I. Oylum - Standartlaşma Sürecindeki Açıklama İstekleri
Önceki Açıklama İstekleri Sonraki

Standartlaşma Sürecindeki Açıklama İstekleri

Özet
Bu kısımda standartlaşma sürecine dahil olmuş -- kullanımdışı standart (obsoleted standard), tarihi standart (historic standard), standart aday adayı (proposed standard), standart adayı (draft standard), standart -- Açıklama İstekleri yer almaktadır. Bir Açıklama İsteğinin şu an hangi seviyede olduğunu Resmi Genel Ağ Protokol Standartları sayfasından öğrenebilirsiniz. Bu seviyelerin anlamları ve standartlaşma sürecinin açıklamaları için BCP 9'u okuyunuz.
İçindekiler
1. Kullanıcı Verikatarı Protokolü (UDP)  -  RFC 768
Bu protokol, diğer programlara asgari bir protokol mekanizması ile ileti gönderen uygulama programları için bir yordam sağlar. Protokol aktarım yönlenimli olup teslimat ve yineleme koruması garanti edilmemiştir.
2. Genel Ağ Protokolü (IP)  -  RFC 791
Bu belge Genel Ağ Protokolünün belirtimidir. Genel Ağ Protokolü paket anahtarlamalı bilgisayar iletişim ağlarını birbirine bağlayan sistemlerde kullanmak için tasarlanmıştır. Genel Ağ Protokolü kaynakların ve hedeflerin sabit uzunluktaki adreslerle tanınan konaklar olduğu ağlarda verikatarı denilen veri bloklarının kaynaktan hedefe aktarımı için tüm gereksinimleri sağlar. Genel Ağ Protokolü ayrıca, gerektiğinde, "küçük paketli" ağlarda aktarım için uzun verikatarların bölünmesi ve yeniden birleştirilmesi için de tüm gereksinimleri sağlar.
3. Genel Ağ Denetim İletisi Protokolü (ICMP)  -  RFC 792
Genel Ağ Protokolü (IP) paket anahtarlamalı bilgisayar iletişim ağlarını birbirine bağlayan sistemlerde konaklararası verikatarı hizmeti için kullanılır. Ağları birbirine bağlayan aygıtlara Ağgeçitleri denir. Bu ağgeçitleri kendi aralarında denetim amaçlı olarak Ağgeçitleri arası Protokol (Gateway to Gateway Protocol - GGP) sayesinde haberleşirler. Ara sıra bir ağgeçidi veya hedef konak kaynak konakla örneğin verikatarı işlenirken oluşan bir hatayı bildirmek için haberleşir. Böyle amaçlar için Genel Ağ Denetim İletisi Protokolü (Internet Control Message Protocol - ICMP) kullanılır ve bu belge de Genel Ağ Denetim İletisi Protokolünün belirtimidir.
4. Aktarım Denetim Protokolü (TCP)  -  RFC 793
Aktarım Denetim Protokolü (TCP) paket anahtarlamalı bilgisayar ağlarındaki ve bu tür ağların birbirine bağlı sistemlerindeki konaklar arasında çok güvenilir bir konaktan konağa protokol olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu belge Aktarım Denetim Protokolü ve protokolün kullanıcılara veya uygulamalara arayüzünü ve kendini gerçekleyen programlar tarafından yerine getirilen işlevleri açıklar.
5. Sözdizimi Belirtimleri için Arttırımlı BNF: ABNF  -  RFC 2234
Arpanet'in ilk günlerinde, her belirtim kendi ABNF belirtimini içeriyordu. Buna eposta belirtimleri de dahildi. RFC822, RFC733'ten yaptığı ABNF alıntıları ile geldi. Bu belge belli bir başvuru kaynağı olmak üzere bu tanımı ayırmaktadır. Baştan belirtelim, ayrıca bazı değişiklikler ve genişletmeler de içerir.
6. Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP)  -  RFC 2821
Bu belge Genel Ağ'da elektronik posta aktarımı için kullanılan temel protokolün müstakil belirtimidir.
7. Genel Ağ İleti Biçimi  -  RFC 2822
Bu standart, bilgisayar kullanıcılarının "elektronik posta" iletileri kapsamında birbirlerine gönderdikleri metin biçimindeki iletiler için bir sözdizimi belirtir. Bu standart, "ARPA Genel Ağ Metinsel İletilerinin Biçimi için Standart" olarak bilinen Açıklama İsteği (RFC) 822'yi, şu an ki uygulamayı yansıtmak ve diğer RFC'lerde belirtilmiş birbirlerini etkileyen değişiklikleri birleştirmek üzere güncelleyerek onun yerine geçer.
8. Gelişkin Posta Sistemi Durum Kodları  -  RFC 3463
Bu belge posta sistemi içinde teslimat durum raporları, izleme ve tanı koyma için kullanılan ek durum kodlarını tanımlar. Teslimat Durum Bildirimi (Delivery Status Notification - DSN) teslimat raporunda bulunan diğer bilgilerle birlikte bu kodlar, ileti teslimat durumunun ortam ve dilden bağımsız oluşturulmasını kolaylaştırır.
9. Sözdizimi Belirtimleri için Arttırımlı BNF: ABNF  -  RFC 4234
Genel Ağ teknik belirtimlerinde yazarlarının yararlı bulduğu her gösterim kullanılabilir ve bu yüzden sıklıkla bir biçim sözdizimi tanımlama gereği duyulur. Yıllardan sonra, Arttırımlı BNF (ABNF) adı verilen, Backus-Naur Formunun değiştirilmiş bir sürümü çoğu Genel Ağ belirtiminde yaygın olarak kullanılır olmaya başladı. Bu belirtim ABNF'yi belgelendirir. ABNF, makul gösterimsel gücü sayesinde bütünleşiklik ile basitliği dengeler. Standart BNF ile ABNF arasındaki farklar olarak, isimleme kuralları, yinelemeler, diğer şekiller, bağımsız sıralama ve değer aralıkları gibi gösterimler sayılabilir. Bu belirtim ayrıca, çeşitli Genel Ağ belirtimleri arasında ortak türden bir çekirdek sözel çözümleyici için de kural tanımları ve kodlama içerir.
10. Atom, Eserlerin Ödünleşimli Paylaşım Biçimi  -  RFC 4287
Bu belge, Genel Ağ'da eserlerin birlikleşimini sağlamak için eserin içeriği ve öteverileri hakkında bilgi veren, Atom adı verilen XML tabanlı yapının biçim belirtimidir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Açıklama İstekleri Başlangıç Kullanıcı Verikatarı Protokolü (UDP)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası