Rota Bilgilendirme Sunucusu (radvd)
Önceki IPv6 uyumlu Artalan Süreçleri İçin İpuçları Sonraki
Rota Bilgilendirme Sunucusu (radvd)
Rota Bilgilendirme Sunucusu, eğer istemciler otomatik yapılandırılacaklar ise yerel ağda çok kullanışlıdır. Artalan sürecinin kendisi Linux'ta öntanımlı IPv6 ağ geçidinde çalışmalıdır (bunun aynı zamanda öntanımlı IPv4 ağ geçidi olması gerekmediğinden yerel alan ağınızdaki yönledirici bilgisinin kim tarafından gönderildiğine dikkat edin).
Bilgilendirme için bazı bilgiler ve bayraklar belirtilebilir. Sıkça kullanılanlar şunlardır:
Uygun bir yapılandırmadan sonra radvd belirlenen arabirim üzerinden bilgilendirmeleri gönderir ve istemciler bunları alarak aldıkları önek ve öntanımlı ağ geçidi ile otomatik yapılandırılırlar.
radvd'nin yapılandırılması
Basit yapılandırma
radvd'nin yapılandırma dosyası genellikle /etc/radvd.conf'dır ve basit örnek dosya aşağıdaki gibidir:
interface eth0
{
  AdvSendAdvert on;
  MinRtrAdvInterval 3;
  MaxRtrAdvInterval 10;
  prefix 3ffe:ffff:0100:f101::/64
  {
    AdvOnLink on;
    AdvAutonomous on;
    AdvRouterAddr on;
  };
};
Bunun istemci tarafındaki sonucu:
# ip -6 addr show eth0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
  inet6 3ffe:ffff:100:f101:2e0:12ff:fe34:1234/64 scope global dynamic
    valid_lft 2591992sec preferred_lft 604792sec
  inet6 fe80::2e0:12ff:fe34:1234/10 scope link
Yaşam süresi belirtilmediğinden çok büyük bir değer kullanılmıştır.
Özel 6ya4 yapılandırma
0.6.2pl3 sürümünden bu yana belirli bir arabirimin IPv4 adresine bağlı önekin (yeniden)-oluşturulması desteklenmektedir. Bu 6ya4 tünellemesi değiştirildiğinde bu bilginin yerel ağa duyurulmasında kullanılabilir. Genellikle dinamik istek olduğunda bağlantı yapan Linux yönlendiricilerde kullanılır. Böyle bir önekin yaşam süresi göreceli kısa olacağından (her yeni bağlantıda yeni bir önek geçerli olacaktır) yaşam süresi asgari değerler ile yapılandırılmıştır:
interface eth0
{
  AdvSendAdvert on;
  MinRtrAdvInterval 3;
  MaxRtrAdvInterval 10;
  prefix 0:0:0:f101::/64
  {
    AdvOnLink off;
    AdvAutonomous on;
    AdvRouterAddr on;
    Base6to4Interface ppp0;
    AdvPreferredLifetime 20;
    AdvValidLifetime 30;
  };
};
Bunun istemci tarafındaki sonucu (ppp0'ın yerel IPv4 adresi olarak 1.2.3.4 kullanıdığı varsayılmıştır):
# /sbin/ip -6 addr show eth0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
  inet6 2002:0102:0304:f101:2e0:12ff:fe34:1234/64 scope global dynamic
   valid_lft 22sec preferred_lft 12sec
  inet6 fe80::2e0:12ff:fe34:1234/10 scope link
Kısa yaşam süresi tanımlandığından, eğer ilgili bir bilgi alınmazsa bu önekten kısa zamanda vazgeçilir.
Not
Eğer başlangıç betiklerinde özel 6ya4 desteği kullanmazsanız, yönlendiricinin dahili bir arabiriminde özel bir rota belirlemeniz gerekir. Aksi halde bazı geri yönlendirme sorunlarıyla karşılaşırsınız. Buradaki örnek için:
# /sbin/ip -6 route add 2002:0102:0304:f101::/64 dev eth0 metric 1
Bu rota önekin her değişmesinde yenilenmelidir, çünkü yeni bağlantıda dial-up arabirimine yeni IPv4 adresi atanır.
Hata ayıklama
radvdump isimli uygulama gönderilen ya da alınan bilgilendirmeyi incelemenize yardımcı olur. Kullanımı basitçe:
# radvdump
Router advertisement from fe80::280:c8ff:feb9:cef9 (hoplimit 255)
    AdvCurHopLimit: 64
    AdvManagedFlag: off
    AdvOtherConfigFlag: off
    AdvHomeAgentFlag: off
    AdvReachableTime: 0
    AdvRetransTimer: 0
    Prefix 2002:0102:0304:f101::/64
        AdvValidLifetime: 30
        AdvPreferredLifetime: 20
        AdvOnLink: off
        AdvAutonomous: on
        AdvRouterAddr: on
    Prefix 3ffe:ffff:100:f101::/64
        AdvValidLifetime: 2592000
        AdvPreferredLifetime: 604800
        AdvOnLink: on
        AdvAutonomous: on
        AdvRouterAddr: on
    AdvSourceLLAddress: 00 80 12 34 56 78
Çıktı her bilgilendirme paketini okunabilir şekilde göstermektedir. Yapılandırdığınız değerleri burada görmelisiniz, aksi halde bilgilendirmeyi gönderen sizin radvd'niz olmayabilir. Bağlantıda başka bir yönlendirici olup olmadığına bakın. Bunun izini sürmeniz için bir MAC adresi olan AdvSourceLLAddress değeri size yardımcı olacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Apache2 (httpd2) Başlangıç Dinamik Konak Yapılandırma Protokolü v6 Sunucusu (dhcp6s)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası