Seçimlik Yetenekler
Önceki Yetenek İsimlerinin Listesi Sonraki
Seçimlik Yetenekler
am
Son sütuna yazılan karakterin imlecin sonraki satırın başına taşınmasına sebep olacağını belirten seçimlik yetenek.
bs
Atıl: Sola hareket için de kullanılabilen ASCII gerisilme karakteri.
bw
Sol girintide kullanıldığında le komutunun imleci önceki satırın son sütununa taşıyacağını belirten seçimlik yetenek.
da
Satırların yukarı kaydırılması sırasında ilk satır aşıldığında, eğer ardından aşağı kaydırma yapılırsa ekranın geri gelebileceğini belirten seçimlik yetenek.
db
Satırların aşağı kaydırılması sırasında son satır aşıldığında, eğer ardından yukarı kaydırma yapılırsa ekranın geri gelebileceğini belirten seçimlik yetenek.
eo
Üste yazmama özelliği etkin olsa bile çıktılanan boşluk karakteri aynı konumdaki karakteri siler.
es
Durum satırına yazma sırasında diğer ekran komutlarının çalışabildiğini gösterir.
gn
Uçbirimin gerçek değil soysal bir tür olduğunu belirtir.
hc
Uçbirim tanımının bir yazıcıya ait olduğunu belirtir..
hs
Uçbirimin bir durum satırına sahip olduğunu belirtir.
hz
Uçbirimin ~ karakterini çıktı olarak kabul edemediğini belirtir.
in
Boşluk karakteri konumlarının boş konum olarak ele alınmadığını belirten yetenek.
km
Uçbirimin bir Meta tuşu vardır.
LP
Son satırın son sütununa yazmak ekranı kaydırmaz.
5i
Yazıcıya gönderilen veri ekrana yansıtılmaz.
mi
Ekleme kipinde imleç hareketi güvenlidir.
ms
Çarpıcı görünüm kipinde imleç hareketi güvenlidir.
nc
Atıl: bu uçbirimda ASCII satırbaşı (CR) kullanılmaz.
NF
XON/XOFF akış denetimi kullanılmaz.
NP
Geciktirme karakteri gerekmez.
NR
ti yeteneği te yeteneğinin tersi değildir.
ns
Uçbirimin sıradan çıktıyı normalde kaydırmayacağını belirten seçimlik yetenek.
nx
Geciktirme çalışmaz. XON/XOFF akış denetimi gerekir.
os
Uçbirimin üste yazmama özelliği olup olmadığını belirleyen seçimlik yetenek.
ul
Altçizgili karakterler üzerine yazılarak altı çizili yapılır.
xb
<ESC> ve <Control>-<C> karakterlerini gönderemeyen Superbee uçbirim türünü tanımlayan seçimlik yetenek.
xn
İmleci sarmalamanın tuhaf bir yolu; 80 sütundan sonra satırsonu karakteri yoksayılır.
xo
XON/XOFF akış denetimi kullanılır.
xs
Bir satırı temizlemek için tek yolun bu satırdaki görünüm kipi konumlarının (veya sihirli çerezlerin) temizlenmesi olduğunu belirten yetenek.
xt
Teleray 1061; muhtelif tuhaf karakteristikler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yetenek İsimlerinin Listesi Başlangıç Sayısal Yetenekler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası