Otomatik Yapılandırma ve Hareketlilik
Önceki Linux IPv6 NASIL Sonraki
Otomatik Yapılandırma ve Hareketlilik
Sadeleştirilmiş otomatik yapılandırma
Desteklenmektedir. Örneğin:
# ip -6 addr show dev eth0 scope link
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qlen1000
    inet6 fe80::211:d8ff:fe6b:f0f5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
radvd kullanılarak kapsamlı otomatik yapılandırma
Henüz yazılmadı. Rota Bilgilendirme Sunucusu (radvd) bölümüne bakınız.
Dinamik Konak Yapılandırma Protokolü v6 (DHCPv6)
Uzun süren tartışmalardan sonra RFC 3315 / Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6) tamamlandı. Ekim 2005 itibariyle iki uygulama mevcuttur:
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Debian Linux Başlangıç Hareketlilik
Bir Linux Kitaplığı Sayfası