sdiff
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
sdiff(1)Kullanıcı Komutları sdiff(1)
İSİM
sdiff — iki dosya arasındaki farklılıkları bulur ve etkileşimli olarak katıştırır
KULLANIM
sdiff -o çıktı_dosyası [seçenekler] 1.dosya 2.dosya
AÇIKLAMA
sdiff, komutu iki dosyayı birleştirir ve sonuçları, etkileşimli olarak çıktı_dosyasına yazar.
Şayet 1.dosya bir dizin ve 2.dosya değilse, sdiff komutu, 1.dosya ile verilen dizin içindeki 2.dosya ile aynı isimli dosyayı karşılaştırır; bu durum tersi için de geçerlidir. Her iki girdi de dizin olmamalıdır.
sdiff seçenekleri ile başlar. Bu nedenle 1.dosya ve 2.dosya isimleri ile başlayamaz. Bunun yanında, –- şeklinde kullanım ile bu sorunu aşabilirsiniz. –- işaretinden sonra gelen argümanlar ile başlasa bile dosya ismi olarak değerlendirilir. Girdi dosyası olarak verilemez.
sdiff, -o (veya –-output) seçeneği belirtilmeden kullanılırsa, yan yana biçimli çıktılama yapar. Bu kullanım oldukça eskidir; bunun yerine diff --side-by-side kullanın.
Seçenekler
Aşağıda, GNU sdiff’in kabul ettiği bütün komutların bir özetini bulacaksınız. Pek çok seçenek iki eşdeğer isme sahiptir. Birincisi - ile başlayan tek bir harften oluşur, diğeri ise -- ile başlayan uzun bir isimden meydana gelmektedir. Çok sayıda tek harfli seçenek (bir argüman almadıkça), -ac gibi yanyana yazılabilir: -ac, -a ve -c anlamına gelir. Uzun isimli seçenekler de başlangıçtan itibaren kendilerinden başka bir seçenekle karışmayacak şekilde kısaltılarak kullanılabilirler. Köşeli parantezler içindeki argümanlar, gerekli değilse verilmeyebileceği anlamına gelir.
-a
--text
Metin dosyası olmasalar bile, bütün dosyaları metin dosyaları olarak kabul eder ve onları satır satır karşılaştırır.
-b
--ignore-space-change
Karşılaştırmada ara boşluklarındaki farklar dikkate alınmaz.
-B
--ignore-blank-lines
Karşılaştımada boş satırlardaki farklar dikkate alınmaz.
-d
--minimal
En küçük değişikliği bile bulmak için algoritma değiştirilir. Bu seçenek sdiff'in yavaş çalışmasına (bazan oldukça yavaş) sebep olur.
-H
--speed-large-files
Pek çok küçük değişikliğe sahip büyük dosyaların karşılaştırılmasında işlemini hızlandırmak için buluşsal yöntemler (heuristics) kullanılır.
-i
--ignore-case
Büyük ve küçük harf kullanımından kaynaklanan farklar gözönüne alınmaz, aynı kabul edilir.
-I düzifd
--ignore-matching-lines=düzifd
düzifd ile eşleşen satırlar diğer dosyada olsa da olmasada yok sayılır.
-l
--left-column
Yanyana çıktılama biçiminde iki ortak satırdan sadece soldakini basar.
--line-format=biçim
if-then-else biçimli tüm girdi satırlarını çıktılarken biçim kullanılır.
-o dosya
--output=dosya
Katıştırılan çıktıyı dosyaya yerleştirir. Bu seçenek katıştırma işlemi için gereklidir.
-s
--suppress-common-lines
Yan yana çıktı biçiminde ortak satırlar çıktılanmaz.
-t
--expand-tabs
Girdi dosyalarındaki sekmelerin eşitliğini sağlamak için; çıktılarken sekmeleri boşluklara çevirir.
-v
--version
sdiff’in sürüm numarasını basar.
-wkrk_sayısı
--width=krk_sayısı
Yanyana çıktı biçiminde krk_sayısı ile belirtilen genişlikte sütunlar kullanılır. Tarihsel sebeplerle bu seçenek diff için -W, sdiff için -w'dir.
-w
--ignore-all-space
Satırları karşılaştırırken boşlukları atlar. Tarihsel sebeplerle bu seçenek diff için -w, sdiff için -W'dir.
İLGİLİ BELGELER
ÇIKIŞ DURUMU
Çıkış durumu olarak 0’ın anlamı, hiçbir farklılık bulunamadığıdır. Bazı farklılıkların olduğu durumlarda 1 ile çıkar. Şayet 2 ile çıkarsa, bir sorun var demektir.
ÇEVİREN
Yalçın Kolukısa , Aralık 2003
GNU Araçları22 Eylül 1993sdiff(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
scp Başlangıç seq
Bir Linux Kitaplığı Sayfası