seq
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
seq(1)Kullanıcı Komutları seq(1)
İSİM
seq — bir sayı dizisi basar
KULLANIM
seq [seçenek]... son
seq [seçenek]... ilk son
seq [seçenek]... ilk artış son
AÇIKLAMA
ilkten başlayıp sona kadar artışar atlayarak bir sayı dizisi basar.
-f
--format=biçim
printf tarzı gerçel sayı biçimi kullanılır (öntanımlı: %g).
-s
--separator=dizge
Sayıları ayırmak için dizgei kullanılır (öntanımlı: \n).
-w
--equal-width
Sayıların soluna sıfır ekleyerek genişliği eşitler.
--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.
Eğer ilk ve artış belirtilmezse, 1 oldukları varsayılır. son ilkten küçük bile olsa verilmeyen artışın 1 olduğu varsayılır. ilk, artış ve son gerçel sayı değerler olarak yorumlanır. Genellikle son ilkten büyük olduğunda artış pozitif, küçük olduğunda ise negatif olur. biçim `double' türünde tek argüman basmaya elverişli olmalıdır. ilk, artış ve son azami duyarlılığı duy olan ondalık sayılarsa biçimin %.duyf olduğu aksi takdirde %g olduğu varsayılır.
YAZAN
Ulrich Drepper tarafından yazılmıştır.
GERİBİLDİRİM
Lütfen, böcekleri ve hataları adresine bildirin.
TELİF HAKKI
Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
İLGİLİ BELGELER
seq komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve seq yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils seq
ÇEVİREN
Nilgün Belma Bugüner , Kasım 2006
coreutils 6.5Kasım 2006seq(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
sdiff Başlangıç sha1sum
Bir Linux Kitaplığı Sayfası