autoreconf
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
autoreconf(1)Kullanıcı Komutları autoreconf(1)
İSİM
autoreconf — Üretilmiş yapılandırma dosyalarını günceller
KULLANIM
autoreconf [seçenek] [CONFIGURE-AC veya dizin] ...
AÇIKLAMA
autoconf'u (ve autoheader, aclocal, automake, autopoint (öncesinde gettextize), ve ilgiliyse libtoolize) tekrar tekrar çalıştırarak dizinlerdeki ya da CONFIGURE-AC tarafından yürütülen dizin ağaçlarındaki GNU Derleme Sistemi dosyalarını bir seferde yeniden oluşturur.
Öntanımlı olarak, mevcut dosyalardan daha eski olanları yeniden oluşturur. Eğer GNU Derleme Sisteminin yeni bir sürümünü versiyonunu yüklüyorsanız, autoreconf'u --force seçeneği ile çalıştırarak bütün dosyaları yeniden oluşturursunuz.
İşlem kipleri:
-h
--help
Bu yardım metnini basar ve çıkar.
-V
--version
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.
-v
--verbose
İşlemi ayrıntılı raporlar.
-d
--debug
Geçici dosyalar kaldırılmaz.
-f
--force
Tüm dosyalar eski sürüm kabul edilir.
-i
--install
Kayıp yardımcı dosyaları kopyalar.
-s
--symlink
-i ile birlikte, dosyalar yerine sembolik bağları kopyalar.
-m
--make
Uygulanabiliyorsa, ./configure && make yapar.
-W
--warnings=sınıf
sınıf [sözdizimi] girdisi ile belirtilen sınıfa ait uyarıları gösterir.
Uyarı sınıfları şunlardır:
'cross'
çapraz derleme sorunları
'obsolete'
atıl duruma gelmiş yapılar
'syntax'
Sözdizimsel olarak belirsiz yapılar
'all'
bütün uyarılar
'no-SINIF'
SINIFa ilişkin tüm uyarıları kapatır
'none'
bütün uyarıları kapatır
'error'
uyarılar hata sayılır
Ortam değişkeni 'WARNINGS' önemsenir. Diğer yan araçlar başka uyarı türlerini destekliyor olabilir, bu bakımdan 'all' kullanılması önerilir.
Kütüphane dizinleri:
-B
--prepend-include=dizin
dizin olarak verilen dizini arama yolunun önüne ekler.
-I
--include=dizin
dizin olarak verilen dizini arama yolunun sonuna ekler.
Ortam değişkenleri AUTOCONF, AUTOHEADER, AUTOMAKE, ACLOCAL, AUTOPOINT, LIBTOOLIZE önemsenir.
YAZAN
David J. MacKenzie ve Akim Demaille tarafından yazılmıştır.
GERİBİLDİRİM
Lütfen, böcekleri ve hataları adresine bildirin.
TELİF HAKKI
Telif hakkı © 2003 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
İLGİLİ BELGELER
autoconf(1), automake(1), autoheader(1), autoscan(1), autoupdate(1), config.guess(1), config.sub(1), ifnames(1), libtool(1).
autoconf komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve autoreconf yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info autoreconf
ÇEVİREN
Mehmet Büyüközer , Mart 2004
autoreconf 2.59Kasım 2003autoreconf(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
autoheader Başlangıç autorun
Bir Linux Kitaplığı Sayfası