Yönlendirme için önek uzunlukları
Önceki Adres Türleri (konak parçası) Sonraki
Yönlendirme için önek uzunlukları
Geliştirmenin ilk aşamalarında yönlendirme tablolarının büyüklüğünü en aza indirmek için bütünüyle hiyerarşik bir yönlendirme yaklaşımı kullanılması planlandı. Bu yaklaşımın ardındaki nedenler; merkezi yönlendiricilerdeki IPv4 yönlendirme girdilerinin sayısının çok fazla olması (Mayıs 2001'de 104 binden fazla) ve donanım yönlendiricilerinin hafıza gereksinimlerinin azaltılarak hızlarının arttırılmasıdır.
Bugün ise yönlendirmenin sadece bir servis sağlayıcısı olan ağlar için hiyerarşik olarak tasarlandığı görülmektedir. Birden çok ISP bağlantısı olanlar için bu mümkün değildir. Bu konu çoklu-hedef arama (multi-homing) olarak bilinmektedir (çoklu-hedef arama için bakınız: drafts*multi6*; IPv6 Multihoming Solutions)
Önek uzunlukları (ağ maskesi olarak da bilinir)
IPv4'te olduğu gibi yönlendirme için yönledirilebilir ağ yolu kullanılır. 128 bit için standart ağ maskesi gösterimi hoş durmadığından tasarımcılar CIDR ( RFC 1519 / Classless Inter-Domain Routing) isimli IP adresinin kaç bit'inin yönlendirme için kullanıldığını belirleyen gösterimi geliştirdiler. Bu gösterim "bölü çizgisi" gösterimi olarak da bilinmektedir. Örnek:
3ffe:ffff:100:1:2:3:4:5/48
Bu gösterim genişletilebilir:
 • Ağ:
  3ffe:ffff:0100:0000:0000:0000:0000:0000
 • Ağ maskesi:
  ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000
Rotayı takip etmek
Normal şartlar altında (QoS yok ise) yönlendirme tablosunun kontrolü ile yönlendirmedeki en önemli adres bitleri görülür.
Örneğin bir yönledirme tablosu aşağıdaki girdileri gösteriyor ise (listenin tamamı değil):
3ffe:ffff:100::/48   ::      U 1 0 0 sit1
2000::/3        ::192.88.99.1 UG 1 0 0 tun6to4
IPv6 paketleri gösterilen aygıt üzerinden hedef adreslerine yönlendirilmişlerdir.
3ffe:ffff:100:1:2:3:4:5/48 -> sit1 aygıtı üzerinden
3ffe:ffff:200:1:2:3:4:5/48 -> tun6to4 aygıtı üzerinden
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Otomatik hesaplananlar (durumsuz olarak da bilinir) Başlangıç Sistemin IPv6 Kullanımına Hazırlanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası