Kullanıcı İşaretçilerini Kullanmak
Önceki Panel Kütüphanesi Sonraki
Kullanıcı İşaretçilerini Kullanmak
Yukarıdaki örnekte sıralamadaki bir sonraki pencereyi bulmak için kullanıcı işaretçilerini kullandım. Bir kullanıcı göstericisi tanımlayarak herhangi bir bilgiyi panele bağlayabilir ve saklamak istediğimiz herhangi bir bilgiye işaret edebiliriz. Bu örnekte bir sonraki panel için kullandım. Kullanıcı işaretçileri set_panel_userptr() ile tanımlanır. panel_userptr() ile parametre olarak verilen panele kullanıcı göstericisi döndürülür. Bir sonraki paneli bulduktan sonra işlem top_panel() işlevine geçmektedir. Bu işlev verilen paneli panel yığını içerisinde en tepeye taşır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Panel Penceresinde Gezinmek Başlangıç Panelleri Hareket Ettirmek ve Boyutlandırmak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası