cfgmaker Kullanarak Temel Ayar Dosyalarının Oluşturulması
Önceki MRTG Kurulumu Sonraki
cfgmaker Kullanarak Temel Ayar Dosyalarının Oluşturulması
Daha önce de belirtildiği gibi, MRTG yanında bir çok yardımcı araçla gelmektedir. Bunların en önemlisi /usr/bin/cfgmaker betiğidir. Bu dosyayı kullanarak, izlemek istediğimiz cihazlar için otomatik olarak ham bir ayar dosyası yaratabiliriz.
Bu betikle ilgili ayrıntılı bilgi almak için komut satırına herhangi bir parametre vermeden cfgmaker yazın. Betiğin kullanımıyla ilgili açıklamalar görüntülenecektir. Daha düzenli bilgi almak için cfgmaker man sayfalarına bakabilirsiniz.
Bu belgede, öncelikle ham ayar dosyasını en çok kullanılan şekilde oluşturup daha sonra bu dosya üzerinde istediğim değişiklikleri yapma yolunu takip edeceğim.
İlk olarak Cisco Router ile ilgili bilgileri geçici bir dosya içine almak istiyorum. Bunun için cfgmaker programını daha önce router üzerinde yaptığım ayarlara uygun olarak çalıştırıp bulunduğum dizinde deneme001.cfg adında bir ham ayar dosyası oluşturacağım:
[[email protected] root]# cfgmaker [email protected] > deneme001.cfg
Bu komut içinde kullanılan, public kelimesi daha önce router üzerinde yaptığımız tanıma uygun olarak snmp-server community anlamına geliyor. Bu kelime router üzerinde yaptığımız tanımla aynı olmalıdır. Bu dizge ile aygıt adresini @ sembolü ile ayırmalıyız. Yönlendirici IP adresi de daha önce belirtildiği üzere 192.168.2.254 olacaktır. Son olarak da betiğin çıktısını bulunduğum dizinde deneme001.cfg adlı yeni dosyaya yönlendiriyorum.
Yukarda verdiğim komutun ardından, betiğin bir kısım çıktıları ekranda uzun bir liste halinde görüntülendi. Bu noktada listenin birkaç satırdan oluşup kısa kalması cfgmaker betiğinin yönlendirici ya da aygıta erişemediğinin belirtisi olabilir.
Kısa süren bu ilk işlemden sonra oluşturduğumuz deneme001.cfg isimli dosyayı inceleyip içeriğinde neler olduğuna bakalım:
Dosyanın ilk kısmı şu şekilde olacaktır :
# Created by
# /usr/bin/cfgmaker [email protected]


### Global Config Options

# for UNIX
# WorkDir: /home/http/mrtg

# or for NT
# WorkDir: c:\mrtgdata

### Global Defaults

# to get bits instead of bytes and graphs growing to the right
# Options[_]: growright, bits
İlk iki satır bu dosyanın cfgmaker betiği tarafından hangi parametreyle oluşturulduğunu gösteriyor ve bu alan # ile kapatılmış durumda. Buradaki bilgiler kullanılmamaktadır.
Global Config Options yazısıyla başlayan kısım, MRTG’yi kullanacağınız işletim sistemine göre daha sonra değişiklik yapmanız gerekecek olan ayarları içeriyor. Burada sadece bir tane işletim sistemi tanımlamaya izin verilmiştir. Dolayısıyla ihtiyaca göre ya UNIX ya da NT Workdir satırının başındaki # kaldırılacaktır. Ve ardından da uygun çalışma dizini belirtilir.
Son kısımda ise grafikler oluşturulurken hangi kriterlere uyulması gerektiği belirlenebiliyor. Burada # simgesi kaldırılarak yapılacak değişiklikler oluşturulacak tüm grafiksel sayfalara uygulanacaktır. Burada kullanılabilecek seçeneklerle ilgili ayrıntılı bilgi cfgmaker man sayfalarından temin edilebilir.
cfgmaker tarafından oluşturulan deneme001.cfg adlı dosyanın bu kısımdan sonraki içeriği, sorguladığımız cihaza bağlı olarak çeşitlilik gösterebiliyor. Hem dosyanın çok uzun olması hem de tekrarlanan içerik yüzünden dosyanın tamamını burada incelemeyeceğim. Yalnızca cfgmaker tarafından anlamlı olarak nitelendirilen birkaç arabirim ve kullanılamayacak türde birkaç arabirime örnek vereceğim.
Cihaz sorgulaması sonucu elde edilen veriler şu şekilde görünecektir :
######################################################################
# System: router
# Description: Cisco Internetwork Operating System Software
# IOS (tm) C1700 Software (C1700-SV3Y-M), Version 12.2(1), RELEASE SOFTWARE (fc2)
# Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
# Compiled Fri 27-Apr-01 08:47 by cmong
# Contact:
# Location:
######################################################################
Burada, Cisco Router üzerinde çalışan IOS hakkında bazı önemsiz bilgiler yer alıyor.
Hemen ardından ilk anlamlı arabirim hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir:
### Interface 1 >> Descr: 'FastEthernet0' | Name: 'Fa0' | Ip: '192.168.2.254' |¬
 Eth: '00-03-6b-9a-1c-fc' ###

Target[192.168.2.254_1]: 1:[email protected]:
SetEnv[192.168.2.254_1]: MRTG_INT_IP="192.168.2.254" MRTG_INT_DESCR="FastEthernet0"
MaxBytes[192.168.2.254_1]: 12500000
Title[192.168.2.254_1]: Traffic Analysis for 1 -- router
PageTop[192.168.2.254_1]: <H1>Traffic Analysis for 1 -- router</H1>
 <TABLE>
 <TR><TD>System:</TD><TD>router in </TD></TR>
 <TR><TD>Maintainer:</TD><TD></TD></TR>
 <TR><TD>Description:</TD>
 <TD>FastEthernet0 connected to EthernetLAN </TD></TR>
 <TR><TD>ifType:</TD><TD>ethernetCsmacd (6)</TD></TR>
 <TR><TD>ifName:</TD><TD>Fa0</TD></TR>
 <TR><TD>Max Speed:</TD><TD>12.5 MBytes/s</TD></TR>
 <TR><TD>Ip:</TD><TD>192.168.2.254 ()</TD></TR>
 </TABLE>
İlk satır # ile başlıyor. Bunun anlamı yeni bir arabirim tanımı yapılıyor olmasıdır. Burada arabirim için kullanılabilecek çeşitli tanımlamalar (Descr, Name, Ip, Eth) görülmektedir.
MRTG, verileri inceleyip grafik haline getirmek için bundan sonraki satırları kullanacaktır. Köşeli parantez içindeki tanımlar otomatik olarak oluşturulacak web sayfalarının dosya adlarıdır. Bunlar cfgmaker tarafından otomatik olarak tespit edilip hazırlanmıştır. Burada ilk satırdaki Target[192.168.2.254_1] ifadesi sadece bu arabirim için geçerli bir tanımlamadır. Aynı türden başka bir arabirim olsa bile aynı isimli bir tanımlama yapılamaz. Bu satırlar:
Target[192.168.2.254_1]:1:[email protected]:
Grafiği çizilecek arabirimi ifade etmektedir. 192.168.2.254 adresli cihaz üzerindeki 1 numaralı arabirimdir.
SetEnv[192.168.2.254_1]:MRTG_INT_IP=”192.168.2.254” MRTG_INT_DESC=””
Grafiklerin tepesinde yer alacak olan açıklayıcı bilgilerin içeriğini belirler.
Title[192.168.2.254_1]:Traffic Analysis for 1 – router
Otomatik olarak oluşturulacak web sayfasının başlığını ifade etmektedir.
PageTop[192.168.2.254_1]:<H1>Traffic Analysis for 1 – router </H1>
Otomatik olarak oluşturulacak web sayfasında, açıklayıcı bilgilerin üstünde görünecek başlık.
Bunun ardından ikinci anlamlı arabirim hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir:
### Interface 2 >> Descr: 'Serial0' | Name: 'Se0' | Ip: '' | Eth: ' ###

Target[192.168.2.254_2]: 2:[email protected]:
SetEnv[192.168.2.254_2]: MRTG_INT_IP="" MRTG_INT_DESCR="Serial0"
MaxBytes[192.168.2.254_2]: 193000
Title[192.168.2.254_2]: Traffic Analysis for 2 -- router
PageTop[192.168.2.254_2]: <H1>Traffic Analysis for 2 -- router</H1>
 <TABLE>
 <TR><TD>System:</TD><TD>router in </TD></TR>
 <TR><TD>Maintainer:</TD><TD></TD></TR>
 <TR><TD>Description:</TD><TD>Serial0 </TD></TR>
 <TR><TD>ifType:</TD><TD>frame-relay (32)</TD></TR>
 <TR><TD>ifName:</TD><TD>Se0</TD></TR>
 <TR><TD>Max Speed:</TD> <TD>193.0 kBytes/s</TD></TR>
 </TABLE>
Ayrı bir grafik çizilerek görüntülenecek ikinci arabirim için diğeriyle aynı ifadeler kullanılmıştır. Bu sefer de HTML kısmıyla ilgili açıklamalar yapalım:
Otomatik olarak oluşturulacak olan web sayfaları içinde tablolamayla düzen sağlanmaktadır. Görüldüğü gibi temel HTML bilgisiyle bu alanlar kolaylıkla düzenlenebilir. Tablo içinde yer alan System, Maintainer, Description, ifType, ifName ve Max Speed ifadeleri ve karşılıkları istenildiği gibi değiştirilebilir. Ancak web sayfalarında doğru ve anlamlı bilgilerin görünmesi için bu değişiklikleri yaparken dikkatli hareket etmek gereklidir.
cfgmaker tarafından oluşturulan ham ayar dosyası içinde yer yer karşınıza çıkabilecek bazı anlamsız arabirim tanımlamaları olabilir. Bu tanımlamalar ayar dosyasından tamamen çıkarılabilir. Bu tanımlamalar # ile kapatılmıştır. Bunlardan bazılarına örnek verelim:
### Interface 3 >> Descr: 'Null0' | Name: 'Nu0' | Ip: ' | Eth: ''
###
### The following interface is commented out because:
### * it is a cisco Null0 interface
Ölçülüp grafik çizmeye elverişli olmayan bir tanımlamadır. Bu ve devamındaki ilişkili satırlar dosyadan çıkarılabilir.
### Interface 5 >> Descr: 'Foreign Exchange Office 1/0' | Name: 'Foreign
### Exchange Office 1/0' | Ip: ' | Eth: '
###
### The following interface is commented out because:
### * has a speed of 0 which makes no sense
Ölçülüp grafik çizmeye elverişli olmayan bir tanımlamadır. Çünkü bu bir FXO arabirimidir. Bu ve devamındaki ilişkili satırlar dosyadan çıkarılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Red Hat Linux Üzerine MRTG Kurulumu Başlangıç Temel Ayar Dosyalarının İsteğe Göre Düzenlenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası