Yapılandırma
Önceki Faks Yazıcı NASIL Sonraki
Yapılandırma
Artık kurduğumuz paketleri yapılandırmaya başlayabiliriz. /etc/printcap dosyasına şu satırları ekleyin:
fax:\
   :lp=/dev/null:\
   :sd=/var/spool/fax:\
   :if=/usr/bin/faxlpr:
fax komutuna bir sabit bağ oluşturun (sembolik bağ değil):
# ln /usr/bin/fax /usr/bin/faxlpr
Modeminizin bağlı bulunduğu seri port için (benimki COM1'de) tüm kullanıcılara erişim izni verip, aygıta /dev/modem sembolik bağını oluşturalım:
# chmod 666 /dev/ttyS0
# ln -s /dev/ttyS0 /dev/modem
/usr/bin/fax betiğindeki bazı değerleri özelleştirmemiz lazım:
FAX=fax
EFAX=efax
EFIX=efix
DEV=modem
FROM="+90 üç_haneli_alankodu yedi_haneli_abone_nr"
NAME="adınız ve soyadınızı yazın"
PAGE=a4
PRTYPE=ps
PRCMD="lpr"
VIEWCMD="xloadimage stdin"
GS=kghostview
DIALPREFIX="T"
DIALSUFFIX=""
LOCK='-x /var/lock/LCK..$DEV'
CONFIGFILES="/etc/efax.rc ${HOME:-~}/.efaxrc ./.efaxrc"
TSTAMP='date +%d%b%H%M%S
LOOKUP='eval sed -n -e "/^fax($1):/{" -e "s/^[^:]*://p" -eq -e"}" $f'
DIRFILES="${HOME:-.}/.faxdir"
TELCVT='sed -e s/+90/1/ -e s/+/00/'   # Turkey
PAGE_letter="8.465x11in"
PAGE_legal="8.465x14in"
PAGE_a4="21x29.7cm"
RES=204x196
PRINT='$EFIX -ve -p$PAGEDIM -r300 -s0.98 -d0,0.125 -o$PRTYPE $f'
VIEW='$EFIX -ve -p$PAGEDIM -r300 -opgm $f'
INIT="-iZ -i&FE0&D2S7=120 -i&C0"
RESET="-kZ"
SPKR="-iM1L0"
RXINIT=""
TXINIT=""
DATECMD='date +%c'
HDR='$DATE   $FROM   $NAME   s. %d/%d'
BUSYRETRIES="30 60 120 300 60 600 60 60 1200 60 60"
NICE="nice -n -10"
RM="/bin/rm -f"
LS="/bin/ls"
VERB="ewin"
VERBLOG="chewmainrxtf
CONSOLE=/dev/console
FAXDIR=/var/spool/fax
LOGDIR=/var/log/fax
ANSFNAME="%d%b%H%M%S"
UMASK=022
FAXMGR=faks geldiğinde eposta ile uyarılacak kullanıcı adı
SENDMAIL=/usr/sbin/sendmail
NOTIFY='faxmail "$REMID" "$f" $FILES | $SENDMAIL $FAXMGR'
# telefon kaç defa çaldıktan sonra yanıt verilecek:
ANSRINGS=4
DATAOPT="-j&C1 -j+FCLASS=0 -jS7=30"
DCMD="exec /sbin/getty -h $DEV %d vt100"
FONE=/usr/bin/fone
VCMD="exec $FONE %d"
OWNER=root.tty
MODE=666
NOLOG='[145]'
# ****************************************************************
# --- End of user configuration section ---
# ****************************************************************
Dosyada bu değerler açıklama satırlarının aralarına serpiştirilmiş durumda; sizin dosyanızda bu değerleri bulup bunlarla karşılaştırın. Bunlar benim ayarlarım; bazı özel değerlerin yerine ne yazılacağını belirttim. Bu değerlerin bazılarını /etc/efax.rc dosyasına da yazmak gerekiyor. Değişken adları aynı. Bunları bulup onları da özelleştirin.
Yine aynı dosyada kodların bulunduğu bölümde bazı düzeltmeler var. 619. satırı iptal edip altına doğrusunu yazın:
#   cfile=`tail -1 lock`
   cfile=`/usr/bin/tail -1 lock`
Yapılandırma kılavuzunda başka düzeltmeler de önerilmişti ama onlar zaten öyleydi. Ben sadece bu satırı düzelttim (efax-0.9). [Aslında gerekli değil, zaten bu dizin normal arama yollarında var.]
/var/spool/fax diye bir dizin yoksa oluşturun ve erişim izinlerini düzenleyin:
# mkdir /var/spool/fax
# chmod 777 /var/spool/fax
/var/lock dizininin erişim izinlerini düzenleyin:
# chmod 1777 /var/lock
efax-gtk uygulamasının bir Ayarlar diyaloğu var ama /etc/efax-gtkrc dosyasında orada bulunmayan bazı ayarlar var. Bunları bu dosyada yaparsanız, bazı sürprizlerle karşılaşmazsınız. Ben yine dosyadaki açıklamaları ve iptal edilmiş değişkenleri atlayıp sadece geçerli değişkenleri alacağım; benim ayarlarım şöyle:
NAME: adınızı ve soyadınızı yazın
NUMBER: +90 üç_haneli_alankodu yedi_haneli_abone_nr
DEVICE: modem
LOCK: /var/lock
PAGE: a4
RES: fine
RINGS: 4
DIALMODE: tone
INIT: Z &FE&D2S7=120 &C0 M1L0
RESET: Z
PRINT_CMD: lpr
PRINT_SHRINK: 98
PRINT_POPUP: Yes
PS_VIEWER: kghostview
SOCK_SERVER: Yes
SOCK_POPUP: Yes
SOCK_SERVER_PORT: 9900
SOCK_CLIENT_ADDRESS: localhost
FAX_RECEIVED_POPUP: Yes
FAX_RECEIVED_EXEC: No
Artık yeni yazıcımızı CUPS'a tanıtmaya hazırız. CUPS'u yeniden başlatın:
# /etc/init.d/cupsys restart
Tarayıcınızın adres alanına http://127.0.0.1:631/ yazın (ya da bağa sağ tıklayıp yeni bir tarayıcıda sayfayı açın). Printers -> Add Printer seçimini yapın. Parola istenecek kullanıcı adı olarak root, parola olarak root parolasını verin ve adım adım şu değerleri girin:
    Name: FAKS
    Location: localhost
    Description: Faks Yazıcı
      <Continue>
    Device: AppSocket/HP JetDirect
      <Continue>
    Device URI: socket://localhost:9900
      <Continue>
    Make: efax
      <Continue>
    Model: efax
      <Continue>
    Printer FAKS has been added successfully.
Böylece faks gönderirken yazdığımız metni tıpkı bir yazıcıya yazdırır gibi yazdırabileceğiz. Ancak işimiz bitmedi. Faks yazıcımızın kuyruğuna gönderilen işleri diğerleriyle karışmadan doğru alıcısına göndermek lazım. Bunun için efax-gtk uygulamasını kullanacağız. Masaüstü menünüzden efax-gtk'yı bulup çalıştırın. Menüsünden File -> Settings seçin, Açılan pencerede /etc/efax-gtkrc dosyasında yazdıklarınızı görüyor olmalısınız. Tamam düğmesine tıklayıp Ayarlar penceresini kapatın. "Fax to Send" bölümünde "Fax entry method" olarak "Socket" düğmesini seçili hale getirin ve aşağıdaki "Standby" düğmesine tıklayıp uygulamanın gelecek faksları almak üzere modemi dinlemeye başlamasını sağlayın ve uygulamayı küçültüp panele yollayın.
Şimdi bir OpenOffice.org writer açıp yaptıklarınızı sınayabilirsiniz. Örneğin üstteki paragrafı OOo'ya kopyalayın ve menüden Dosya -> Yazdır seçin. Açılan pencereden Yazıcı adı olarak FAKS'ı seçin. İsterseniz, Seçenekler ve Özellikler düğmelerinden diğer ayarlara bakın. Tamam'a tıkladığınızda, efax-gtk, kuyruğa bir iş geldiğini bildiren bir pencere açacak ve sizden alıcının abone numarasını girmenizi isteyecektir. Send'e tıkladığınızda faksınız gönderilmeye başlayacaktır.
Kişisel faksınız hayırlı olsun.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kurulum Başlangıç Fedora Çoklu Ortam Kurulumu NASIL
Bir Linux Kitaplığı Sayfası