Adresin ağ parçası; önek diye de bilinir
Önceki Adres Türleri Sonraki
Adresin ağ parçası; önek diye de bilinir
Tasarımcılar bazı adres türlerini tanımlayıp geri kalan büyük alanı gelecekte öngöremedikleri ihtiyaçlarda kullanılması için boş bırakmışlardır. RFC 2373 [July 1998] / IP Version 6 Addressing Architecture güncel adresleme şemasını tanımlasa da yeni bir taslak da mevcuttur: draft-ietf-ipngwg-addr-arch-*.txt .
Şimdi farklı öneklere ve dolayısıyla adres tiplerine göz atalım:
Bağlantılı yerel adres türü
Bu adresler sadece bir arabirim bağlantısı üzerinde geçerli olacak özel adreslerdir. Eğer hedef adresi olarak kullanılırsa paketler yönlendiriciyi asla geçemezler. Sadece aşağıdaki gibi bağ iletişimleri için kullanılır:
 • Bu bağlantıda başka biri var mı?
 • Burada özel adrese sahip birisi var mı? (yani, yönlendiriciyi arıyorum)
Bu adresler aşağıdaki gibi başlarlar (burada x herhangi bir onaltılık rakamdır, genellikle 0 kullanılır).
fe8x: <== şu anda sadece bu, kullanımda
fe9x:
feax:
febx:
Bu öneke sahip bir adres IPv6 ile yapılandırılmış her arabirimde bulunur.
Site yerel adres türü
Bu adresler bugün IPv4 ile kullandığımız RFC 1918 / Address Allocation for Private Internets adreslerine benzerler. Bir avantajı bu adres türünü kullananların adresin 16 bit'lik kısmını, en fazla, 65536 alt ağ için kullanabilmeleridir. Bu IPv4'ün 10.0.0.0/8 adresleri ile karşılaştırılabilir bir büyüklüktür.
Bir diğer avantajı ise: IPv6 kullanılarak bir arabirime birden çok adres atanabildiğinden bir arabirime onun global adresinin yanı sıra site yerel adresinin verilebilmesidir.
Bu adresler aşağıdaki gibi başlarlar:
fecx: <== en yaygın kullanılan
fedx:
feex:
fefx:
(burada x herhangi bir onaltılık rakamdır, genellikle 0 kullanılır)
Bazı sorunları olduğundan bu tür adreslere karşı çıkışların sürdüğü olduğu dikkate alınmalıdır. Daha fazlası için güncel taslak okunabilir: draft-ietf-ipv6-deprecate-site-local-XY.txt.
Laboratuar testleri için bu tür adresler bence hala uygundurlar.
Global adres türü "(Aggregatable) global unicast"
Günümüzde tanımlı tek bir global adres türü vardır (ilk tasarım olan "üretici tabanlı" adres türünden yıllar önce vazgeçilmiştir RFC 1884 / IP Version 6 Addressing Architecture [obsolete], Linux çekirdeğinin eski sürümlerinin kodlarında izleri bulunabilir).
Bu adresler aşağıdaki gibi başlarlar (burada x herhangi bir onaltılık rakamdır)
2xxx:
3xxx:
Not
"aggregatable" öneki güncel belgelerden çıkartılmıştır. Aşağıda bazı alt türler tanımlanmıştır:
Salt6 (6bone) deneme adresleri
Bu adresler ilk olarak tanımlanan ve kullanılan global adreslerdir. Bu adresleri tümü aşağıdaki gibi başlar:
   3ffe:
Örneğin:
3ffe:ffff:100:f102::1
Bir özel salt6 deneme adresi asla genel kullanımda olmayacak olan
   3ffe:ffff:
ile başlayan adrestir. Bir çok örnekte kullanılır, çünkü eğer gerçek bir adres kullanılırsa birisi kopyala yapıştır yaparken olduğu gibi bırakabilir. Gerçek bir adres vermeyerek onun tekrarlı kullanımının önüne geçilmektedir. Tekrarlı kullanım asıl konak (host) için ciddi sorunlara yol açabilir. (örneğin; hiç göndermediği paketlerin yanıtını alabilir). IPv6 kullanımda olduğundan bu önek'ten artık bahsedilmeyecek ve muhtemelen 6.6.2006 tarihinden itibaren yönlendirmeden çıkarılacaktır (bakınız RFC 3701 / 6bone Phaseout ).
6'ya 4 adresler
Bu adresler özel bir tünelleme mekanizması için tasarlanmıştır [RFC 3056 / Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds ve RFC 2893 / Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers], verilen bir IPv4 adresini ve mümkün olan alt ağı kodlar ve
   2002:
ile başlarlar. Örneğin, 192.168.1.1/5 adresini göstermek için:
2002:c0a8:0101:5::1
Verilen bir IPv4 adresinden böyle bir adres üretmek için aşağıdaki kabuk komutu size yardım edebilir:
ipv4="1.2.3.4"; sla="5"; printf "2002:%02x%02x:%02x%02x:%04x::1"
¬ `echo $ipv4 | tr "." " "` $sla
Ayrıca, 6'ya 4 Tünelleme ve 6ya4 bölümlerine de bakınız.
Hiyerarşik yönlendirme için üretici tarafından atanmış adresler
Bu adresler İnternet Servis Sağlayıcılara (ISS) tahsis edilmiştir ve
   2001:
ile başlarlar. LIRs olarak da bilinen büyük ISS'lere 32 bitlik önekler verilmiştir: Başlıca yerel kayıtlar
Herhangi bir ISS müşterisi 48 bit uzunluğunda bir önek alabilir.
Örnekler ve belgelendirme için ayrılmış adresler
Hali hazırda, iki adres aralığı örnekler ve belgelendirme için ayrılmıştır:
    3ffe:ffff::/32
    2001:0DB8::/32 EXAMPLENET-WF
Bu adres aralıkları yönlendiricilerde süzülerek mümkünse internete çıkarılmamalıdır.
Çoğa Gönderim (Multicast) adresleri
Çoğa gönderim adresleri ilgili servisler için kullanılır.
Her zaman aşağıdaki gibi başlarlar (xx değerleri değişebilir):
   ffxy:
Etki bölgelerine ve türlerine göre ayrılırlar:
Çoğa Gönderim Bölgeleri
Çoğa gönderim bölgesi bir çoğa gönderim paketinin gidebileceği azami uzaklığı belirleyen bir parametredir.
Hali hazırda aşağıdaki bölgeler tanımlanmıştır:
 • ffx1: düğüm-içi, paketler düğümden ayrılamaz.
 • ffx2: bağlantı-içi, paketler yönlendiriciler tarafından dışarı yönlendirilmediklerinden asla belirlenen bağlantıdan ayrılamazlar.
 • ffx5: alan-içi, paketler alandan ayrılamazlar.
 • ffx8: kurum-içi, paketler kurumdan ayrılamazlar.
 • ffxe: küresel bölge
 • diğerleri yedeğe alınmıştır.
Çoğa Gönderim Türleri
Tanımlanımış/ayrılmıştır pek çok tür vardır (ayrıntılar için RFC 2373 / IP Version 6 Addressing Architecture adresine bakabilirsiniz). Bazı örnekler:
 • Tüm düğümlerin adresi: ID = 1h, yerel düğüm üzerindeki tüm konakların adresleri (ff01:0:0:0:0:0:0:1) ya da bağlantı üzerindeki tüm konakların adresleri (ff02:0:0:0:0:0:0:1).
 • Tüm yönlendiriciler adresi: ID = 2h, yerel düğüm üzerindeki tüm yönlendiricilerin adresleri (ff01:0:0:0:0:0:0:2), bağlantı üzerindeki (ff02:0:0:0:0:0:0:2) veya yerel alan üzerindeki (ff05:0:0:0:0:0:0:2) tüm yönlendiricilerin adresleri
İstemli düğüm bağlantı-içi çoğa gönderim adresleri
IPv6'da, IPv4'te bulunan ARP olmadığından komşuların araştırılmasında hedef adresi olarak özel çoğa gönderim adresleri kullanılır.
Bu adresler aşağıdaki örnekteki gibidirler
ff02::1:ff00:1234
Kullanılan önek bu adresin bağlantı-içi çoğa gönderim adresi olduğunu göstermektedir. Sonek ise hedef adresinden oluşturulmuştur. Bu örnekte, bir paket fe80::1234 adresine gönderilmekte fakat ağ yığıtı (stack) ikinci katman MAC adresini bilmemektedir. İlk 24 bit aynı bırakılarak son 104 bit ff02:0:0:0:0:1:ff00::/104 ile değiştirilir. Bu adres artık yanıt gönderebilecek ikinci katman MAC adresini içeren uygun düğümü bulmak için kullanılabilir.
Rasgele gönderim adresleri
Rasgele gönderim (anycast) adresleri en yakın DNS sunucusu, DHCP sunucusu veya benzer dinamik grupları bulmak için kullanılan adreslerdir. Bu adresler tekil gönderim (unicast) adres alanından çıkartılırlar. Rasgele gönderim mekanizması (istemci tarafında) dinamik yönlendirme protokolleri ile idare edilir.
Not
Rasgele gönderim adresleri kaynak adresi olarak kullanılamazlar, sadece hedef adresi olabilirler.
Alt ağ-yönlendirici rasgele gönderim adresi
Rasgele gönderim adresine en basit örnek alt ağ-yönlendirici rasgele gönderim adresidir. Bir düğümün aşağıdaki küresel IPv6 adresine sahip olduğunu kabul edelim:
3ffe:ffff:100:f101:210:a4ff:fee3:9566/64 <==Düğüm adresi
Alt ağ-yönlendirici rasgele gönderim adresi en azından sondan 64 bitlik bölümün tamamiyle boş bırakılmasıyla elde edilir:
3ffe:ffff:100:f101::/64 <==alt ağ-yönlendirici rasgele gönderim adresi
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Özel bir öneki olmayan adresler Başlangıç Adres Türleri (konak parçası)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası