Açılmayan bir Linux sistemini kurtarmak
Önceki Knoppix ile Sistem Kurtarma Sonraki
Açılmayan bir Linux sistemini kurtarmak
Bu oldukça genel bir durumdur. Bir şeyler karman çorman olur ve bum, sistem açılmamaya karar vermiştir. Sorun değil, Knoppix burada. Knoppix ile sistemi açın, KDE ekranında bütün yerel disk bölümlerinizin size el sallamakta olduğunu göreceksiniz. Ya da dosya sistemi ağacını, /mnt altında bulun. Doğru simgeye tıklayın, işte bütün dosyalarınız orada size gülümsemekte. Fakat dosyalar sadece salt-okunur kipte. Panik yok: Masaüstünde simgeye sağ tuş ile tıklayın ve karşınızda hoş bir menü: "change read/write mode" (oku/yaz kipine geç). Bu seçenek ile disk bölümü üzerindeki dosya sistemini oku/yaz kipinde bağlamış olursunuz. Şimdi, istediğini dosyayı düzenleyebilirsiniz.
Geçerli kullanıcı knoppix'dir. Açılışta bu kullanıcı ile sisteme giriş yaparsınız. root kullanıcı hakları isteyen işlemler için su komutunu vermeli ve bir root kullanıcı parolası belirtmelisiniz [17]:
Bir dosya sistemini komut satırından okunur/yazılır kipte bağlamak için:
[email protected][knoppix]# mount /mnt/hda5
Sistemden ayırmak için
[email protected][knoppix]# umount /mnt/hda5
Şayet Could not unmount device, device is busy (aygıt sitemden ayrılamıyor, aygıt meşgul) şeklinde bir hata alırsanız, herhangi bir uyguluma dosya sistemini okumaya çalışıyor demektir. Dosyaları kapatın ve cd ile ev dizininize dönün.
Hangi bağlama noktalarının ve dosya sistemlerinin tanımlanmış olduğunu görmek için /etc/fstab dosyasına göz atın:
[email protected][knoppix]#  cat /etc/fstab
...


[17] Ç.N. - root kullanıcısı pek gerekmez, çünkü knoppix kullanıcısı yerel erişimle sınırlı olarak root haklarına sahiptir. Ayrıca X oturumunda iken <ctrl><alt><F2> tuşları ile geçtiğiniz konsol kipinde sizi bir sürpriz bekliyor olabilir:
<ctrl><alt><F5> ile X oturumuna geri dönebilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Donanım tespiti
Bir Linux Kitaplığı Sayfası