Linux kullanıcı grubu nedir?
Önceki Linux Kullanıcıları Grubu NASIL Sonraki
Linux kullanıcı grubu nedir?
Linux nedir?
Linux hareketinde LKG'lerin rolünü tam olarak anlamak, Linux’u neyin eşsiz yaptığını da anlamaya yardımcı olur.
Bir işletim sistemi olarak Linux güçlüdür – ama yazılım geliştirme üzerine bir idea olarak daha da güçlüdür. Linux özgür işletim sistemidir. GNU Genel Kamu Lisansı altında lisanslıdır. Yani kaynak kodu, ebediyen herkesin kullanımına açıktır. Linus Torvalds ve diğer kilit geliştiricilerin teknik yönlendirmeleri altında dünya genelinde yapılanmamış programcılar grubu tarafından sürdürülür. Bir hareket olarak Linux’un merkezi yapısı, bürokrasisi veya işleyişini yönetecek başka idari birimi yoktur. Bu durum elverişli olduğu kadar, insan kaynaklarının dağılımı, etkili savunma, halkla ilişkiler, kullanıcı eğitimi ve yetiştirmesi alanlarında meydan okuyucudur.
Linux nasıl eşsizdir?
Linux'un özgür yapısının değişme ihtimali düşüktür. Bu iyi bir şeydir. Linux, insanlar istedikleri gibi gelip gitmekte özgür oldukları için tam olarak çalışmaktadır. Özgür programcılar, mutlu programcılar ve verimli programcılardır.
Ancak bu gevşek yapı, yeni Linux kullanıcısını şaşırtabilir. Destek, yetişme veya eğitim için kime başvurulmalıdır? Linux’un ne için uygun olduğunu nereden bilecektir?
Büyük oranda, buna LKG’ler cevapları vermektedir ki, bu yüzden LKG’ler Linux hareketi için hayati önemdedir. Sizin şehrinizde, köyünüzde, metropolünüzde Linux Holdingin "bölge ofisi" bulunmamaktadır. LKG, çok uluslu bir şirketin bölge ofislerinin yaptıkları pek çok işi üstlenmektedir.
Linux, kaynaklarını yerleştirmek, kullanıcılarını eğitmek ve ürünlerini desteklemek için merkezi yapıya veya bürokrasiye sahip olmayıp, sıkıntıya girmediği için eşsizdir. Bu işler internet, danışmanlar, VAR’lar, destek şirketleri, yüksek okullar ve üniversiteler gibi çeşitli yollardan halledilmektedir. Ancak, giderek artan bir şekilde, dünyanın pek çok yerinde bu işleri LKG’ler yapmaya başlamıştır.
Kullanıcı Grubu nedir?
Bilgisayar kullanıcıları grupları yeni değildir. Aslında kişisel bilgisayar tarihinin merkezini oluştururlar: Mikrobilgisayarlar, büyük oranda, elektronik, amatör telsiz ve diğer meraklı kullanıcı gruplarının, meblağı karşılanabilir, kişisel hesaplama kaynaklarına erişim talep etmelerinden dolayı gelişmişlerdir. IBM gibi devler PC'nin iyi ve kâr edilebilir bir şey olduğunu keşfettiler ama ilk yüreklendirme halkın içinden gelmiştir.
ABD'de kullanıcı grupları zaman içerisinde değişmiştir - çoğu kötüye doğru. Tüm zamanların en büyük kullanıcı grubu, Boston Bilgisayar Topluluğunun (Boston Computer Society) mali sorunları ve feshi geniş yankı uyandırmıştır. Ama o zamandan beri ABD'de bir çok kullanıcı grubu üye sayılarının azaldığını görmüştür. Amerikalı kullanıcı grupları en iyi dönemlerinde, gazete çıkarmış, paylaşılan yazılım ve disket kütüphaneleri kurmuş, toplantılar yapmış ve sosyal etkinlikler düzenlemiş ve bazen elektronik bülten panelleri işletmişlerdir (BBS'ler). Internetin gelişmesi ile kullanıcı gruplarının sağladığı pek çok hizmet, CompuServe ve Web gibi şeylere geçmiştir.
Öte yandan Linux'un yükselişi halkın interneti keşfetmesi ile çakışmakta ve bu sayede güçlenmektedir. İnternet daha popüler hale geldikçe, Linux'da popülerleşmiştir. İnternet, Linux'a yeni kullanıcılar, geliştiriciler, satıcılar sağlamıştır. Yani geleneksel kullanıcı gruplarını yokoluşa sürükleyen güç, Linux'un ilerlemesine ve sadece onunla ilgilenen yeni grupların oluşmasına ilham kaynağı olmuştur.
LKG'ler ile geleneksel kullanıcı grupları arasındaki farkı gösterebilmek için; geleneksel kullanıcı gruplarının, toplantılarda üyelerinin dağıttıkları yazılımların neler olduklarını yakından izlemeleri gerektiği örneğini verebiliriz. Sınırlandırılmış özel mülk yazılımların, yasadışı kopyalanmaları kesinlikle gerçekleşmiş olmasına rağmen, resmi olarak onaylanmıyordu - iyi bir sebeple. LKG toplantılarındaysa, bu düşünce yapısı uygulanamazdı bile: yasak olmanın çok uzağında, Linux'un kısıtsız kopyalanması LKG'nin birincil hedeflerinden birisi olmalıdır. Aslında, Linux'un isteğe bağlı olarak gayet yasal bir şekilde çoğaltılabilmesine uyum sağlamakta zorluk çeken geleneksel kullanıcı grupları ile ilgili fıkra gibi kanıtlar mevcuttur.
Uyarı
Bazı Linux dağıtımcıları, Linux'u umumi dağıtıma izin vermeyen koşullara sahip özel mülk yazılım paketleri ile bağdaştırmaktadırlar. İkilemde kaldığınızda lisans koşullarını kontrol ediniz. LKG'lerde, dağıtım kısıtlaması olan her türlü özel mülk yazılımın kopyalanmasının teklif edilmesi veya talep edilmesi mümkün olduğunca engellenmelidir ve tüm çevrimiçi Linux kullanıcı forumlarında, yasal sebeplerden konu dışı olarak ilan edilmelidir.
Özet
Linux hareketinin büyüyebilmesi için, diğer gereksinimlerin yanısıra, LKG'ler çoğalmalı ve başarıya ulaşmalıdırlar. Linux'un olağandışı tabiatı gereği, LKG'ler; IBM, Microsoft ve Sun gibi bazı büyük bilgisayar şirketlerinin "bölge ofisleri"nin sağladığı bazı hizmetleri sağlamalıdır. LKG'ler Linux kullanıcılıarını eğitmeli, desteklemeli ve yetiştirmelidir, Linux danışmanlarının eşgüdümünü sağlamalı, bilişim çözümü olarak Linux'u savunmalı ve hatta yerel gazeteler için aracılık yapmalıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Hangi LKG'ler mevcut?
Bir Linux Kitaplığı Sayfası