Debian Linux
Önceki Linux dağıtımlarının IPv6 yapılandırma destekleri Sonraki
Debian Linux
Aşağıdaki bilgi Stephane Bortzmeyer tarafından eklendi.
 1. İster modül olarak yüklensin isterse çekirdeğin içinde olsun, IPv6'nın yüklendiğinden emin olun. Üç seçenekten birini kullanabilirsiniz; /etc/modules dosyasına ekleyebilir, kmod kullanabilir veya aşağıda anlatılacak ipucunu kullanabilirsiniz.
 2. Arabirimi yapılandırın. Burada eth0 arabirimine 3ffe:ffff:1234:5::1:1 adresini atamak istediğinizi varsayıyoruz. /etc/network/interfaces dosyasınında aşağıdaki değişiklikleri yapın:
  iface eth0 inet6 static
    pre-up modprobe ipv6
    address 3ffe:ffff:1234:5::1:1
    # To suppress completely autoconfiguration:
    # up echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/autoconf
    netmask 64
    # The router is autoconfigured and has no fixed address.
    # It is magically
    # found. (/proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_ra). Otherwise:
    #gateway 3ffe:ffff:1234:5::1
  
  Bundan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız ya da kısaca
  # ifup --force eth0
  
  komutunu çalıştırmanız yeterli olacaktır. Artık statik bir adresiniz var.
Daha fazla bilgi
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
SuSE Linux Başlangıç Otomatik Yapılandırma ve Hareketlilik
Bir Linux Kitaplığı Sayfası