top
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
top(1)Kullanıcı Komutları top(1)
İSİM
top — süreçleri gösterir
KULLANIM
top -hv | -bcHisS -d saniye -n kere  -p pid[, pid ...]

Geleneksel '-'li seçenekler ve boşluklar isteğe bağlıdır.
AÇIKLAMA
top, Linux çekirdeği tarafından yönetilen süreçleri listelemesinin yanında system hakkında bir özet bilgi de verir. Gösterilen sistem özet bilgilerinin türlerini ve süreçler için gösterilen bilgilerin türleri, sıraları ve miktarlarını tüm kullanıcılar yapılandırabilir ve bu yapılandırma bir yeniden başlatmaya kadar korunur.
Program, kişisel yapılandırma için oldukça kapsamlı bir arayüzün yanında süreç yönetimi için de biraz daha sınırlı ama işlemi her yönüyle ele alan etkileşimli bir arayüze sahiptir. Bu belge boyunca programdan top adıyla bahsedecek olsak bile siz programın herşeyi gibi ismini de değiştirmekte özgürsünüz. Yeni isim, tabii ki bir takma ad (alias) olacak, bu isim top'un ekranında gösterilecek ve bir yapılandırma dosyası okunurken ve yazılırken kullanılacaktır.
GENEL BİR BAKIŞ
İşlem
top ile çalışırken kullanılacak en önemli tuşlardan ikisi yardım ('h' or '?') biri de çıkış ('q') tuşudur. Çıkış tuşundan başka, işiniz bittiğinde şu bildik kesme tuşunu da ('^C') kullanabilirsiniz.
top'u ilk başlattığınızda, geleneksel ekran öğeleriyle karşılanırsınız: 1) Özet Bilgi Alanı, 2) İleti/İstem Satırı, 3)Sütun Başlıkları, 4) Süreç Listesi. Yine de, selefine göre bazı farklar olacaktır.
Vurgulama
Özet Bilgi Alanı: Yük ve çalışma süresi (load/uptime) için herhangi bir vurgu yoktur ve diğer öğeler için de sadece değerlere vurgu uygulanır.
Süreç Listesi: Çalışan veya çalışmaya hazır) süreçler vurgulanır ve kalın yazı tipi böyle süreçleri vurgulamanın tek yoludur.
İçerik/Yaftalar
Özet Bilgi Alanı: Program ismi gösterilir, bir sembolik bağ veya takma ad da olabilir. İşlemci durum yaftası diğer olasılıklar hakkında fikir verir. Bellek durumları bir küçük 'k' harfi kullanır.
Sütun Başlıkları: yeni bir alan ve bazı değişmiş yaftalar gösterilir. top'u kişiselleştirerek daha fazla alanın görünmesini sağlayabilirsiniz.
Not
top ekranının genişliği 512 konumla sınırlanacaktır. Tüm alanların gösterilmesi için en az 160 karakterlik genişliğe ihtiyaç olur. Genişliğin kalanı Komut ('Command') sütunu için kullanılabilir.
Başlangıç Öntanımlıları
Aşağıdaki başlangıç öntanımlıları bir yapılandırma dosyasının olmadığı, hiçbir kişiselleştirmenin yapılmamış olduğu durum içindir. O kadar ki, yıldız imi ('*') ile gösterilen öğeler komut satırından değiştirilebilir.
Genel Öntanımlılar
  'A' - Diğer ekran         Kapalı (tam ekran)
* 'd' - Gecikme süresi      3.0 saniye
  'I' - Irix kipi           Açık  (hayır, 'solaris' smp)
* 'p' - PID izleme          Kapalı
* 's' - Güvenli kip         Kapalı (güvensiz)
  'B' - Kalın yazı iptal    Kapalı
Özet Bilgi Alanı Öntanımlıları
  'l' - Yük Ort./Etkin Süre Açık  (nitekim program ismi de)
  't' - Süreç/CPU Durumu    Açık  (1+1 satır, '1'ye bakın)
  'm' - Bellek/Takas Kull.  Açık  (2 satırlık)
  '1' - Tek işlemci         Açık  (smp ise 1 satır)
Süreç listesi Öntanımlıları
  'b' - Kalın yazı vurgu    Açık   ('zemin aydınlatmalı' değil)
* 'c' - Komut satırı        Kapalı (isim, komut verme yeri değil)
* 'H' - Evreler             Kapalı (bütün evreler gösterilir)
* 'i' - Boştaki süreçler    Açık   (bütün süreçler gösterilir)
  'R' - Ters sıralama       Açık   (PID'ler yüksekten düşüğe)
* 'S' - Birikimli süre      Kapalı (hayır, ölü çocuklar)
  'x' - Sütun Vurgulama     Kapalı (hayır, sıralama alanı)
  'y' - Satır vurgulama     Açık   (evet, etkin süreçler)
  'z' - Renkli/Renksiz      Kapalı (hayır, renkler)
KOMUT SATIRI SEÇENEKLERİ
Komut satırı seçenekleri ve sözdizimi şöyledir:
top -hv | -bcHisS -d saniye -n kere  -p pid[, pid ...]
Genelde zorunlu olan tireli seçenekler ve hatta boşluklar top özelinde zorunlu değildir, kullanmasanız da olur.
-b
Betik kipi işlemleri
top başlatıldığında 'Betik kipi'nde olur, yani çıktıyı top'tan başka programlara veya bir dosyaya göndermek mümkün olur. Bu kipte, top girdi kabul etmez ve öldürülene kadar veya '-n' komut satırı seçeneğinde belirttiğiniz kere çalışır.
-c
Komut satırı/Program ismi geçişi
top yedek olarak ayrılmış son hatırlanan 'c' durumu ile başlar. Dolayısıyla, eğer top komut satırlarını göstermekteyse, artık alanlar program isimlerini vs.yi gösterecektir. Daha fazla bilgi için 'c' etkileşimli komutuna bakınız.
-d
Gecikme süresi: -d ss.oo (saniye.yüzde-birlik-saniye)
Ekran güncellemeleri arasındaki bekleme süresi belirtilir. Bu seçenekle belirtilen değer, bir kişisel yapılandırma dosyasında belirtilmiş veya başlangıç öntanımlısı olan gecikme süresi değerini değiştirmek için kullanılır. Bu da daha sonra 'd' veya 's' etkileşimli komutuyla değiştirilebilir.
Yüzde birlik saniyeler dikkate alınır, fakat negatif sayılara izin verilmez. Tüm durumlarda, yine de, root dışında ('s' komut satırı seçeneği kullanılmadıkça), eğer top 'Güvenli kip'te çalışıyorsa bu tarz değişiklikler resmen menedilmiştir. 'Güvenli kip' hakkında bilgi edinmek için SYSTEM Configuration File bölümüne bakınız.
-h
Yardım
Sürüm ve kullanım bilgilerini gösterir ve çıkar.
-H
Evreler arası geçiş
top yedek olarak ayrılmış son hatırlanan 'H' durumu ile başlar. Bu geçiş Açık olduğunda, tek tek tüm evreler gösterilir. Aksi takdirde top bir süreçteki tüm evrelerin anlık bir toplamını gösterecektir.
-i
Boştaki Süreçler arasında geçiş
top yedek olarak ayrılmış son hatırlanan 'i' durumu ile başlar. Bu geçiş Kapalı olduğunda, boştaki ve işlevsel olmayan süreçler (cesetler) gösterilmez.
-n
Yineleme sayısı: -n kere
top'un bitişten önce ürettiği çerçeveler veya tekrarların azami sayısı belirtilir.
-u
Kullanıcıya göre izleme: -u birisi
Sadece etkin kullanıcı kimliği veya kullanıcı ismi belirtilen kullanıcıya ait süreçler gösterilir.
-U
Kullanıcıya göre izleme: -U birisi
Sadece kullanıcı kimliği veya kullanıcı ismi belirtilen kullanıcıya ait süreçler gösterilir. -u seçeneğinden farklı olarak bu seçenekle etkin, kayıtlı veya dosya sistemi kullanıcı kimlikleri belirtilebilir.
-p
Süreç kimliklerinin (PID'ler) izlenmesi: -pn1 -pn2 ... veya -pn1, n2 [,...]
Sadece süreç kimlikleri belirtilen süreçler gösterilir. En fazla 20 süreç ya 20 seçenekle ya da virgüllerle ayrımış olarak tek bir seçenekle belirtilebilir. Süreç sayısı sınırı aşılmamak üzere bu iki yöntem birlikte kullanılabilir.
Bu sadece bir komut satırı seçeneğidir. Normal işleme dönmek isterseniz, top'tan çıkmak veya top'u yeniden başlatmak gerekmez, '=' etkileşimli komutunu vermeniz yeterli olur.
-s
Güvenli kip işlemleri
top, root için bile güvenli olan kipte başlatılır. Bu kipin sistem yapılandırma dosyasıyla denetlenmesi daha iyi olur (FILES bölümüne bakınız).
-S
Birikimli süre kipi geçişi
top yedek olarak ayrılmış son hatırlanan 'S' durumu ile başlar. 'Birikimli süre kipi' Açık olduğunda her süreç kendinin ve ölü çocuklarının kullandığı işlemci zamanı ile listelenir. Bu kip hakkında bilgi edinmek için 'S' etkileşimli komutuna bakınız.
-v
Sürüm
Sürüm ve kullanım bilgilerini gösterir ve çıkar.
ALANLAR / Sütunlar
Alanların Açıklamaları
top'un kullanılabilir alanları aşağıda sıralanmıştır. 'o' (alan sıralama) etkileşimli komutuyla yerlerini değiştirmediğiniz sürece alanlara kendiyle ilişkilendirlmiş bir harf sayesinde erişebilirsiniz.
Alanlardan herhangi biri sıralama alanı olarak seçilebilir ve bu alana göre küçükten büyüğe veya tersi sıralama yapılabilir. Sıralama ile ilgili bilgi edinmek için Süreç Alanı Komutları bölümüne bakınız.
a: PID --- Süreç Kimliği
Sürecin eşsiz süreç kimliği; sürekli artar ve asla sıfırdan yeniden başlamaz.
b: PPID --- Üst Süreç Kimliği
Süreci çalıştıran sürecin kimliği.
c: RUSER --- Gerçek Kullanıcı İsmi
Süreç sahibinin adı ve soyadı.
d: UID --- Kullanıcı Kimliği
Süreç sahibinin etkin (birincil) kullanıcı kimliği.
e: USER --- Kullanıcı Adı
Süreç sahibinin kullanıcı adı.
f: GROUP --- Grup İsmi
Süreç sahibinin etkin (birincil) grup ismi.
g: TTY --- Denetim Uçbirimi
Denetim uçbiriminin ismi. Bu genellikle sürecin başlatıldığı ve girdi/çıktı için kullanıldığı aygıttır (seri port, pty, tty, vs.). Yine de her sürecin bir denetim uçbirimi olmak zorunda değildir, bu durum bu alanda bir '?' imi ile belirtilir.
h: PR --- Öncelik
Sürecin önceliği.
i: NI --- İnce öncelik değeri
Süreç önceliği için ince değer. Negatif ince değerler daha yüksek öncelik belirtirken pozitif değerler daha düşük öncelik belirtirler. Sıfır değeri ise sürecin görevlendirilebilirliğini belirleyen bir öncelik ayarının yapılmayacağı anlamına gelir.lanmayacağı anlamına gelir.
j: P --- Son kullanılan işlemci (SMP)
Son kullanılan işlemciyi belirten bir numara. Çekirdek kasıtlı olarak taraflardan bağı zayıf olanı seçtiğinden gerçek çok işlemcili ortamda bu değer sıkça değişir. Ayrıca, bir süreç olarak top'un çok sık işlem yapması da bu değerin değişim sıklığında etkili olur.
k: %CPU --- İşlemci Kullanımı
İşlemci zamanının kesri olarak son ekran güncellemesinden beri harcanan işlemci zamanından sürecin aldığı pay. Gerçek çok işlemcili ortamda, eğer 'Irix kipi' Kapalı ise top 'Solaris kipi'nde çalışıyor demektir ve bu durumda bir sürecin işlemci kullanımı her bir işlemcinin payına düşen değer olur. 'I' etkileşimli komutunu kullanarak bu iki kip arasında geçiş yapabilirsiniz.
l: TIME --- İşlemci Zamanı
Sürecin başlatıldığı andan itibaren kullandığı toplam işlemci zamanı. 'Birikimli kip' Açık olduğunda listelenen her süreç için kendi ve ölü çocuklarının kullandığı toplam işlemci zamanı gösterilir. Bu kip hakkında daha fazla bilgi edinmek için 'S' etkileşimli komutunun açıklamasına bakınız.
m: TIME+ --- Küsüratlı İşlemci Zamanı
'TIME' gibidir, farklı olarak küsüratı atılmamış değer gösterir.
n: %MEM --- Bellek Kullanımı (RES)
Sürecin kullanılabilir fiziksel bellekten aldığı pay.
o: VIRT --- Sanal İmge (kB)
Süreç tarafından kullanılan toplam sanal bellek. Tüm kodu, verileri ve paylaşımlı kütüphaneleri takaslanan sayfalarla birlikte içerir.
VIRT = SWAP + RES.
p: SWAP --- Takaslanan miktar (kB)
Sürecin sanal bellek imgesinin takaslanan kısmı.
q: RES --- Yerleşik miktar (kB)
Sürecin kullandığı takaslanmayan fiziksel bellek.
RES = CODE + DATA.
r: CODE --- Kod miktarı (kB)
Çalıştırılabilir koda adanmış fiziksel bellek miktarı. ('text resident set size' veya kısaltma olarak TRS de denirmiş.)
s: DATA --- Veri+Yığıt miktarı (kB)
Çalıştırılabilir kod dışında kalan herşeye adanmış fiziksel bellek miktarı. ('data resident set' veya kısaltma olarak DRS de denirmiş.)
t: SHR --- Paylaşımlı Bellek miktarı (kB)
Süreç tarafından kullanılan paylaşımlı bellek miktarı. Bu miktarın başka süreçler tarafından da paylaşılıyor olma olasılığı yüksektir.
u: nFLT --- Başarısız Sayfa sayısı
Bir sürecin aldığı başarısız sayfa hatalarının sayısı. Sayfa başarısızlığı bir sürecin kendi adres uzayının dışındaki bir sanal adrese okuma veya yazma yapmaya çalıştığı sırada ortaya çıkar. Başlıca sayfa başarısızlıkları diske erişim sırasında oluşur.
v: nDRT --- Kirli Sayfa sayısı
Diske son yazıldığından beri değişmiş sayfaların sayısı. Kirli sayfalar, ilgili fiziksel bellek bölgesi başka bir sanal sayfa için kullanılabileceğinden önce diske yazılmalıdır.
w: S --- Süreç Durumu
Süreç şu durumlardan birinde olabilir:
'D' = kesilemeyen uyku
'R' = çalışmakta
'S' = uyumakta
'T' = izi kalmış veya durmuş
'Z' = ceset
Çalışmakta olarak gösterilen süreçler için 'çalışmaya hazır' süreçler demek daha doğrudur -- Linux çalıştırma kuyruğunda bulunmaları sebebiyle. Gerçek bir çok işlemcili ortamın bulunmadığı durumlarda bile bu durumu top'un gecikme süresi ve ince öncelik değerine bağlı olarak bir miktar süreç için gözlemek mümkündür.
x: Command --- Komut Satırı veya Program Adı
Bir süreci başlatırken kullanılan komut satırı veya programla ilişkilendirilmiş isim gösterilir. Program ismi ile komut satırı arasında aynı zamanda bir komut satırı seçeneği de olan 'c' etkileşimli komutu ile geçiş yapabilirsiniz.
Komut satırlarının gösterilmesini seçerseniz, komut satırı bulunmayan süreçler (çekirdek evreleri gibi) için program ismi parantez içine alınmış olarak gösterilir. Örnek:
( mdrecoveryd )
Hangi gösterme biçimi seçilirse seçilsin içerik bu alana sığmazsa kırpılarak gösterilir. Alan genişliği ekran genişliğine ve diğer alanların kapladığı genişliğe bağlıdır.
Not
'Command' alanı/sütunu genişliğinin sabit olmayışı bakımından eşsizdir. Gösterildiğinde, ekranda diğer tüm alanların genişliğinden arta kalan genişlik bu alana/sütuna tahsis edilir (fiziksel ekran 512 karakterden genişse top ekranı için azami 512 karakterlik genişlik kullanılır).
y: WCHAN --- Uyuyan İşlev
Çekirdek ilintileme eşleminin ('System.map') varlığına bağlı olarak bu alanda uyumakta olan çekirdek işlevinin ismi veya adresi gösterilecektir. Çalışan süreçler için ise bu sütunda bir tire imi ('-') gösterilir.
Not
Bu alanın gösterilmesi top'un kendi çalışma kümesinde yaklaşık 700kB'lık artışa sebep olur. Bunun anlamı, aşırı yüklenmeyi önlemek için top'u durduracak ve yeniden başlatacaksınız demektir.
z: Flags --- Süreç Seçenekleri
Sürecin o anki zamanlama seçeneklerini sıfırsız onaltılık gösterimle gösterir. Bu seçenekler resmen %lt;linux/sched.h> dosyasında belgelenmiştir. Biraz daha az bilgi ayrıca 'Fields select' (Alan seçimi) ve 'Order fields' (Sıralama alanları) ekranlarında bulunabilir.
Sütunların SEÇİMİ ve SIRALANMASI
'f' (Alan seçimi) veya 'o' (Alan sıralama) etkileşimli komutlarına basarak mevcut alan dizgeleri ile bu alanların isimlerini ve açıklamalarını içeren bir ekrana geçersiniz.
Burada top'un dört pencere/alan grubundan birinden örnek bir alan dizgesine ve kullanılan uzlaşımların bir açıklamasına yer verilmiştir.
 • Örnek alan dizgesi:
  ANOPQRSTUVXbcdefgjlmyzWHIK
  
 • Ekranda gösterilen alanların sırası bu dizgedeki kendilerine ait harflerin sırasına bağlıdır.
 • Eğer harf bir büyük harf ise karşılığı olan alan süreç listesinin bir alanı olarak gösterilir (ekran genişliği izin verdiği takdirde). Bu ayrıca, aşağıdaki alıntıdaki gibi, harfin solunda bir yıldız imi ('*') ile belirtilir. Alıntı:
  ...
  * K: %CPU       = CPU usage
    l: TIME       = CPU Time
    m: TIME+      = CPU Time, hundredths
  * N: %MEM       = Memory usage (RES)
  * O: VIRT       = Virtual Image (kb)
  ...
  
Alan seçim ekranı -- 'f' etkileşimli komutu
Bu ekranda alanlarla ilgili harfleri tuşlayarak istediğiniz alanın süreç listesinde gösterilmesini/gösterilmemesini sağlayabilirsiniz.
Alan sıralama ekranı -- 'o' etkileşimli komutu
Bir alanın süreç listesindeki yerini, alanı belirten harfin küçük harf tuşuna basarak sağa, büyük harf tuşuna basarak sola doğru değiştirebilirsiniz.
İşlemci Durumları
İşlemci durumları Özet Bilgi Alanında gösterilmiştir. Bu değerler daima son tazelemeden beri geçen süreyle orantılı olarak belirtilir
us -- Kullanıcı işlemci zamanı
Kullanıcının ince öncelik değeri verilmemiş süreçlerinden çalışanlarına harcanan işlemci zamanıdır.
sy -- Sistem işlemci zamanı
Çekirdek ve çekirdek süreçlerinin çalışırken harcadığı işlemci zamanıdır.
ni -- İnce işlemci zamanı
Kullanıcının ince öncelik değeri verilmiş süreçlerinden çalışanlarına harcanan işlemci zamanıdır.
wa -- gçbekle
Tamamlanacak bir G/Ç işlemi için beklemekle geçen işlemci zamanıdır.
hi -- Donanım Kesmeleri
Donanım kesmeleri uygulanırken harcanan işlemci zamanıdır.
si -- Yazılım Kesmeleri
Yazılım kesmeleri uygulanırken harcanan işlemci zamanıdır.
ETKİLEŞİMLİ Komutlar
Aşağıda bu komutların sınıflandırılmış bir özetini bulacaksınız. Bazı komutlar birden fazla yerde görünebilir -- bunlar göründükleri veya kullanıldıkları bağlama göre anlamları değişen komutlardır.
GENEL Komutlar
<Enter/Boşluk> ?, =, A, B, d, G, h, I, k, q, r, s, W, Z
ÖZET Bilgi Alanı Komutları
l, m, t, 1
SÜREÇ Listesi Komutları
Görünüm:  b, x, y, z
İçerik:   c, f, H, o, S, u
Boyut:    #, i, n
Sıra:     <, >, F, O, R
RENKLENDİRME Komutları
<Enter>, a, B, b, H, M, q, S, T, w, z, 0 - 7
PENCERE Komutları
-, _, =, +, A, a, G, g, w
GENEL Komutlar
Genel etkileşimli komutlar bütün ekran kiplerinde daima kullanılabilir komutlar olmalarına rağmen 'Güvenli kip' etkinken bazıları kullanılamamaktadır.
top'un 'Güvenli kip'te olup olmadığını öğrenmek için yardım ekranına geçip ikinci satıra bakmanız yeterlidir; etkin ise "Secure mode On" değilse "Secure mode Off" yazar.
  <Enter> veya <Boşluk>: Ekranı Tazele
Bu komutlar aslında birşey yapmaz, yoksayılırlar. Yine de, ekranın tamamının yeniden üretilmesini sağlayacak girdileri almaya hazır olması için top'un uyandırılmasını sağlarlar.
Bu komutları, uzun gecikme süresi kullanıyor ve o anki durumu hemen görmek istiyorsanız kullanın.
'?' veya 'h': Yardım
Kullanılabilir iki yardım seviyesi vardır. İlki temel etkileşimli komutların tümü için bir hatırlatıcıdır. Eğer top 'Güvenli kip'te ise bu ekran kısaltılacaktır.
Yardım ekranındayken '?' veya 'h' tuşlayarak bu etkileşimli komutların diğer ekran kiplerinde uygulanabilir olanları için yardım alabilirsiniz.
  '=': Sınırlamalardan çıkış
Gösterilen süreçler üzerindeki sınırlamaları kaldırır. Bu komut 'i' (boştaki süreçler) ve 'n' (liste uzunluğu) komutlarınının etkisini hangisi etkinse tersine çevirir. Ayrıca PID izlemeden çıkılmasını sağlar. PID izleme hakkında bilgi edinmek için '-p' komut satırı seçeneğinin açıklamasına bakınız.
Diğer ekran kiplerinde bu komutun anlamı biraz daha genişler.
  'A': Başka Ekran Kipine geçiş
Tam ekran kipi ile diğer ekran kipi arasında geçiş için kullanılır. 'O anki' pencereler ve alan grupları hakkında fikir edinmek için ALTERNATE-DISPLAY Mode bölümüne ve 'G' etkileşimli komutuna bakınız.
  'B': Kalın Karakter Etkin/Değil seçimi
Bu komut 'kalın' terminfo yeteneğinin kullanımını etkileyecek ve 'o anki' pencerenin hem özet alanını hem de görev alanını değişikliğe uğratacaktır. Aslen yazıcı benzeri uçbirimler için tasarlanmışsa da her zaman uygulanabilir.
Not
Bunu etkinleştirdiğinizde top tek renkli kipte çalışıyorsa, ekranın tamamı normal metin olarak görünecektir. Dolayısıyla, 'x' ve/veya 'y' değiştiricileri vurgu için artalan/önalan renklerini yer değiştiriyorlarsa, bunlar etkin olsa bile görsel bir doğrulama istenmeyecektir.
* 'd' veya 's'
Gecikme Süresini Değiştir
Ekran güncellemeleri arasında geçen süreyi saniye cinsinden belirtebilmeniz için bir istem görüntüler.
Ondalık saniyeler de kabul edilir, ancak negatif sayılara izin verilmez. Sıfır değeri sistem ve tty sürücüsünü top'un isteklerini yerine getirmeye zorlayarak ekranın nahoş şekilde neredeyse sürekli güncellenmesine sebep olur. Gecikme süresi ile sistem yükü ters orantılı olduğundan dikkatli ayarlanmalıdır.
O anki gecikme süresinin ne olduğunu öğrenmek için ikinci hattaki sistem özetine bakabilirsiniz.
  'G'
Diğer Pencere/Alan Grubunu Seç
'O anki' pencere yapmak için bir pencere/alan grubu belirten 1 ile 4 arasında numaralardan birini belirtmeniz için bir istem görüntüler. Özellikle diğer ekran kipi ile deneyim kazandıktan sonra bu 4 pencere ile konforunuz artacaktır.
  'I'
Irix/Solaris Kip Seçimi
'Solaris kipinde' iken ('I' ile seçiminiz Off iken), bir sürecin işlemci kullanımı toplam işlemci sayısına bölünerek bulunur. Bu komutu verdiğinizde seçiminize ilişkin bu yönde bilgilendirilirsiniz.
  'u'
bir kullanıcı seç
Bir kullanıcı ismi veya kimliği girmeniz istenecektir. Bu seçim sonucunda adece seçtiğiniz kullanıcıya ait olan süreçler gösterilecektir. Bu seçim için etkin kullanıcı kimliği vereceğiniz varsayılır.
  'U'
bir kullanıcı seç
Bir kullanıcı ismi veya kimliği girmeniz istenecektir. Bu seçim sonucunda adece seçtiğiniz kullanıcıya ait olan süreçler gösterilecektir. Bu seçim için gerçek, etkin, kayıtlı veya dosya sistemi kullanıcı kimliği belirtebilirsiniz.
* 'k'
Bir süreci öldür
Bir süreç kimliği (PID) ve bu sürece gönderilecek sinyali belirtmeniz istenir. Öntanımlı sinyal, istemde de belirtirdiği gibi SIGTERM'dir (süreç sonlandırma sinyali). Sürece gönderilecek sinyali ismi veya numarası ile belirtebilirsiniz.
Sürece sinyal göndermekten vazgeçmek istersiniz, duruma göre şu işlemlerden birini yapabilirsiniz:
 1. PID isteminde sadece <Enter> tuşuna basmak.
 2. Sinyal belirtmeniz istendiğinde 0 yazmak.
  'q'
Çık
* 'r'
Bir sürecin önceliğini değiştir
Süreç kimliği ve bir ince öncelik değeri belirtmeniz istenecektir. Gireceğiniz pozitif bir değer sürecin önceliğini kaybettirecektir. Tersine, negatif bir değer verildiğinde ise süreç çekirdek tarafından diğerlerinden daha erken farkedilecektir.
  'W'
Yapılandırma dosyası yaz
Bu, bütün seçenekler, seçimler ve ayrıca o anki ekran kipini ve gecikme süresini kaydedecektir. top'tan çıkmadan önce bu komutu vererek daha sonra top'un aynı durumla tekrar başlatılmasını sağlayabilirsiniz.
  'Z'
Renk Tablosunu Değiştir
Bu tuşla 'o anki' pencere veya tüm pencereler için renkleri değiştirebileceğiniz ayrı bir ekrana alınırsınız. Bu etkileşimli komutla ilgili daha ayrıntılı bilgi için COLOR Mapping bölümüne bakınız.
Yıldız imi ('*') ile gösterilen komutlar ne 'Güvenli Kip'te kullanılabilir ne de bir alt seviye yardım ekranında gösterilir.
ÖZET Alanı Komutları
Özet alanı etkileşimli komutları hem tam ekran kipinde hem de diğer ekran kipinde her zaman kullanılabilir. Bunlar ekranınızın başlangıç satırları ile istem ve ileti konumlarının saptanmasında etkili olacaktır.
Bu komutlar daima sadece 'o anki' pencere/alan gruplarını etkiler, 'O anki' pencere ve alan grupları hakkında fikir edinmek için 'G' etkileşimli komutuna ve ALTERNATE-DISPLAY Mode bölümüne bakınız.
  'l'
Yük_Ortalaması/Çalışırlık_Süresi seçimi -- On/Off
Bu satır ayrıca, tam ekran kipinde çalışırken (bir takma ad olması muhtemel) program ismini veya diğer ekran kipinde çalışırken 'o anki' pencere ismini de içerir.
  'm'
Bellek/Takas_Kullanımı Seçimi -- On/Off Bu komut iki özet alanı satırını etkiler.
  't'
Süreç/İşlemci_Durumu Seçimi -- On/Off
Bu komut, top'un gerçek çok işlemcili bir sistemde çalışıp çalışmadığına ve '1' anahtarının durumuna bağlı olarak en az iki özet alanı satırını etkiler.
  '1'
Tek/Ayrı_İşlemci_Durumları -- On/Off
Bu komut 't' komutunun işlemci durumlarını nasıl göstereceğini belirler. gösterimi ile ilgili kısmını etkiler. Bu anahtar aslında yekpare olarak paralel çok işlemcili makinelere hizmet sunmak amacında olduğundan tek başına çalışan çok işlemcili ortamlarla sınırlanmamıştır.
Özet alanında 'Cpu(s):' ibaresini görüyorsanız '1' Açık durumda demektir ve tüm işlemci bilgileri tek satıra toplanmış demektir. Aksi takdirde, her işlemci 'Cpu0, Cpu1, ...' şeklinde ayrı ayrı gösterilirdi.
Not
Eğer özet alanının tümü Kapalı duruma getirilirse ileti satırı ile başbaşa kalırsınız. Bu yöntemle, kullanılabilir süreç satırları azamileştirilirken tam ekran kipinde program isminden veya diğer ekran kipinde 'o anki' pencere isminden (geçici olarak) feragat edilir.
Süreç Alanı Komutları
Süreç alanı etkileşimli komutları daima tam ekran kipinde kullanılabilir.
Süreç alanı etkileşimli komutları, eğer 'o anki' pencerenin süreç alanı Kapalı durumdaysa (bkz, ALTERNATE-DISPLAY Mode) diğer ekran kipinde asla kullanılamaz.
Süreç penceresinin GÖRÜNÜMÜ
The following commands will also be influenced by the state of the global 'B' (bold disable) toggle.
'b'
Bold/Reverse toggle
This command will impact how the 'x' and 'y' toggles are displayed. Fur- ther, it will only be available when at least one of those toggles is On.
'x'
Column Highlight toggle
Changes highlighting for the current sort field. You probably don't need a constant visual reminder of the sort field and top hopes that you always run with 'column highlight' Off, due to the cost in path-length.
If you forget which field is being sorted this command can serve as a quick visual reminder.
'y'
Row Highlight toggle
Changes highlighting for "running" tasks. For additional insight into this task state, see topic Alanların Açıklamaları, Process Status.
Use of this provision provides important insight into your system's health. The only costs will be a few additional tty escape sequences.
'z'
Color/Monochrome toggle
Switches the 'current' window between your last used color scheme and the older form of black-on-white or white-on-black. This command will alter both the summary area and task area but does not affect the state of the 'x', 'y' or 'b' toggles.
CONTENT of task window
'c'
Command Line/Program Name toggle
This command will be honored whether or not the 'Command' column is cur- rently visible. Later, should that field come into view, the change you applied will be seen.
'f' and 'o'
Fields select or Order fields
These keys display separate screens where you can change which fields are displayed and their order. For additional information on these interac- tive commands see topic Sütunların SEÇİMİ ve SIRALANMASI.
'H'
Threads toggle When this toggle is On, all individual threads will be displayed. Other- wise, top displays a summation of all threads in a process.
'S'
Cumulative Time Mode toggle
When 'Cumulative mode' is On, each process is listed with the cpu time that it and its dead children have used.
When Off, programs that fork into many separate tasks will appear less demanding. For programs like 'init' or a shell this is appropriate but for others, like compilers, perhaps not. Experiment with two task win- dows sharing the same sort field but with different 'S' states and see which representation you prefer.
After issuing this command, you'll be informed of the new state of this toggle. If you wish to know in advance whether or not 'Cumulative mode' is in effect, simply ask for help and view the window summary on the sec- ond line.
'u'
Show_Specific_User_Only
You will be prompted to enter the name of the user to display. There- after, in that task window only matching User ID's will be shown, or pos- sibly no tasks will be shown.
Later, if you wish to monitor all tasks again, re-issue this command but just press <Enter> at the prompt, without providing a name.
SIZE of task window
'i'
Idle Processes toggle
Displays all tasks or just active tasks. When this toggle is Off, idled or zombied processes will not be displayed.
If this command is applied to the last task display when in alter- nate-display mode, then it will not affect the window's size, as all prior task displays will have already been painted.
'n' or '#'
Set Maximum Tasks
You will be prompted to enter the number of tasks to display. The lessor of your number and available screen rows will be used.
When used in alternate-display mode, this is the command that gives you precise control over the size of each currently visible task display, except for the very last. It will not affect the last window's size, as all prior task displays will have already been painted.
Not
If you wish to increase the size of the last visible task display when in alternate-display mode, simply decrease the size of the task dis- play(s) above it.
SORTING of task window
For compatibility, this top supports most of the former top sort keys. Since this is primarily a service to former top users, these commands do not appear on any help screen.
command   sorted field                  supported
  A         start time (non-display)      No
  M         %MEM                          Yes
  N         PID                           Yes
  P         %CPU                          Yes
  T         TIME+                         Yes
Before using any of the following sort provisions, top suggests that you tem- porarily turn on column highlighting using the 'x' interactive command. That will help ensure that the actual sort environment matches your intent.
The following interactive commands will only be honored when the current sort field is visible. The sort field might not be visible because:
1) there is insufficient Screen Width
2) the 'f' interactive command turned it Off
'<'
Move Sort Field Left
Moves the sort column to the left unless the current sort field is the first field being displayed.
'>'
Move Sort Field Right
Moves the sort column to the right unless the current sort field is the last field being displayed.
The following interactive commands will always be honored whether or not the current sort field is visible.
'F' or 'O'
Select Sort Field
These keys display a separate screen where you can change which field is used as the sort column.
If a field is selected which was not previously being displayed, it will be forced On when you return to the top display. However, depending upon your screen width and the order of your fields, this sort field may not be displayable.
This interactive command can be a convenient way to simply verify the current sort field, when running top with column highlighting turned Off.
'R'
Reverse/Normal Sort Field toggle
Using this interactive command you can alternate between high-to-low and low-to-high sorts.
Not
Field sorting uses internal values, not those in column display. Thus, the TTY and WCHAN fields will violate strict ASCII collating sequence.
COLOR Mapping
When you issue the 'Z' interactive command, you will be presented with a sepa- rate screen. That screen can be used to change the colors in just the 'current' window or in all four windows before returning to the top display.
Available interactive commands
4 upper case letters to select a target
8 numbers to select a color
normal toggles available
    'B'       :bold disable/enable
    'b'       :running tasks "bold"/reverse
    'z'       :color/mono
other commands available
    'a'/'w'   :apply, then go to next/prior
    <Enter>   :apply and exit
    'q'       :abandon current changes and exit

If your use 'a' or 'w' to cycle the targeted window, you will have applied the color scheme that was displayed when you left that window. You can, of course, easily return to any window and reapply different colors or turn colors Off com- pletely with the 'z' toggle.
The Color Mapping screen can also be used to change the 'current' window/field group in either full-screen mode or alternate-display mode. Whatever was tar- geted when 'q' or <Enter> was pressed will be made current as you return to the top display.
ALTERNATE-DISPLAY Mode
WINDOWS Overview
Field Groups/Windows:
In full-screen mode there is a single window represented by the entire screen. That single window can still be changed to display 1 of 4 dif- ferent field groups (see the 'G' interactive command, repeated below). Each of the 4 field groups has a unique separately configurable summary area and its own configurable task area.
In alternate-display mode, those 4 underlying field groups can now be made visible simultaneously, or can be turned Off individually at your command.
The summary area will always exist, even if it's only the message line. At any given time only one summary area can be displayed. However, depending on your commands, there could be from zero to four separate task displays currently showing on the screen.
Current Window:
The 'current' window is the window associated with the summary area and the window to which task related commands are always directed. Since in alternate-display mode you can toggle the task display Off, some commands might be restricted for the 'current' window.
A further complication arises when you have toggled the first summary area line Off. With the loss of the window name (the 'l' toggled line), you'll not easily know what window is the 'current' window.
COMMANDS for Windows
  '-' or '_': Show/Hide Window(s) toggles
The '-' key turns the 'current' window's task display On and Off. When On, that task area will show a minimum of the columns header you've established with the 'f' and 'o' commands. It will also reflect any other task area options/toggles you've applied yielding zero or more tasks.
The '_' key does the same for all task displays. In other words, it switches between the currently visible task display(s) and any task dis- play(s) you had toggled Off. If all 4 task displays are currently visi- ble, this interactive command will leave the summary area as the only display element.
* '=' and '+': Equalize (re-balance) Window(s)
The '=' key forces the 'current' window's task display to be visible. It also reverses any 'i' (idle tasks) and 'n' (max tasks) commands that might be active.
The '+' key does the same for all windows. The four task displays will reappear, evenly balanced. They will also have retained any customiza- tions you had previously applied, except for the 'i' (idle tasks) and 'n' (max tasks) commands.
* 'A': Alternate Display Mode toggle
This command will switch between full-screen mode and alternate-display mode.
The first time you issue this command, all four task displays will be shown. Thereafter when you switch modes, you will see only the task dis- play(s) you've chosen to make visible.
* 'a' and 'w': Next Window Forward/Backward
This will change the 'current' window, which in turn changes the window to which commands are directed. These keys act in a circular fashion so you can reach any desired 'current' window using either key.
Assuming the window name is visible (you have not toggled 'l' Off), when- ever the 'current' window name loses its emphasis/color, that's a reminder the task display is Off and many commands will be restricted.
* 'G': Choose Another Window/Field Group
You will be prompted to enter a number between 1 and 4 designating the window/field group which should be made the 'current' window.
In full-screen mode, this command is necessary to alter the 'current' window. In alternate-display mode, it is simply a less convenient alter- native to the 'a' and 'w' commands.
  'g': Change Window/Field Group Name
You will be prompted for a new name to be applied to the 'current' win- dow. It does not require that the window name be visible (the 'l' toggle to be On).
The interactive commands shown with an asterisk ('*') have use beyond alternate-display mode.
'=', 'A', 'G'  are always available
'a', 'w'       act the same when color mapping
FILES
SYSTEM Configuration File
The presence of this file will influence which version of the 'help' screen is shown to an ordinary user. More importantly, it will limit what ordinary users are allowed to do when top is running. They will not be able to issue the fol- lowing commands.
k         Kill a task
r         Renice a task
d or s    Change delay/sleep interval
The system configuration file is not created by top. Rather, you create this file manually and place it in the /etc directory. Its name must be 'toprc' and must have no leading '.' (period). It must have only two lines.
Here is an example of the contents of /etc/toprc:
s         # line 1: 'secure' mode switch
5.0       # line 2: 'delay'  interval in seconds
PERSONAL Configuration File
This file is written as '$HOME/.your-name-4-top' + 'rc'. Use the 'W' interac- tive command to create it or update it.
Here is the general layout:
global    # line 1: the program name/alias notation
  "       # line 2: id,altscr,irixps,delay,curwin
per ea    # line a: winname,fieldscur
window    # line b: winflags,sortindx,maxtasks
  "       # line c: summclr,msgsclr,headclr,taskclr
If the $HOME variable is not present, top will try to write the personal config- uration file to the current directory, subject to permissions.
STUPID TRICKS Sampler
Many of these 'tricks' work best when you give top a scheduling boost. So plan on starting him with a nice value of -10, assuming you've got the authority.
Kernel Magic
For these stupid tricks, top needs full-screen mode.
 • The user interface, through prompts and help, intentionally implies that the delay interval is limited to tenths of a second. However, you're free to set any desired delay. If you want to see Linux at his scheduling best, try a delay of .09 seconds or less.
  For this experiment, under x-windows open an xterm and maximize it. Then do the following:
  • provide a scheduling boost and tiny delay via:
   nice -n -10 top -d.09
  • keep sorted column highlighting Off to minimize path length
  • turn On reverse row highlighting for emphasis
  • try various sort columns (TIME/MEM work well), and normal or reverse sorts to bring the most active processes into view
  What you'll see is a very busy Linux doing what he's always done for you, but there was no program available to illustrate this.
 • Under an xterm using 'white-on-black' colors, try setting top's task color to black and be sure that task highlighting is set to bold, not reverse. Then set the delay interval to around .3 seconds.
  After bringing the most active processes into view, what you'll see are the ghostly images of just the currently running tasks.
 • Delete the existing rcfile, or create a new symlink. Start this new ver- sion then type 'T' (a secret key, see topic Süreç Alanı Komutları, Sorting) followed by 'W' and 'q'. Finally, restart the program with -d0 (zero delay).
  Your display will be refreshed at three times the rate of the former top, a 300% speed advantage. As top climbs the TIME ladder, be as patient as you can while speculating on whether or not top will ever reach the top.
Bouncing Windows
For these stupid tricks, top needs alternate-display mode.
 • With 3 or 4 task displays visible, pick any window other than the last and turn idle processes Off. Depending on where you applied 'i', sometimes several task displays are bouncing and sometimes it's like an accordion, as top tries his best to allocate space.
 • Set each window's summary lines differently: one with no memory; another with no states; maybe one with nothing at all, just the message line. Then hold down 'a' or 'w' and watch a variation on bouncing windows -- hopping windows.
 • Display all 4 windows and for each, in turn, set idle processes to Off. You've just entered the "extreme bounce" zone.
The Big Bird Window
This stupid trick also requires alternate-display mode.
 • Display all 4 windows and make sure that 1:Def is the 'current' window. Then, keep increasing window size until the all the other task displays are "pushed out of the nest".
  When they've all been displaced, toggle between all visible/invisible win- dows. Then ponder this:
  is top fibbing or telling honestly your imposed truth?
BUGS
Send bug reports to:
Albert D. Cahalan, <[email protected]>
HISTORY Former top
The original top was written by Roger Binns, based on Branko Lankester's <[email protected]> ps program.
Robert Nation <[email protected]> adapted it for the proc file system.
Helmut Geyer <[email protected]> added support for configurable fields.
Plus many other individuals contributed over the years.
AUTHOR
This entirely new and enhanced replacement was written by:
Jim / James C. Warner,
With invaluable help from:
Albert D. Cahalan,
Craig Small,
SEE ALSO
atop(1), free(1), ps(1), slabtop(1), uptime(1), w(1), vmstat(8).
procps 3.2.7Eylül 2002top(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
tee Başlangıç touch
Bir Linux Kitaplığı Sayfası