Bazı Sinyal Çeşitleri
Önceki Sinyallerle İlgili Temel Kavramlar Sonraki
Bazı Sinyal Çeşitleri
Bir sinyal olağandışı bir olayın varlığını raporlar. Bir sinyale sebep olan (üreten ya da ortaya çıkaran) olayların bazıları:
  • Sıfırla bölme ya da geçerli bir aralık dışında bir adres gösterme gibi yazılım hataları.
  • Kullanıcı tarafından yazılımın durdurulmak ya da sonlandırılmak istenmesi. Çoğu ortam kullanıcıya C-z tuşlayarak uygulamayı durdurabilme veya C-c tuşlayarak uygulamayı sonlandırabilme imkanı sağlar. Bu tuş vuruşları algılandığında işletim sistemi sürece bu isteği belirten bir sinyal gönderir.
  • Bir alt sürecin sonlanması.
  • Alarm veya zamanlayıcının zamanaşımına uğraması.
  • Aynı süreç tarafından yapılan bir kill veya raise çağrısı.
  • Başka bir süreç tarafından yapılan bir kill çağrısı; sinyallerin süreçler arası iletişim için sınırlı ama kullanışlı biçimidir.
  • Yapılamayacak bir G/Ç işlemini yapmaya çalışma. Örneğin, bir ucuna yazma yapılmayan bir boruyu okumaya çalışmak (bkz, Borular ve FIFOlar), bazı durumlarda bir uçbirime yazmaya ya da okumaya çalışmak (bkz, İş Denetimi).
Bu olayların her biri (açıkça yapılan kill ve raise çağrıları dışında) kendine özel bir sinyal üretir. Sinyal çeşitleri Standart Sinyaller bölümünde listelenmiş ve açıklanmıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sinyallerle İlgili Temel Kavramlar Başlangıç Sinyal Üretimi İle İlgili Kavramlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası