Linux dağıtımlarının IPv6 yapılandırma destekleri
Önceki Linux IPv6 NASIL Sonraki
Linux dağıtımlarının IPv6 yapılandırma destekleri
Bazı Linux dağıtımlarının hali hazırda IPv6 yapılandırma desteği bulunmaktadır. Bu destek bazılarında hazır bulunan veya yeni oluşturulan yapılandırma dosyaları ile diğerlerinde ise IPv4 betiklerinin değiştirilmesi ile sağlanmaktadır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tcpdump ile paket inceleme örnekleri Başlangıç Red Hat Linux ve "türevleri"
Bir Linux Kitaplığı Sayfası