IAB ve IESG gibi öğeler, IETF'nin teknik çalışmalarını yürüten bireylerin katılımı ile oluşmuş öğeler olarak tanınmalarının yanında, toplum liderleri olarak mevcudiyetleri ile de tanınırlar. Genel Ağ teknik topluluğunun liderleri olarak bu öğelerin, belli bir alandaki çalışmaların taklit edilmesini, toplumun belli bir konuya duyarlığının artmasını, bir mimari prensip beyanı yapılmasını veya başka konularda aralarında fikir alışverişi yapabilmelerini sağlayacak fikirleri önerecekleri bir çıkış ucu olmalıdır. BCP belgeleri, konu hakkındaki topluluk görüşünü ölçerken IETF'nin fikir birliği oluşturma mekanizmasına önerilerini sunacak bu yönetim öğeleri için pürüzsüzce yapılandırılmış bir yol oluştururlar.
Son olarak, BCP belgeleri IETF'nin kendi işlemlerini belgelemekte kullanılabilir. Örneğin, bu belge IETF Standartları Sürecini tanımlar ve bir BCP olarak yayınlanmıştır.
BCP Gözden Geçirme Süreci
Standartlaşma aşamalarındaki belgelerin tersine, BCP'lerde açıklanan mekanizmalar üç seviyeli standartlaşma aşamalarının geçişli akan doğasına pek uymadığı gibi genelde hepsini birden geçip hemen tamamlanır.
BCP süreci standart aday adayının geçirdiğine benzer bir süreçtir. BCP gözden geçirilmek üzere IESG'ye teslim edilir (bkz, Olayın Başlatılması) ve IETF Duyuruları eposta listesinde bir Son Çağrı'yı da içererek mevcut gözden geçirme süreci uygulanır. Bununla birlikte, IESG belgeyi bir kere onayladı mı, süreç sona erer ve belge yayınlanır. Sonuç belge IETF'nin teknik onayı varmış gibi tetkik edilir.
Özellikle, BCP durumu için ele alınacak bir belgeye anahatları bu belgenin Standartlaşım Olayları ve Bir Standardın Tedavülden Kaldırılması bölümlerinde belirlenmiş yöntemler uygulanmalıdır. BCP sürecine Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi ve İtirazlar bölümündeki yöntemlere göre itiraz edilebilir.
BCP'ler toplumun fikir birliğini açığa vurma anlamına geldiğinden, ancak standartlardan daha çabuk onaylandıklarından daha özel bir bakım gerektirirler. Özellikle, BCP'ler basitçe Bilgilendirici RFC'lerin daha güçlüsü olarak görülmemeli aksine Bilgilendirici RFC'lerden içerik bakımından farklı belgeler olarak görülmelidir.
Bir BCP olarak onaylanmış bir belirtim veya belirtim grubuna BCP serisinden bir numara atanırken bu belirtim veya belirtimler kendi RFC numaralarını korurlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Belirtimin Standartlaşma Aşamaları Başlangıç Genel Ağ Standartları Süreci
Bir Linux Kitaplığı Sayfası