Projenin Hayat Çizgisi
Önceki Nasıl Açık Kaynak Kod Yazılımcısı Olunur? Sonraki
Projenin Hayat Çizgisi
Doğuş: İhtiyaç
İhtiyaca cevap verecek bir alternatifin olmaması
Başlangıç
Kendi başınıza, ihtiyacınızı karşılayacak bir yazılım geliştirmek.
Kamusal Ortama Geçiş Hazırlığı
 1. Yazılımınızı temizlemek. Kaynak kodunuza açıklamalar koymak. Dizin yapınızı elden geçirmek.
 2. Bir lisans seçmek, yazılımınızı o lisansa uygun hale getirmek.
 3. Yazılımınızı başkaları tarafından, başka sistemlerde kolay derlenir, kurulur hale getirmek. autoconf, make gibi yazılımları bilmek. tar.gz halinde, kolay derlenir şekle sokmak.
 4. Paketlemek. Eğer uygun ise, çeşitli dağıtımların paket biçemi haline getirmek. (RPM, apt vb)
 5. Çok dil destekleyebilir hale gelmek. Gettext'i kullanmak.
Kamusal Ortama Geçiş
 1. Bir web sitesi edinmek. Yazılımınızı anlatan, kullanıcıya yönelik, bilgi veren bir web sitesi hazırlamak.
 2. Bir posta listesi açmak.
 3. Yazılımınızı ilgili bütün yerlere duyurmak.
Kamusal Ortamda Büyümek
 1. Sabır
 2. Kullanıcılara yardımcı olmak
 3. Bol bol teşekkür
 4. Gelen hata bildirimlerini ve değişiklik taleplerini dikkate almak.
Kamusal Ortamda Kod Geliştirmek
 1. Gönüllü kitlesi oluşturmak ve tutmak.
 2. Gönüllüleri yetiştirmek, yardımcı olmak.
 3. CVS kullanmak. Yetkilendirme, görev paylaşımı, test süreci, sürüm tarihleri vb gibi kavram ve yöntemleri kullanır hale gelmek.
Kamusal Ortama Devir
Zamanı geldiği zaman devretmesini bilmek.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sıkıldığınız Zaman Devredin Başlangıç CVS ile Açık Kod Yazılım Geliştirme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası