Temel Ayar Dosyalarının İsteğe Göre Düzenlenmesi
Önceki MRTG Kurulumu Sonraki
Temel Ayar Dosyalarının İsteğe Göre Düzenlenmesi
Elde ettiğimiz ve içeriğini açıkladığımız temel ayar dosyalarını ihtiyaçlarımıza en uygun hale getirmeye çalışalım.
MRTG kullanarak, Cisco Router ve Kablo Modem hakkında çeşitli verileri toplamak ve bunları web sayfalarına aktarmak istiyoruz. Bunun yaparken hem Cisco Router hem de Kablo Modem için iki farklı ayar dosyası kullanmama gerek yok. Her ikisi için ayrı ayrı oluşturulan ayar dosyalarından istediğim parçaları alıp tek bir ayar dosyasında birleştirmem bu iş için yeterli olacaktır.
Diyelim ki aynı anda Cisco Router üzerindeki Fast Ethernet ve seri hat ile Kablo Modem üzerindeki Ethernet arabirimi hakkında bilgi görüntülemek istiyoruz.
Linux üzerinde kurulu olan web sunucunun web sayfaları için kullanılan dizin /var/www/html olduğuna göre, bu tanımlamaya uygun olarak ayar dosyası içine daha önce belirtildiği gibi Workdir ifadesini eklemeliyiz. Uygulayıcının tercihine bağlı olarak web sayfaları istenilen dizine yerleştirilebilir. Burada genel kullanımına uygun olarak /var/www/html/mrtg dizini kullanılacaktır.
cfgmaker tarafından oluşturulan temel ayar dosyalarından, isteğe göre alınan parçaların birleştirilmesiyle oluşan son ayar dosyası aşağıda görülmektedir:
#/var/www/html/mrtg/deneme003.cfg
WorkDir: /var/www/html/mrtg

### Interface 1 >> Descr: 'FastEthernet0' | Name: 'Fa0' | Ip: '192.168.2.254' |¬
 Eth: '00-03-6b-9a-1c-fc' ###

Target[192.168.2.254_1]: 1:[email protected]:
SetEnv[192.168.2.254_1]: MRTG_INT_IP="192.168.2.254" MRTG_INT_DESCR="FastEthernet0"
MaxBytes[192.168.2.254_1]: 12500000
Title[192.168.2.254_1]: WAN Router için Trafik Analizi - Fastethernet
PageTop[192.168.2.254_1]: <H1>Cisco WAN Router için Trafik Analizi</H1>
<TABLE>
 <TR><TD>System:</TD> <TD>router in Ankara</TD></TR>
 <TR><TD>Maintainer:</TD>
 <TD><a href="mailto:[email protected]">Celal UNALP</a></TD></TR>
 <TR><TD>Description:</TD>
 <TD>FastEthernet0 connected to EthernetLAN </TD></TR>
 <TR><TD>ifType:</TD><TD>ethernetCsmacd (6)</TD></TR>
 <TR><TD>ifName:</TD><TD>Fa0</TD></TR>
 <TR><TD>Max Speed:</TD> <TD>12.5 MBytes/s</TD></TR>
 <TR><TD>Ip:</TD><TD>192.168.2.254 ()</TD></TR>
</TABLE>


### Interface 2 >> Descr: 'Serial0' | Name: 'Se0' | Ip: '' | Eth: ' ###

Target[192.168.2.254_2]: 2:[email protected]:
Options[192.168.2.254_2]: bits
SetEnv[192.168.2.254_2]: MRTG_INT_IP="" MRTG_INT_DESCR="Serial0"
MaxBytes[192.168.2.254_2]: 193000
Title[192.168.2.254_2]: WAN Router için Trafik Analizi - Serial
PageTop[192.168.2.254_2]: <H1>Cisco WAN Router için Trafik Analizi</H1>
<TABLE>
 <TR><TD>System:</TD> <TD>router in Ankara</TD></TR>
 <TR><TD>Maintainer:</TD> <TD>
 <a href="mailto:[email protected]">Celal UNALP</a></TD></TR>
 <TR><TD>Description:</TD><TD>Serial0 </TD></TR>
 <TR><TD>ifType:</TD><TD>frame-relay (32)</TD></TR>
 <TR><TD>ifName:</TD><TD>Se0</TD></TR>
 <TR><TD>Max Speed:</TD> <TD>193.0 kBytes/s</TD></TR>
</TABLE>


### Interface 1 >> Descr: 'Ethernet MAC: Crystal LAN CS89000' | Name: 'cs0' |¬
 Ip: '192.168.100.1'| Eth: '00-20-40-62-31-6b' ###

Target[192.168.100.1_1]: 1:[email protected]:
SetEnv[192.168.100.1_1]: MRTG_INT_IP="192.168.100.1" MRTG_INT_DESCR="Ethernet ¬
 MAC: Crystal"
MaxBytes[192.168.100.1_1]: 1250000
Title[192.168.100.1_1]: SB3100 Kablo Modem için Trafik Analizi
PageTop[192.168.100.1_1]: <H1>SB3100 Kablo Modem Trafik Analizi</H1>
<TABLE>
 <TR><TD>System:</TD><TD>SB3100 in Ankara</TD></TR>
 <TR><TD>Maintainer:</TD>
 <TD><a href="mailto:[email protected]">Celal UNALP</a></TD>
 </TR><TR><TD>Description:</TD>
 <TD>Ethernet MAC: Crystal LAN CS89000 </TD></TR>
 <TR><TD>ifType:</TD><TD>ethernetCsmacd (6)</TD></TR>
 <TR><TD>ifName:</TD><TD>cs0</TD></TR>
 <TR><TD>Max Speed:</TD> <TD>1250.0 kBytes/s</TD></TR>
 <TR><TD>Ip:</TD><TD>192.168.100.1 ()</TD></TR>
</TABLE>
Bu dosyayı deneme003.cfg adıyla /var/www/html/mrtg dizini altına kopyalayalım.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
cfgmaker Kullanarak Temel Ayar Dosyalarının Oluşturulması Başlangıç Son Ayar Dosyası ile MRTG’nin Çalıştırılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası