Son Ayar Dosyası ile MRTG’nin Çalıştırılması
Önceki MRTG Kurulumu Sonraki
Son Ayar Dosyası ile MRTG’nin Çalıştırılması
İsteklerimize göre düzenlediğimiz ayar dosyasını, çalışacağı konuma aldıktan sonra ilk defa çalıştırmayı deniyoruz:
[[email protected] /var/www/html/mrtg]# mrtg deneme003.cfg
Bu komutu verdikten sonra bazı hata iletileri gelecektir. Günlük dosyalarının ilk defa oluşturulması sırasında oluşan bu hatalar komutun arka arkaya birkaç defa verilmesi ile ortadan kalkacaktır.
Üzerinde çalıştığımız ayar dosyası bir şablon olarak düşünülmelidir. Bu dosya bir defaya mahsus olarak oluşturulur ve özenle düzenlenir. Bundan sonra MRTG, her çalıştırıldığında bu dosyada belirlenen kriterlere göre cihazları sorgular ve istenen verileri çeşitli dosyalar halinde hazırlar.
Komut çalıştırıldıktan sonra bulunduğumuz dizinde, amacımıza çok yaklaştığımızı gösteren bazı dosyalar oluşacaktır. Bu dosyalardan bir kısmının açıklamasını yaparsak:
192.168.2.254_1.html
Bu dosya izlemek istediğimiz Cisco Router cihazının ilk arabirimi olan FastEthernet için otomatik olarak oluşturulan HTML dosyasıdır. Yukardaki komut her çalıştırıldığında bu dosya yeniden oluşturulur.
192.168.2.254_1.log
Bu dosya, daha önce de açıklandığı gibi boyutu sabit kalan ve bu arabirimle ilgili bilgileri saklayan günlük dosyasıdır. Yukardaki komut her çalıştırıldığında yeniden düzenlenir.
192.168.2.254_1-day.png
Bu dosya, izlenen arabirimin web sayfasında görüntülenecek anlık veri grafiklerini içermektedir. Yukardaki komut her çalıştırıldığında yeniden oluşturulur.
192.168.2.254_1-week.png
Bu dosya, izlenen arabirimin web sayfasında görüntülenecek haftalık veri grafiklerini içerir.
192.168.2.254_1-month.png
Bu dosya, izlenen arabirimin web sayfasında görüntülenecek aylık veri grafiklerini içerir.
192.168.2.254_1-year.png
Bu dosya, izlenen arabirimin web sayfasında görüntülenecek yıllık veri grafiklerini içerir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Temel Ayar Dosyalarının İsteğe Göre Düzenlenmesi Başlangıç MRTG’nin Düzenli Olarak Çalıştırılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası