Sayısal Yetenekler
Önceki Yetenek İsimlerinin Listesi Sonraki
Sayısal Yetenekler
co
Ekran genişliği.
dB
Atıl: Gerisilme karakteri için gereken gecikme (ms cinsinden).
dC
Atıl: Satırbaşı karakteri (CR) için gereken gecikme (ms cinsinden)
dF
Atıl: Sayfa ileri karakteri için gereken gecikme (ms cinsinden)
dN
Atıl: Satırsonu karakteri (LF) için gereken gecikme (ms cinsinden)
dT
Atıl: Sekme karakteri için gereken gecikme (ms cinsinden).
it
Donanımsal sekme durakları arasındaki boşluğun sütun sayısı cinsinden ilk değeri.
kn
İşlev tuşunun numarası.
li
Ekranın yüksekliği.
lm
Ekran belleğinin satır sayısı.
pb
Geciktirme için aslen gerekli en düşük aktarım hızı (baud rate).
sg
Sihirli çarpıcılık çerezinin genişliği. Sihirli çerezler kullanılmıyorsa yoktur.
ug
Sihirli altçizme çerezinin genişliği. Altçizme için sihirli çerezler kullanılmıyorsa yoktur.
ws
Durum satırının genişliği.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Seçimlik Yetenekler Başlangıç Dizgesel Yetenekler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası