Katkıda Bulunanlar
Önceki Debian İkilik Paketlerini Oluşturma Nasıl Sonraki
Katkıda Bulunanlar
  • Colin Watson'a belgenin özet kısmına katıldığı ve bu nasıl belgesinin hazırlanması sırasında yapısı, odak noktası ve başlığı ile ilgili geri beslemede bulunduğu için,
  • Bill Allombert'a belgenin "Daha Başka?" kısmına katılımda bulunduğu ve de Colin'in söyledikleri ile ilgili güçlendirici geri beslemelerde bulunduğu için,
  • Santiago Vila'ya 'md' komutunun yerel bir takma ad olduğunu (Unix) dünyasının 'mkdir' üzerinde standartlaştığını söylediği için,
  • TLDP projesinden Tabatha Marshall'a genel desteği için,
  • Joey Hess, Carlo Perassi ve Joe Riel'e yaptıkları ufak düzeltmeler için,
  • Claudio Cattazzo'ya benim özel xml belgemi standart docbook formatına pekçok ufak düzeltme ve geliştirme ile çevirdiği için [2003-10-04],
  • Frank Lichtenheld'a belgenin HTML formatında bulduğu hatalar için ve 'dpkg -S <dosyaadı>' komutunu belli bir dosyayı içeren paketleri bulmak için kullanmamız gerektiğini önerdiği için [2003-12-13],
  • Hugh Hartmann'a bu belgeyi İtalyancaya çevirdiği ve Claudio Cattazzo'ya da bunu gözden geçirdiği için
  • Oğuz Yarımtepe'ye bu belgeyi Türkçe'ye çevirdiği için [2005-08-09]
teşekkür ederim.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Özet Başlangıç Daha Başka
Bir Linux Kitaplığı Sayfası