MRTG’nin Düzenli Olarak Çalıştırılması
Önceki MRTG Kurulumu Sonraki
MRTG’nin Düzenli Olarak Çalıştırılması
MRTG’nin düzenli aralıklarla çalıştırılması için, cron sisteminden faydalanacağız. Genel kabul görmüş bir ilke olarak MRTG’nin cron tarafından her 5 dakikada bir çalıştırılması uygun olacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha gündeme gelmektedir. Linux işletim sistemi tarafından kullanılan sistem zamanı doğru olmalıdır. Grafiklerin içeriği her ne kadar doğru olsa bile, gösterdiği zaman yanlış ise bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla sistem saatini düzenli aralıklarla kontrol etmekte fayda vardır.
cron sistemine MRTG ile ilgili komutun girilmesi için verilecek komut:
[[email protected] /var/www/html/mrtg]#  crontab –e
cron sistemine eklenecek satır ise:
*/5 * * * * /usr/bin/mrtg /var/www/html/mrtg/deneme003.cfg >/dev/null 2>&1
Bu kayda göre, MRTG her 5 dakikada bir hazırladığımız ayar dosyasını esas alarak aygıtları sorgulayacak ve grafikleri yeni verilerle güncelleyecektir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Son Ayar Dosyası ile MRTG’nin Çalıştırılması Başlangıç MRTG Web Sayfasının Görünümü
Bir Linux Kitaplığı Sayfası