Özel bir öneki olmayan adresler
Önceki Adres Türleri Sonraki
Özel bir öneki olmayan adresler
Localhost adresi
IPv4'te 127.0.0.1 olan geridönüş arabiriminin adresi IPv6'da şöyledir:
    0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
ya da kısaca:
    ::1
Kaynağı ya da hedefi bu adres olan paketler göndericiyi terkedemezler.
Belirsiz Adres
IPv4'ün "any" ya da "0.0.0.0" adreslerine karşılık gelen IPv6 adresi şöyledir:
    0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
ya da:
    ::
Bu adresler çoğunlukla soket bağlamada ya da yönlendirme tablolarında kullanılırlar.
Not
Belirsiz adresler hedef adresi olarak kullanılamazlar.
Gömülü olarak IPv4 içeren IPv6 adresleri
IPv4 adreslerini içeren iki tür adres vardır.
IPv4 eşlemli IPv6 adresleri
IPv6 eşlemli IPv4 adresleri bazen IPv6 tarafından etkinleştirilmiş artalan süreçleri tarafından sadece IPv4 adreslerini bağlamakta kullanılır.
Bu adresler 96 karakter uzunluğunda özel bir önek ile tanımlanırlar (a.b.c.d IPv4 adresidir):
    0:0:0:0:0:ffff:a.b.c.d/96
ya da kısaca:
    ::ffff:a.b.c.d/96
Örneğin 1.2.3.4 IPv4 adresi şu hali alır:
    ::ffff:1.2.3.4
IPv4 uyumlu IPv6 adresleri
Otomatik tünelleme için kullanılmaktadır (RFC 2893 / Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers), bu 6'ya 4 tünellemenin yerini almıştır.
    0:0:0:0:0:0:a.b.c.d/96
ya da kısaca
    ::a.b.c.d/96
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Adres Türleri Başlangıç Adresin ağ parçası; önek diye de bilinir
Bir Linux Kitaplığı Sayfası