autoheader
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
autoheader(1)Kullanıcı Komutları autoheader(1)
İSİM
autoheader — configure betiği için bir şablon başlığı oluşturur
KULLANIM
autoheader [seçenek] şablon-dosya ...
AÇIKLAMA
'configure' betiği için kullanılacak C '#define' ifadelerinden oluşan bir şablon dosyası oluşturur. Bunu gerçekleştirmek için, şablon-dosya, varsa configure.ac, yoksa configure.in taranır.
İşlem kipleri:
-h
--help
Bu yardım metnini basar ve çıkar.
-V
--version
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.
-v
--verbose
İşlemi ayrıntılı raporlar.
-d
--debug
Geçici dosyalar kaldırılmaz.
-f
--force
Tüm dosyalar eski sürüm kabul edilir.
-W
--warnings=sınıf
sınıf [sözdizimi] girdisi ile belirtilen sınıfa ait uyarıları gösterir.
Uyarı sınıfları şunlardır:
'cross'
çapraz derleme sorunları
'gnu'
GNU kodlama standartları (gnu ve gnits kipleri öntanımlıdır)
'obsolete'
atıl duruma gelmiş oluşumlar veya yapılar
'override'
kullanıcı tarafından yeniden tanımlanmış Automake kuralları ve değişkenleri
'portability'
taşınabilirlik sorunları
'syntax'
sözdizimsel olarak belirsiz yapılar (öntanımlı)
'unsupported'
desteklenmeyen veya tamamlanmamış özellikler (öntanımlı)
'all'
bütün uyarılar
'no-SINIF'
SINIFa ilişkin tüm uyarıları kapatır
'none'
bütün uyarıları kapatır
'error'
uyarılar hata sayılır
Kütüphane dizinleri:
-B
--prepend-include=dizin
dizin olarak verilen dizini arama yolunun önüne ekler.
-I
--include=dizin
dizin olarak verilen dizini arama yolunun sonuna ekler.
İzleme:
-t
--trace=makro
makro çağrılarının listesini gösterir.
-i
--initialization
autoheader'ın ilklendirme süreci de izlenir.
İzleme kipinde hiçbir yapılandırma betiği oluşturulmaz.
YAZAN
David J. MacKenzie ve Akim Demaille tarafından yazılmıştır.
GERİBİLDİRİM
Lütfen, böcekleri ve hataları adresine bildirin.
TELİF HAKKI
Telif hakkı © 2003 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
İLGİLİ BELGELER

autoconf(1), automake(1), autoreconf(1), autoscan(1), autoupdate(1), config.guess(1), config.sub(1), ifnames(1), libtool(1).
autoheader komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve autoheader yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info autoheader
ÇEVİREN
Can Kavaklıoğlu , Nisan 2004
autoheader 2.59Kasım 2003autoheader(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
autoconf Başlangıç autoreconf
Bir Linux Kitaplığı Sayfası