Deneme Ağı
Önceki 802.1X Port Tabanlı Kimlik Kanıtlama NASIL Sonraki
Deneme Ağı
Deneme Sistemi
Şekil 3.7. Deneme Sistemi
Telsiz bir düğüm kimlik doğrulaması isteğinde bulunuyor.
Bizim deneme sistemimiz iki düğüm ve bir Erişim Noktasından (AP) oluşur. Bir düğüm İstemci (WN) gibi, diğeri RADIUS (AS) çalıştıran artalan Kimlik Kanıtlama Sunucusu gibi davranır. Erişim Noktası Kimlik Kanıtlayıcıdır. Açıklama için Şekil 3.7'ye bakınız
Önemli
Erişim Noktasının Kimlik Kanıtlama Sunucusuna erişebilmesi (ping) ve tam tersi son derece önemlidir!
Bazı denemeler
Yönerge 3.5. bazı denemeler
 1. RADIUS sunucu hata ayıklama kipinde başlatılır. Bu çok miktarda hata ayıklama bilgisi üretir. Önemli noktalar aşağıdadır:
  # radiusd -X
  Starting - reading configuration files ...
  reread_config: radiusd.conf'u okuyor
  Config:  including file: /usr/local/etc/raddb/proxy.conf
  Config:  including file: /usr/local/etc/raddb/clients.conf
  Config:  including file: /usr/local/etc/raddb/snmp.conf
  Config:  including file: /usr/local/etc/raddb/eap.conf
  Config:  including file: /usr/local/etc/raddb/sql.conf
  ......
  Module: Loaded MS-CHAP
   mschap: use_mppe = yes
   mschap: require_encryption = no
   mschap: require_strong = no
   mschap: with_ntdomain_hack = no
   mschap: passwd = "(null)"
   mschap: authtype = "MS-CHAP"
   mschap: ntlm_auth = "(null)"
  Module: Instantiated mschap (mschap)
  ......
  Module: Loaded eap
   eap: default_eap_type = "peap"  
   eap: timer_expire = 60
   eap: ignore_unknown_eap_types = no
   eap: cisco_accounting_username_bug = no
  rlm_eap: Loaded and initialized type md5
   tls: rsa_key_exchange = no  
   tls: dh_key_exchange = yes
   tls: rsa_key_length = 512
   tls: dh_key_length = 512
   tls: verify_depth = 0
   tls: CA_path = "(null)"
   tls: pem_file_type = yes
   tls: private_key_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/cert-srv.pem"
   tls: certificate_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/cert-srv.pem"
   tls: CA_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/demoCA/cacert.pem"
   tls: private_key_password = "SecretKeyPass77"
   tls: dh_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/dh"
   tls: random_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/random"
   tls: fragment_size = 1024
   tls: include_length = yes
   tls: check_crl = no
   tls: check_cert_cn = "(null)"
  rlm_eap: Loaded and initialized type tls
   peap: default_eap_type = "mschapv2"  
   peap: copy_request_to_tunnel = no
   peap: use_tunneled_reply = no
   peap: proxy_tunneled_request_as_eap = yes
  rlm_eap: Loaded and initialized type peap
   mschapv2: with_ntdomain_hack = no
  rlm_eap: Loaded and initialized type mschapv2
  Module: Instantiated eap (eap)
  ......
  Module: Loaded files
   files: usersfile = "/usr/local/etc/raddb/users"  
  ......
  Module: Instantiated radutmp (radutmp)
  Listening on authentication *:1812
  Listening on accounting *:1813
  İstekleri işlemek için hazır.  
  
  1
  Varsayılan EAP türü PEAP'e ayarlanmıştır.
  2
  RADIUS'un TLS ayarları burada ilklendirilir. Sertifika türü, yer ve parola burada listelenir.
  3
  PEAP tünelinin içinde MS-CHAPv2 kullanılır.
  4
  Kullanıcı adı/parola bilgisi users dosyasında bulunur.
  5
  RADIUS sunucu başarılı bir şekilde başladı. Gelen istekler için bekliyor.
  Radius sunucu istekleri işlemek için artık hazır!
  En ilginç çıktı yukarıda gösterilmiştir. Eğer en son satırın yerine her hangi bir hata iletisi alıyorsanız yapılandırmaya (yukarıda) dikkatli bir şekilde bakın.
 2. Şimdi İstemci kimlik doğrulaması için hazır. Xsupplicant'ı hata ayıklama kipinde başlatın. İki başlatma betiği tarafından üretilen çıktıyı göreceğimize dikkat edin: startup.sh ve startup2.sh.
  # xsupplicant -c /usr/local/etc/1x/1x.conf -i eth0 -d 6
  /etc/1x/startup.sh: işlem başlatılıyor
  /etc/1x/startup.sh: işlem tamam
  /etc/1x/startup2.sh: işlem başlatılıyor
  /etc/1x/startup2.sh: işlem tamam
  
 3. Aynı zamanda RADIUS sunucu da çok miktarda çıktı üretiyor olacak. Başlıca bilgiler aşağıda gösterilmiştir:
  ......
  rlm_eap: Request found, released from the list
  rlm_eap: EAP/peap
  rlm_eap: processing type peap
  rlm_eap_peap: Authenticate
  rlm_eap_tls: processing TLS  
  eaptls_verify returned 7
  rlm_eap_tls: Done initial handshake
  eaptls_process returned 7
  rlm_eap_peap: EAPTLS_OK  
  rlm_eap_peap: Session established. Decoding tunneled attributes.
  rlm_eap_peap: Received EAP-TLV response.
  rlm_eap_peap: Tunneled data is valid.
  rlm_eap_peap: Success
  rlm_eap: Freeing handler
  modcall[authenticate]: module "eap" returns ok for request 8
  modcall: group authenticate returns ok for request 8
  Login OK: [testuser/<no User-Password attribute>] (from client testnet port
  37 cli 0002a56fa08a)
  Sending Access-Accept of id 8 to 192.168.2.1:1032  
     MS-MPPE-Recv-Key = 0xf21757b96f52ddaefe084c343778d0082c2c8e12ce18ae10
  a79c550ae61a5206  
     MS-MPPE-Send-Key = 0x5e1321e06a45f7ac9f78fb9d398cab5556bff6c9d003cdf8
  161683bfb7e7af18
     EAP-Message = 0x030a0004
     Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
     User-Name = "testuser"
  
  1
  TLS oturumu başlatılıyor. TLS el sıkışması yapılıyor.
  2
  TLS oturumu (PEAP-şifreli tünel) çalışıyor.
  3
  İstemcinin RADIUS sunucu tarafından başarıyla kimlik kanıtlaması yapılmıştır. "Access-Accept" iletisi gönderilir.
  4
  MS-MPPE-Recv-Key [RFC2548 bölüm 2.4.3], Kimlik Kanıtlayıcıya (erişim noktası) yönelmiş, MPPE Protokolüyle [RFC3078] şifrelenmiş Kimlik Kanıtlayıcı ve Kimlik Kanıtlama Sunucusu arasında paylaşılan sırrı anahtar olarak kullanan Ana Oturum Anahtarını (PMK) içerir. İstemci Anahtar Yönetimi bölümünde tanımlandığı gibi MK'den aynı PMK'yi türetir.
 4. Kimlik Kanıtlayıcı (erişim noktası) buna benzer günlük kayıtları gösterebilir:
  00:02:16 (Info): Station 0002a56fa08a Associated
  00:02:17 (Info): Station=0002a56fa08a User="testuser" EAP-Authenticated
  
İşte bu! İstemicini artık Erişim Noktasını kullanması için kimlik doğrulaması yapılmış oldu!
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kimlik Kanıtlayıcı: Kimlik Kanıtlayıcının Kurulması (Erişim Noktası) Başlangıç Xsupplicant ve Sürücü desteği hakkında
Bir Linux Kitaplığı Sayfası