Adres Türleri (konak parçası)
Önceki Linux IPv6 NASIL Sonraki
Adres Türleri (konak parçası)
Otomatik yapılandırma ve hareketlilik sağlayabilmek için adres türlerinin çoğunda adresin son 64 bitlik kısmının konak adresi olarak ayrılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle her bir alt ağ çok fazla miktarda adrese sahip olabilmektedir.
Konak adresleri ayrıca irdelenebilir:
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Adresin ağ parçası; önek diye de bilinir Başlangıç Otomatik hesaplananlar (durumsuz olarak da bilinir)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası