Vpopmail Kurulumu
Önceki B. İkinci Tür Kurulum Sonraki
Vpopmail Kurulumu
Bu kurulumlarda sanal kullanıcılar olacağı için sanal makina ve kullanıcı işlerini çok kolaylaştıran vpopmail programını kuracağız.
Vpopmail otomatik olarak kullanıcı ve alanadı (domain) ekler ve qmail'deki gerekli değişiklikleri otomatik olarak yapar. Biz burada "vpopmail mysql desteği" vererek kullanıcı adı, parolası, kullanıcının adı soyadı, vb. bilgileri mysql tablolarında tutacağız.
https://www.inter7.com adresinden en son kararlı vpopmail sürümünü indiririn. MySQL'in kurulu olduğunu kabul ediyoruz.
# tar -zxf vpopmail-5.2.1.tar.gz
# cd vpopmail-5.2.1
ile paketi açtıktan sonra vpopmail'in cdb veya Mysql destekli kurulumunu anlatacağım. Kullanıcı bilgilerinin nerede saklanacağına karar vermeniz gerekir. Açıkçası bu noktada size tam olarak cdb veya MySQL'i seçin demek istemiyorum. ama 1000-2000 gibi kullanıcınız varsa ve MySQL kurmak istemiyorsanız cdb'yi tavsiye ederim.
cdb yine qmail'in yazarı tarafından yazılmış, çok hızlı, güvenli, performanslı bir dosya tabanlı veritabanıdır. cdb destekli vpopmail'de bilgiler vpasswd.cdb adlı hash yapılmış bir dosyada saklanır. Daha fazla bilgi için http://cr.yp.to/cdb.html adresine bakınız.
vpopmail için vchkpw grubu ve vpopmail kullanıcısının oluşturulması gerekir. Kullandığınız sisteme göre,
FreeBSD için:
# pw groupadd vchkpw
# pw useradd vpopmail -g vchkpw -d /home/vpopmail -m -s /sbin/nologin
 
Linux ve Solaris için:
# groupadd vchkpw
# useradd  -g vchkpw  -m -d /home/vpopmail vpopmail   -s /bin/false
vpopmail isimli kullanıcı için ev dizini /home/vpopmail'dir. Mümkün olduğu kadar bu dizini değiştirmemeye bakın.
Bazı vpopmail parametrelerin ne manaya geldiğini açıklayalım:
--enable-mysql=y
MySQL desteği vermek için. cdb kullanacaksanız bu parametreyi vermeyin.
 
--enable-sqlincdir=/usr/local/include/mysql
MySQL başlık dosyalarının bulunduğu dizin.
 
--enable-sqllibdir=/usr/local/lib/mysql
MySQL kitaplıklarının bulunduğu dizin.
 
--enable-roaming-users=y
Kullanıcı pop ile bağlandığı zaman otomatik olarak istediği IP'den eposta gönderme özelliğine sahip oluyor (Belli bir süre  için). Bu değişken özellikle web sitesi evsahipliği yapan firmalar için çok idealdir. Bu sayede kullanıcılara dinamik olarak relay izni verilebildiği için kullanıcı istediği yerden bağlanarak posta gönderebilir.
 
--enable-logging=y
Günlük kayıtlarının tutulmasını sağlar.
 
--enable-defaultquota=10485760
Otomatik olarak açılan tüm kullanıcılara byte olarak kota koymayı saglar. (Öntanımlı olarak 50MB'tır. 10485760=10MB). Önceki vpopmail sürümlerinde bu ifade --enable-hardquota idi.
 
--enable-default-domain=example.com
vpopmail'de pop3 kullanıcılarının epostalarını okuyabilmeleri için netscape, pine veya outlook'ta kullanıcı adını, kullanıcı_adı%alan.adı şeklinde tanımlamaları gerekmektedir.
Ama tek bir alanadı için bunu yapılandırma parametresinde vererek belirttiğiniz alanın kullanıcılarının kullanıcı_adı%alan.adı yerine sadece kullanıcı_adı  şeklinde kullanıcı adı yazmalarını sağlayabilirsiniz.
Diğer alanadı kullanıcıları yine yukarıdaki gibi kullanıcı_adı%diğer.alan.adı şeklinde kullanıcı adı tanımlaması yapmalıdır.
 
--enable-clear-passwd=y|n
(Öntanımlı: "yes"). Bu parametre ile parolalar hem salt metin halinde hem de şifrelenmiş olarak saklanır. Parola doğrulaması için şifrelenmiş parola kullanılır. Parolalarını unutan kullanıcılar için parola değiştirmeye gerek kalmıyor :)
 
--enable-many-domains=y|n
(Öntanımlı: "yes"). 10'dan fazla alanadınız olacaksa bu parametreyi "y" olarak seçin. Eğer 10'dan az alanadınız olacaksa ve 10,000'den fazla kullanıcı olacaksa bu özelliği "n" olarak seçin.
--enable-clear-passwd=y desteği verilince vuserinfo komutu ile kullanıcı bilgisine baktığımızda, aşağıda gördüğünüz gibi kullanıcının hem şifrelenmiş hem de salt metin olarak parolasını görebilirsiniz. Bu özelliğin olmasını istemiyorsaniz parametreyi "n" olarak seçiniz. Eğer bu desteği seçtiyseniz ve vpopmail kurulumu değil de güncellemesi yapacaksanız vpopmail-5.2.1 dizindeki UPDATE dosyasını okuyunuz.
#vuserinfo [email protected]
name: cayci nuri
passwd: $1IzoeelSC87c
clear passwd: rize
uid: 0
gid: 0
all services available
dir: /hme/vpopmail/domains/simitci.com/cayci
quota: 1048760
usage: 0%
account created: Fri Apr 19 17:08:04 2002
last auth: Never logged in
vpopmail'i önce cdb desteği ile kuralım:
# ./configure \
--enable-roaming-users=y \
--enable-logging=y \
--enable-defaultquota=10485760 \
--enable-default-domain=mydomain.org \
--enable-clear-passwd=y
#make
#make install-strip       
1
Hata verirse make install komutunu kullanınız.
cdb desteği ile vpopmail kurulumu bitti. Şimdi MySQL desteği ile kuralım.
vpopmail'i MySQL ile yapılandırmak için vpopmail-5.2.1 dizinindeki vmysql.h dosyasında aşağıdaki gibi ifadeler vardır.
#define MYSQL_UPDATE_SERVER "localhost"
#define MYSQL_UPDATE_USER "root"
#define MYSQL_UPDATE_PASSWD "secret"

#define MYSQL_READ_SERVER "localhost"
#define MYSQL_READ_USER "root"
#define MYSQL_READ_PASSWD "secret"
  • MYSQL_UPDATE_SERVER "MySQL sunucu adı",
  • MYSQL_UPDATE_USER "MySQL'e erişim kullanıcısı",
  • MYSQL_UPDATE_PASSWD "MySQL'e erişim kullanıcısının parolası",
ile MYSQL_READ_SERVER, MYSQL_READ_USER, MYSQL_READ_PASSWD değişkenlerinin değerini sizin MySQL değişkenlerine göre değiştirin.
# ./configure  \
--enable-mysql=y \
--enable-sqllibdir=/usr/local/lib/mysql/ \
--enable-sqlincdir=/usr/local/include/mysql/  \
--enable-roaming-users=y \
--enable-logging=y \
--enable-defaultquota=10485760 \
--enable-default-domain=mydomain.org \
--enable-clear-passwd=y
#make
#make install-strip
(hata verirse
# make install
komutunu kullanınız.)
Eğer --enable-roaming-users=y seçtiyseniz, POP3 ile login olan kullanıcının bir saat boyunca posta göndermediği durumda vpopmail'in bu kullanıcıya relay iznini kapatması için crontab'ı düzenleyelim.
# crontab -e
40 * * * * /home/vpopmail/bin/clearopensmtp 2>&1 > /dev/null
ifadesini ekleyin. (vpopmail'in ev dizini /home/vpopmail değilse siz kendi vpopmail ev dizini ile değiştirin).
Burada vpopmail kullanımı ile alakalı bir kaç komutun kulanımını gösterelim.
#export PATH=$PATH:/home/vpopmail/bin
#vadddomain enderunix.org
komutu ile enderunix.org için sanal alan oluşturalım. /home/vpopmain/domains/enderunix.org dizini oluşacaktır. Ve enderunix.org'a ait tüm kullanıcıların ev dizinleri bu dizin altında olacaktır.
# vadduser [email protected]
veya
# vadduser [email protected] parola
# vadduser -c "Murat Balaban" [email protected]  balaban_parolası
# vdeluser [email protected]
kullanıcıyı siler.
# vdeldomain enderunix.org
alanadını siler.
# vsetquota [email protected] KotaBoyutu[Byte]
kullanıcıya kota vermek için,
kullanıcı parolasını değiştirmek için.
vpopmail'de takma ad (alias) tanımlaması ise şu şekilde yapılır:
~vpopmai/domains/yenigul.net dizini altında .qmail-ulgen diye bir dosya oluştursak ve bu dosyaya [email protected] yazarsak, [email protected] adresine gelen epostalar [email protected] adresine yönlendirilecektir.
Vpopmail kurulumu tamamlanmıştır. Son olarak vpopmail'de POP3 ayarları için POP3 Sunucu Kurulumu kısmına bakınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
B. İkinci Tür Kurulum Başlangıç Vpopmail'in Özelleştirlmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası