POP3 Sunucu Kurulumu
Önceki B. İkinci Tür Kurulum Sonraki
POP3 Sunucu Kurulumu
POP3 şifre doğrulaması için vpopmail ile gelen vchkpw programını kullanacağız.
Aşağıdaki ifadeleri qmail-pop3.sh diye bir dosyaya yazın:
#!/bin/sh
env - PATH="/var/qmail/bin:/usr/local/bin" \
tcpserver -H -R -l 0 0 pop3 /var/qmail/bin/qmail-popup MAILSUNUCU \
/home/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir &
MAILSUNUCU yerine sizin eposta sunucunuzun tam adı (örn: mail.enderunix.org) ile değiştirin, daha sonra
# chmod 755   qmail-pop3.sh
# ./qmail-pop3.sh
komutu ile pop3 sunucusunu çalıştırabilirsiniz.
Açılışta çalıştırmak için
FreeBSD
# cp    qmail-pop3.sh /usr/local/etc/rc.d
# chmod 755   /usr/local/etc/rc.d/qmail-pop3.sh
Red Hat ve Mandrake
qmail-pop3.sh dosyasını /etc/rc.d/init.d altına kopyalayın /etc/rc.d/rc.local dosyasına /etc/rc.d/init.d/qmail-pop3.sh ifadesini yazın.
Solaris
# cp qmail-pop3.sh /etc/init.d
# chmod 700  /usr/local/etc/rc.d/qmail-pop3.sh
# ln -s /etc/init.d/qmail-pop3.sh /etc/rc2.d/S91qmail-pop3
# ln -s /etc/init.d/qmail-pop3.sh /etc/rc2.d/K91qmail-pop3
INETD'den pop3'ü çalıştırmak isterseniz. /etc/inetd.conf dosyasına
pop3 stream tcp nowait root /var/qmail/bin/qmail-popup ¬
  MAILHOST /home/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir
ve son olarak
# kill -HUP inetd_pid
yazınız.
POP3'den epostalarınızı çekmek için Netscape Messanger ve Mozilla'da kullanıcı adı olarak kullanıcıadı%example.com, Outlook ve Outlook Express'de kullanıcıadı@example.com şeklinde tanımlar kullanın.
Eğer alanadınız sistem yoneticisi tarafından öntanımlı alanadı olarak tanımlanmış ise sadece kullanıcıadı yazmanız yeterlidir.
2. tür kurulumu bitirdik. Kaldığımız yere dönüp kurulumlar için ortak olan işlemlere devam edebiliriz. Özellikle Qmail'in Özelleştirilmesi kısmını mutlaka okuyunuz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sqwebmail Kurulumu Başlangıç C. Telif Hakkı ve Lisans
Bir Linux Kitaplığı Sayfası